Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż systemu wizyjnego CCTV na elewacji

Przedmiot:

Montaż systemu wizyjnego CCTV na elewacji

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,SIKORNIK"
ul. Perkoza 12
44-122 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. (32) 232 26 75, (32) 232 26 74
techprez@sikornik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: tel. (32) 232 26 75,
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
,, Montaż systemu wizyjnego CCTV na elewacji budynku przy
ul. Czajki 11-17 w Gliwicach "
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Montaż systemu wizyjnego CCTV na elewacji
budynku przy Ul. Czajki 11-17 w Gliwicach".
1.2. Szczegółowy zakres prac obejmie:
? DOSTAWA i montaż dwóch kamer zewnętrznych IP (z certyfikatem CE)
wraz z puszkami montażowymi i wykonaniem instalacji niskonapięciowej
zasilającej system wizyjny oraz elektrycznej wraz z zabezpieczeniem,
? Minimalna rozdzielczość matrycy 4 Mpx,
? Opcja pracy w trybie dziennym i nocnym - czujnik podczerwieni IR o
zasięgu minimum 40 m,
? Obiektyw z motozoom,
? Rejestrator umożliwiający rozbudowę systemu do 16 kamer wraz z
dyskiem zachowującym nagranie do minimum 21 dni z możliwością
podglądu (monitor min. 15 cali),
? Szafa rack,
? Switch.

Otwarcie ofert: 2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Data 12.10.2021 r. godz. 10 30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sikornik" przy
ul. Perkoza 12, I piętro - sala konferencyjna.
Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i konieczność zachowania niezbędnego reżimu
sanitarnego zgodnego z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego dotyczącymi zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego otwarcie ofert
przeprowadzone zostanie bez osobistego udziału Oferentów przy czy informacje dot.
nazwy i adresu Oferentów oraz cen ofert złożonych w przetargu zostaną przekazane
wszystkim Oferentom przez Komisję elektronicznie.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 12.10.2021 r. do godz. 10 00
w sekretariacie Zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021 r.

Wymagania:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Wadium: 1 000,00 zł - należy je wnieść do 11.10.2021 r.
Rachunek do wpłaty wadium: PKO BP 34 1020 2401 0000 0302 0039 0518
Czas związania z ofertą:
60 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert
Warunki udziału w przetargu oraz wymagane dokumenty
Oferent zobowiązany jest do dostarczenia w ofercie:
1) Wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ,
Oferent zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę netto, podatek VAT oraz
cenę brutto za wykonanie zadania,
2) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz warunkami
umowy i że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
3) Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2
oraz że nie ma przesłanek do wykluczenia Oferenta z postępowania - Załącznik nr 3,
4) Oświadczenie, że Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych -
Załącznik nr 4,
5) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty
sporządzenia oferty,
6) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3
miesiące od daty sporządzenia oferty,
7) Dowód wpłaty wadium w wysokości 1 000,00 zł,
8) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od
odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością
gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktowej obejmującej niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych
osobom trzecim i w majątku osób trzecich - suma ubezpieczenia nie mniej niż
50 000 zł.
3. Kryteria wyboru oferentów
1) Konkurencyjność cenowa - max 80 pkt,
2) Gwarancja - max 20 pkt.
4. SIWZ udostępniona będzie przez Zamawiającego nieodpłatnie, po złożeniu stosownego
wniosku (pobierz).
5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego oraz możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji warunków
zamówienia.
6. O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów poprzez pocztę
elektroniczną (e-mail).

Kontakt:
Wyjaśnień i ewentualnych dodatkowych informacji udziela - Zbysław Zybura
tel. (32) 232 26 75, (32) 232 26 74, e-mail: techprez@sikornik.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.