Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu oraz bramkowego detektora metali

Przedmiot:

Zakup skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu oraz bramkowego detektora metali

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Energetyczna 4
53-330 Wrocław
powiat: Wrocław
71 798 77 77
boi@wroclaw.sa.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: 71 798 77 77
Termin składania ofert: 2021-09-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
zaprasza dostawców do składania ofert na realizację zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizacji zamówienia opłacanego ze środków publicznych o wartości szacunkowej netto mniejszej niż kwota 130 000,00 zł. na:

1) Dostawę i montaż skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu dla Sądu Rejonowego w Wałbrzychu" w budynku przy Ul. Słowackiego 10,

2) Dostawę i montaż bramkowego detektora metali dla Sądu Rejonowego w Wałbrzychu" w budynku przy Ul. Słowackiego 10.

1. Rodzaj zamówienia -- dostawa.
Przedmiot zamówienia:

1) DOSTAWA i montaż skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu dla Sądu

Rejonowego w Wałbrzychu przy Ul. Słowackiego 10,

2) DOSTAWA i montaż bramkowego detektora metali dla Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy Ul. Słowackiego 10,

DOSTAWA i montaż skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu i bramkowego detektora metali stanowią przedmiot zamówienia dla budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy Ul. Słowackiego 10. Budynek jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Roboty montażowe będą wykonywane w czynnym obiekcie w trakcie prowadzenia działalności statutowej Zamawiającego oraz realizowane według uzgodnionych etapów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie sądu. Niektóre etapy robót będą wymagały ich wykonania w godz.ch urzędowania Sądu -- (godz. urzędowania Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wtorek-piqtek od 700 do 1500 oraz poniedziałek od 700 do 1800).

W celu terminowego wykonania robót należy przewidzieć wykonywanie części robót na dwóch zmianach roboczych:

I zamiana w godz.ch od 600 do 15 00,

II zmiana od 15 00 do 2000,

W ramach wynagrodzenia i przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, uruchomi, skonfiguruje, przeszkoli pracowników wskazanych przez Odbiorcę oraz zapewni wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania dokumentacji i wniosku do Państwowej Agencji Atomistyki, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie rentgenowskiego prześwietlarek bagażu

Szczegółowy opis wymagań dla skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu

System rentgenowski ; wymiary tunelu max; 500,00 mm x 300,00 mm; wymiary gabarytowe nie więcej niż: szer. 820 mm; wysokość 1196 mm, długość 1600 mm, wysokość taśmy od podłoża 745 mm; waga -- nie więcej niż 350 kg; stolik rolkowy na wejściu i na wyjściu (dł. 300 mm); stół montowany do urządzenia z możliwością odłączenia, posiadający zabezpieczenie przed upadkiem bagażu; tunel inspekcyjny zabezpieczony obustronnie przez kurtyny gumowo-ołowiane, chroniące przed rozproszeniem promieniowania na zewnątrz; urządzenie dostosowane do pracy przez 5 dni w tygodniu, 12 godz. na dobę.

PRZENOŚNIK TAŚMOWY maksymalne obciążenie rozłożone na taśmie 170 kg; wysokość taśmy od podłoża min. 600 mm -- max. 850 mm. prędkość przenośnika 0.2+-0.03 m/s; poziom hałasu 455 dB(A); usadowienie -- kółka jezdne z wysuwanymi stopkami; JEDNOSTKA X-RAY o napięcie anodowe 160kV; o kąt promieniowania 58 0 o kierunek wiązki -- ukośnie do góry; o system chłodzenia-hermetyczna kąpiel olejowa; o podtrzymanie zasilania -- zintegrowany UPS -- do 4 godzin;

GENERATOR (DETEKTOR) X-RAY o Typ -- w kształcie litery L-Multiunit Array o Detektor podwójnej energii, o Ilość poziomu odcienia min. 4096 o Typ elementu czułego (odbierającego) fotodiody półprzewodnikowe z powłoką scyntylacyjną o Wykrywalność (minimalna śr. drutu miedzianego/standardowy tryb pracy)- 40AWG o Penetracja stali -- nie mniejsza niż 38 mm o Widoczne poziomy kontrastu ponad -- 24

KOMPUTER

Procesor --1ntel Pentium G4400 Box

Dysk twardy -- 500 GB

RAM - DDR4, 4 GB

Grafika -- zintegrowana

Pulpit sterujący z monitorem - Monitor -- 22" (1920-1080)

UPS -- podtrzymanie 4 godzinne pracy całego urządzenia

System operacyjny w polskiej wersji językowej - MS Windows 8.1

Archiwizacja obrazów -- 150 000 obrazów

Zoom obrazu prześwietlanego -- 64x Wejście USB

FUNKCJE OBRAZU o Automatyczna identyfikacja podejrzanych obiektów (narkotyków, materiałów wybuchowych) i podkreślenie optyczne gęstych obiektów, o Dostępność 7 i 3 kolorów obrazowania,

WARUNKI PRACY o Temperatura pracy: OOC-- 45 0C

Temperatura przechowywania/magazynowania: - 200C-600C o Wilgotność: do 95%

Bramkowy Detektor Metali

Wykrywa: wszystkie metalowe przedmioty, noże, broń palną (z wszystkich rodzajów metali), o Posiada 20 stref lokalizacyjnych, o Posiada unikalną sygnalizację alarmu (4 wielosferowe paski wyświetlacza, znakomita widoczność jednostki kontrolnej i strefy wskazania, elastyczny system sygnalizacji alarmowej, 10 poziomów intensywności akustycznej),

Posiada wytrzymałą i wszechstronną konstrukcję (do 50 wbudowanych programów bezpieczeństwa, do 30 międzynarodowych standardów, do 20 dostosowanych poziomów) o Posiada system kart chipowych do szybkich, łatwych, bezpiecznych zmian parametrów i wyboru poziomu bezpieczeństwa

Posiada ochronę przeciw warunkom atmosferycznym i ochronę antywandaliczną w klasie IP65 o Posiada użyteczną szerokość przejścia 820 mm o Posiada akumulator podtrzymujący zapewniający 8 godzin autonomicznego czasu pracy oraz wbudowaną ładowarkę i ochronę przed przepięciami.

Posiada przełącznik antysabotażowy, interfejs RS-232, USB, 10/100 base T Ethernet, rejestrator danych, zegar czasu rzeczywistego, zintegrowany serwer sieciowy, tranzytową analizę danych statystycznych, podtrzymanie zasilania z 12-godzinnym alarmem diagnostycznym odłączenia sieci.

DANE ŚRODOWISKOWE

Zasilacz 100...240V -10/+15 0/0, 47...63Hz, 40VA maksymalnie o Temperatura robocza -20 oc do +700C (-370C do+700C na żądanie) o Temperatura magazynowania -37oc do +700C o Wilgotność względna 0-95% ( bez kompensacji)
3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia.

3.1 Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.), art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn.

Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

3.2 Zakres zamówienia obejmuje również roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

3.3 Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 50 dni od daty podpisania Umowy.

3.4.Skaner nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia operatorów lub osób postronnych (w tym zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 623 t.j.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r. nr 140 poz. 994).

3.5. Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotuje do wysłania dokumentację w celu uzyskania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu aparatu rentgenowskiego -- we wskazanej w umowie lokalizacji. Końcowy protokół odbioru urządzeń -- stanowiący podstawę wystawienia faktury--podpisany zostanie po wypełnieniu i wysłaniu rzeczowego wniosku. Obowiązkiem wykonawcy jest kompleksowe przygotowanie do podpisu przez Zamawiającego/Użytkowania końcowego takiego wniosku.

3.6. Wykonawca przeprowadzi:

a) szkolenie instruktażowe obsługi na stanowisku pracy,

b) szkolenie szczegółowe dla osób odpowiedzialnych za prawidłową pracę urządzenia oraz szkolenie z zakresu interpretacji obrazu, Do urządzenia dołączone muszą być następuj ące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna w języku polskim,

b) instrukcja obsługi w języku polskim,

c) licencja na zainstalowane oprogramowania,

d) dopuszczenia i certyfikaty w języku polskim.

3.7. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie seryjnie produkowane.

3.8. Wykonawca dostarczy na własny koszt zamawiane urządzenie do budynku Sądu Rejonowego we Wrocławiu przy Ul. Słowackiego 10,

3.9. Wykonawca wykona instalację i uruchomienie urządzenia w miejscu pracy urządzenia.

3.10. Wykonawca dokona kontroli dozymetrycznej ze sporządzeniem protokołu, w miejscu instalacji urządzenia.

3.11. Na każde urządzenie, w chwili jego przekazywania Zamawiającemu, powinny być wystawione przez wykonawcę stosowne dokumenty gwarancyjne.

3.12. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kontroli urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz okresowej konserwacji i przeglądów zgodnie zaleceniami instrukcji eksploatacyjnej.

3.13. Urządzenia powinno posiadać w załączeniu kompletne wyposażenie, takie jak dodatkowe przewody i inne części dostarczone fabrycznie, oprogramowanie z licencjami na oryginalnych nośnikach zewnętrznych zawierających: system operacyjny, sterowniki do podzespołów, oprogramowanie narzędziowe, itp.

3.14. Praca urządzeń -- skanera rentgenowskiego i bramkowego detektora metalu jako warunek konieczny powinna być kompatybilna (bez zakłóceń) z uwagi na ich usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie.

CPV: 31700000-3, 72410000-7, 45311000-0

Dokument nr: IR-212- . .-2/21

Otwarcie ofert: Zamawiający otworzy oferty w dniu 01.10.2021 r. o godz. 0800 w siedzibie Zamawiającego:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ul. Powstańców Śląskich 124

53-330 Wrocław pokój nr 23

Składanie ofert:
Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętych/zaklejonych, nieprzezroczystych kopertach. Zaleca się stosowanie koperty zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiaj ącego na adres:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ul. Energetyczna 4

53-330 Wrocław Biuro podawcze z dopiskiem:

"Oferta na ,,Dostawę i montaż skanera rentgenowskiego do prześwietlania bagażu dla Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy Ul. Słowackiego 10"

"Oferta na ,,Dostawę i montaż bramkowego detektora metali dla Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przy Ul. Słowackiego 10"

Dopuszcza sie elektroniczną forme złożenia ofert na adres e-maila: oddzial.inwestycii@,wroclaw.sa.gov.pl lub iolanta.tloczeknwroclaw.sa.gov.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 30.09.2021 r. do godz. 15:00

Wymagania:
zgodnie z poniższymi warunkami zamówienia. W związku z powyższym zapraszamy do złożenia oferty odrębnie na każdy przedmiot zamówienia. Zaleca się aby Oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, w celu zapoznania się z uwarunkowaniami i szczegółowym zakresem robót. Oferty prosimy kierować na adres: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław w terminie do dnia 30.09.2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty oraz opis przedmiotu zamówienia zawierają warunki zamówienia, będące integralną częścią niniejszego zaproszenia.
Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za możliwość montażu urządzenia w wybranym przez Zamawiającego miejscu. W tym celu Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w miejscu montażu urządzenia.

3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

4. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis gwarancyjny, konserwację i przeglądy techniczne oraz wykonanie kontroli, zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Czas reakcji serwisowej - 24 godziny robocze na ustalenie przyczyn awarii i jej usunięcie w ciągu 24 godzin roboczych.

6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

7. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

4.1 spełniają warunki dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

Wykonawca posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia powyższe warunki na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, metodą spełnia -- nie spełnia.

4.2. Spełniają wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.,

4.3. Zamawiający dopuszcza powierzenie zakresu prac wymienionych w Formularzu ofertowym podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny za zlecone do podwykonania prace oraz skutki działania podwykonawcy.

4.4. Zamawiający wymaga, aby na wykonane roboty Wykonawca udzielił 36 miesięcy gwarancji liczonej od dnia odbioru końcowego robót.

5. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę odrębnie na każdy przedmiot zamówienia.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy, co musi wynikać z załączonych dokumentów.

5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami winna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień zawartych w Zaproszeniu do składania ofert.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

7. Wszelkie naniesione w treści oferty poprawki lub zmiany (przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp.) muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą ich dokonania.

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy:

-- Formularz oferty z wykorzystaniem druku w załączeniu (Załącznik nr 1 do Umowy),

-- opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,

--odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert

10. Zmiana i wycofanie ofert.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być opisane ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie"

11. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty musi obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego i zawierać całkowitą kwotę, niezmienną w całym okresie obowiązywania umowy (wynagrodzenie ryczałtowe) wartości przedmiotu zamówienia, jaką Zamawiający poniesie za jego wykonanie,

Całkowita cena oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) podana w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy niezależnie od wchodzących w jej skład części musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Wysokość oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru wykonanych robót i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości prac oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca musi wycenić wszystkie składniki robót, a jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje, których cena nie została podana w wycenie robót, nie będą dokonywane (pozycje takie będą uznane za ujęte w cenie oferty ),

Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego, w tym koszty robót nie ujętych, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz m.in.: koszty sprzątania zabrudzeń spowodowanych wykonywanymi robotami montażowymi np. korytarze oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej, prawidłowej realizacji Umowy oraz tzw. ,,koszty ryzyka",

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty będzie realizowane w następujący sposób:

a) Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu odbioru (Załącznik nr 2 do Umowy),

b) Faktura będzie zapłacona w terminie do 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym mając na względzie obowiązujące stawki podatku VAT w dniu otwarcia ofert.

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą przeprowadzone będzie w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy w PLN.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

12. Kryteria i zasady oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium:
Nazwa kryterium Ranga
Cena 100 %
Razem 100 %

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty

Oferty Wykonawców będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

S C gdzie:

S -- suma uzyskanych punktów

C -- ilość uzyskanych punktów w kryterium ,,Cena"

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Kryterium -- Cena (C)

Najniższa oferowana cena brutto

X 100 x 100%

Cena brutto badanej oferty brutto

Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Cena ofertowa brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
13. Ogłoszenie wyników postępowania.

Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: www.wroclaw.sa.gov.pl

14. Umowa.

Projekt umowy -- Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Uwagi:
15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail: iod@wroclaw.sa.gov.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. b lub lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Z-2502-5/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zaś dane związane z realizacją umowy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

8. Posiadają Państwo:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1--3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, odpowiednio wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą, odpowiednio realizacja tego uprawnienia nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednocześnie w przypadku wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Państwu:

prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODOo, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pani Jolanta Tłoczek w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15: 00, pod adresem: Sąd Apelacyjny Wrocław ul. Powstańców Śląskich 124, 53-330 Wrocław, pok. nr 23. Telli-798-79-19, adres email: jolanta.tloczek@wroclaw.sa.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.