Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Poczesna
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna
powiat: częstochowski
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-63-018
poczesna@poczesna.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Poczesna
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: (034) 32-74-11
Termin składania ofert: 2021-09-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Poczesna
zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. ,,Termomodernizacja budynku OSP w Słowiku przy ulicy Podlaskiej 1."
I. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dociepleń docieplen ścian zewnętrznych budynku OSP przy ulicy Podlaskiej 1 w Słowiku obejmujące: docieplenie ścian zewnętrznych budynku i wymianę orynnowania, zgodnie z załączonym projektem technicznym oraz przedmiarem robót.

Dokument nr: IZP.271.2.32.2021.DM

Składanie ofert:
3. ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów :
- osobiście w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Poczesna Ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego,
- pocztą elektroniczną na adres mailowy : poczesna@poczesna.pl w terminie do dnia 30.09.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 30.8.2022 r.

Wymagania:
Działając na podstawie Zarządzenia nr URO.0050.262.2020.DM Wójta Gminy Poczesna z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień poniżej kwoty 130 000 zł
II. Dane dotyczące złożenia oferty :
1. ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1,
2. oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
III. Kryterium wyboru oferty:
cena - 100%
Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w celu sporządzenia oferty cenowej. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto za całość realizacji zmówienia.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa.
Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.
Informacja dot. ochrony danych osobowych
Wójt Gminy Poczesna - Urząd Gminy w Poczesnej, z siedzibą przy ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania informacji o przeznaczeniu działki/działek w planie zagospodarowania przestrzennego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania pism z tutejszego organu.

Uwagi:
Informacja dot. ochrony danych osobowych
Wójt Gminy Poczesna - Urząd Gminy w Poczesnej, z siedzibą przy ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania informacji o przeznaczeniu działki/działek w planie zagospodarowania przestrzennego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania pism z tutejszego organu.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.