Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku

Przedmiot:

Przeprowadzenie kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polkowickie TBS Sp. z o.o
Rynek 6
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
tel. 76 749 33 74, fax 76 749 33 70, tel. (76) 749 33 96
sekretariat@ptbs.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 749 33 74, f
Termin składania ofert: 2021-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
2. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pod nazwą: ,,Przeprowadzenie przeglądów ochrony przeciwpożarowej oraz okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynków, mieszkań i lokali stanowiących własność Polkowickiego TBS Sp. z o.o. i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę."
3. OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu i estetyki obiektu budowlanego zgodnie z art. 61 Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) , przeprowadzenie przeglądów i konserwacji oraz usunięcie awarii urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w budynkach stanowiących własność Polkowickiego TBS Sp. z o.o. i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę."
Zamówienie zostanie zawarte na okres 1 roku i obejmować będzie wykonanie następujących przeglądów obiektów i urządzeń własnych i administrowanych przez Polkowickie TBS Sp. z o.o.:
1. Przegląd przewodów kominowych, spalinowych wraz z pomiarami - roczny
2. Przegląd instalacji gazowych wraz z pomiarami - roczny
3. Roczny przegląd budowlany (z wyłączeniem instalacji gazowych, przewodów kominowych) wynikający z art. 62. ust.l pkt.l lit. a,b Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) budynków zarządzanych przez Zamawiającego
4. Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z pomiarami - roczny
5. Przegląd wentylacji mechanicznych garaży podziemnych - roczny
6. Przegląd placów zabaw - roczny
7. Przegląd przeciwpożarowe wyłączniki prądu - roczny
8. Przegląd wewnętrznej instalacji hydrantowej DN 33 - roczny
9. Przegląd instalacji detekcji tlenku węgla (CO) - roczny 10.Przegląd gaśnic - roczny
Zadanie 1
Przeprowadzenie w 2021 roku przeglądu przewodów kominowych na zasobach własnych i administrowanych przez Polkowickie TBS Sp. z o.o.
1. Badaniem mają być objęte lokale mieszkalne, użytkowe oraz instalacje w częściach wspólnych budynku, np. pralnie, suszarnie, piwnice, klatki schodowe.
2. Przegląd ma być przeprowadzony łącznie z przeglądem instalacji gazowej
3. W toku kontroli ocena stanu technicznego powinna obejmować sprawdzenie:
- drożności przewodów kominowych,
- siły ciągu kominowego, zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń,
- dokonanie czyszczenia wszystkich kominów spalinowych oraz dymowych
- dokonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ciągu przewodu wentylacyjnego,
- występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
-do godnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,
- dokonanych samowolnie zmian w podłączeniach kominowych, wentylacyjnych, spalinowych, dymowych oraz zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,
- posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach (lokalach), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły co., itp.),
4. Należy podać cenę badania w przeliczeniu na mieszkanie/lokal
5. Przeglądy powinny być zakończone protokołem dla każdego budynku i lokalu wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości i sposobem ich usunięcia
6. Wykaz budynków zamieszczony został w Formularzu Ofertowym
Zadanie 2
Przeprowadzenie w 2021 roku przeglądu instalacji gazowej na zasobach własnych i administrowanych przez Polkowickie TBS Sp. z o.o.
1. Badaniem mają być objęte lokale mieszkalne, użytkowe oraz instalacje w częściach wspólnych budynku, np. pralnie, suszarnie, piwnice, klatki schodowe.
2. Przegląd ma być przeprowadzony łącznie z przeglądem przewodów kominowych
3. Zakres pomiarów:
Przegląd instalacji gazowych w mieszkaniach:
- przegląd dostępu do zaworów i kurków, sprawdzenie ich sprawności, szczelności połączeń gwintowanych;
- sprawdzenie przejść instalacji przez ściany;
- sprawdzenie szczelności połączeń, stężenia gazu we wnękach gazomierzowych i stanu gazomierza;
- sprawdzenie stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania gazu
- sprawdzenia stanu elastycznych podłączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami.
- sprawdzenie prawidłowego przechowywania butli gazowych
Przegląd instalacji gazowych w piwnicach, na klatkach schodowych oraz w pionach instalacyjnych dotyczy:
- przegląd dostępu do zaworów i kurków, sprawdzenie ich sprawności, szczelności połączeń gwintowanych,
- sprawdzenie przejść instalacji przez ściany zewnętrzne i wewnętrzne,
- sprawdzenie szczelności połączeń, stężenia gazu we wnękach gazomierzowych i stanu gazomierza,
- sprawdzenia stężenia gazu przy pomocy eksplozymetru, na górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze,
- sprawdzenia stanu instalacji, połączeń gwintowych i kurków,
- sprawdzenia stężenia gazu w piwnicach,
- pomalowania przewodów instalacji gazowej w piwnicach na kolor żółty.
4. Należy podać cenę badania w przeliczeniu na mieszkanie/lokal.
5. Przeglądy powinny być zakończone protokołem dla każdego budynku i lokalu wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości i sposobem ich usunięcia.
6. W razie wystąpienia ulotu należy go usunąć, a materiał użyty i konieczny do wbudowania przy usuwaniu ulotów zostanie rozliczony na podstawie faktury przedłożonej Zamawiającemu.
7. Wykaz budynków zamieszczony został w Formularzu Ofertowym
Zadanie 3
Kontrola techniczna obiektów budowlanych w 2021 roku - roczne przeglądy techniczne (z wyłączeniem instalacji gazowych, przewodów kominowych) na zasobach własnych i administrowanych przez Polkowickie TBS wynikający z art. 62. ust.l pkt.l lit. a,b Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
1. W toku kontroli szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:
- warstw fakturowych i elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy) oraz balustrad, loggii i balkonów,
- urządzeń zamocowanych do ścian i dachu obiektu,
- elementów odwodnienia obiektu oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych,
- instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu,
- elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z obiektu,
- przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany obiektu
2. Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku zobowiązana będzie do sporządzenia protokołu, który powinien zawierać:
a) datę przeprowadzenia kontroli;
b) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
c) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

d) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
e) zakres kontroli;
f) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
g) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości ze wskazaniem czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz terminem wykonania tych czynności
h) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
i) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
3. Wykaz budynków zmieszczony został w Formularzu Ofertowym Zadanie 4
Przeprowadzenie w 2021 roku przeglądu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na zasobach własnych i administrowanych przez Polkowickie TBS Sp. z o.o.
1. W toku kontroli ocena stanu technicznego powinna obejmować:
- wzrokowe sprawdzenie elementów oświetlenia i oznakowania.
- sprawdzenie czasu uruchomienia oświetlenia wzdłuż dróg ewakuacyjnych, po wyłączeniu napięcia zasilającego oświetlenie podstawowe
- sprawdzenie podczas awaryjnego trybu pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdy wewnętrznie oświetlany znak ewakuacyjny, czy istnieje, czy jest czysty oraz prawidłowo funkcjonuje.
- dokonać pomiarów natężenia oświetlenia wzdłuż dróg ewakuacyjnych zgodnie z procedurą w PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym podczas awaryjnego trybu pracy
- przywrócenie zasilania oświetlenia podstawowego i dokonanie sprawdzenia każdej lampki kontrolnej oraz urządzenia, czy wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego,
- sprawdzenie poprawności działania układu ładowania po przywróceniu zasilania oświetlenia podstawowego,
2. Przeglądy powinny być zakończone protokołem dla każdego budynku wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości i sposobem ich usunięcia.
3. Wykaz budynków zmieszczony został w Formularzu Ofertowym
Zadanie 5
Przeprowadzenie w 2021 roku przeglądu wentylacji mechanicznych garaży podziemnych na zasobach własnych i administrowanych przez Polkowickie TBS Sp. z o.o.
1. W toku kontroli ocena stanu technicznego powinna obejmować:
- sprawdzenie wydajności wentylacji mechanicznej
- sprawdzenie ilości wymienianego powietrza
- sprawdzenie ciągu we wszystkich kanałach w razie potrzeby dokonać czyszczenia przewodów wentylacyjnych

- wzrokową ocenę pod względem uszkodzeń, szczelności przewodów na całej ich długości, czerpni, wyrzutni
2. Przeglądy powinny być zakończone protokołem dla każdego budynku wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości i sposobem ich usunięcia
3. Wykaz budynków zmieszczony został w Formularzu Ofertowym
Zadanie 6
Przeprowadzenie w 2021 roku przeglądu placów zabaw na zasobach własnych i administrowanych przez Polkowickie TBS Sp. z o.o.
1. W toku kontroli ocena stanu technicznego powinna obejmować:
- sprawdzenie ogólne poziomu bezpieczeństwa wyposażenia placu zabaw
- sprawdzenie stanu fundamentów zamontowanych zabawek, nawierzchni, ślady rozkładu lub korozji, a także możliwe zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw, dodanych lub wymienionych części składowych
- sprawdzenie elementów o konstrukcji niewymagającej obsługi przez cały okres ich eksploatacji.
2. Ocenę stanu technicznego placów zabaw należy wykonać podczas przeprowadzenia rocznego przeglądu budowlanego
3. Przeglądy powinny być zakończone protokołem dla każdego budynku wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości i sposobem ich usunięcia
4. Wykaz budynków zmieszczony został w Formularzu Ofertowym
Zadanie 7
Przeprowadzenie w 2021 roku przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu na zasobach własnych i administrowanych przez Polkowickie TBS Sp. z o.o.
1. W toku kontroli ocena stanu technicznego powinna obejmować:
- funkcjonowanie wyłącznika przeciwpożarowego - czy wyłącznik działa automatycznie po zbiciu szyby, czy wymaga ręcznego uruchomienia.
- zgodność umiejscowienia PWP w budynku z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej
- stan techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- oznakowanie urządzenia przeciwpożarowego.
2. Przeglądy powinny być zakończone protokołem dla każdego budynku wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości i sposobem ich usunięcia
3. Należy podać cenę zgodnie z Formularzem Ofertowym.
Zadanie 8
Przeprowadzenie w 2021 roku przeglądu wewnętrznej instalacji hydrantowej DN 33 na zasobach własnych i administrowanych przez Polkowickie TBS Sp. z o.o.
1. W toku kontroli ocena stanu technicznego powinna obejmować:
- sprawdzenie swobodnego dostępu do hydrantów, czy jest instrukcja obsługi oraz oznakowania pozwalającego na szybką lokalizację urządzenia

- sprawdzenie kompletności wyposażenia i stanu technicznego instalacji hydrantowej
- dokonanie pomiarów wartości podstawowych parametrów eksploatacyjnych - ciśnienie, wydajność
- sprawdzenie skrzynki hydrantowej (obudowy) jej mocowania do ściany, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają
- wykonanie próby ciśnieniowej węża strażackiego - co 5 lat
2. Przeglądy powinny być zakończone protokołem dla każdego budynku wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości i sposobem ich usunięcia
3. Należy podać cenę zgodnie z Formularzem Ofertowym.
Zadanie 9
Przeprowadzenie w 2021 roku przeglądu instalacji detekcji tlenku węgla (CO) na zasobach własnych i administrowanych przez Polkowickie TBS Sp. z o.o.
1. W toku kontroli ocena stanu technicznego powinna obejmować:
- optyczną kontrolę poprawności wyglądu urządzeń
- kontrolę poprawności zasilania detektorów / centralki
- sprawdzenie drożności otworów wlotowych w razie konieczności udrożnić
- wykonanie testu elektrycznego toru detekcyjnego
- wykonanie testu gazowego toru detekcyjnego
2. Przeglądy powinny być zakończone protokołem dla każdego budynku wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości i sposobem ich usunięcia
3. Należy podać cenę zgodnie z formularzem ofertowym.
Zadanie 10
Przeprowadzenie w 2021 roku przeglądu gaśnic na zasobach własnych i administrowanych przez Polkowickie TBS Sp. z o.o.
1. W toku kontroli ocena stanu technicznego powinna obejmować:
- sprawdzenie plomb i zawleczek
- sprawdzenie zbiorników pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji
- sprawdzenie stanu proszku, głowic i drożności węża oraz trwałość połączeń
- kontrola stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika
- sprawdzenie etykiet i zmiana daty kontrolki
2. Przeglądy powinny być zakończone protokołem dla każdego budynku wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości i sposobem ich usunięcia
3. Należy podać cenę zgodnie z Formularzem Ofertowym.

Dokument nr: DIR.2211/21/2021

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.10.2021r. o godz. 10.30

Składanie ofert:
1. Termin i miejsce składania oferty: 01.10.2021r. do godz. 10.00 w siedzibie Polkowickiego TBS Sp. z o.o. przy Ul. Rynek 6, 59-100-sekretariat

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 grudnia 2021r.

Wymagania:
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykonawca oświadczy że dysponujemy osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności bądź odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zadania
b) Wykonawca oświadczy, że posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie tj. w okresie co najmniej 3 lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej 1 przegląd roczny budowlany.
c) Wykonawca oświadczy, że osoby przeprowadzające kontrole do protokołów dołączą kopie zaświadczeń oraz decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, niezbędnych do wykonania kontroli
d) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych: liczba części 10
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić wg załączonego Formularza ofertowego w formie pisemnej w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać:
a) Dane Wykonawcy: nazwa, dane teleadresowe, osoba do kontaktu, NIP, REGON, nr rachunku bankowego
b) Cena wykonania zadania:
- dla zdań 1,2,: cena jednostkowa brutto wykonania przeglądu w przeliczeniu na mieszkanie/lokal zgodnie z formularzem ofertowym
- dla zadań 3,4,5,6, 9: cena jednostkowa brutto za obiekt zgodnie z formularzem ofertowym
- dla zdań 7, 8,10 : cena jednostkowa brutto wykonania przeglądu w przeliczeniu za sztukę urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z formularzem ofertowym
c) Termin wykonania zadania
d) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 1
e) Odpowiedzi powinny być udzielone na wszystkie pytania zawarte w Formularzu Ofertowym, jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pytanie postawione w Formularzu lub w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać ,,nie dotyczy".
f) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona.
g) Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w kopercie opatrzonej dopiskiem: ,,Przeprowadzenie przeglądów ochrony przeciwpożarowej oraz okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynków, mieszkań i lokali stanowiących własność Polkowickiego TBS Sp. z o.o. i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę."
7. KRYTERIA OCENY OFERTY:
Zamawiający dokona oceny ofert za każdą część przedmiotu zamówienia osobno - najkorzystniejsze oferty spośród złożonych na dane części zamówienia zostaną wybrane na podstawie kryterium wyboru ofert dla każdej części odrębnie.
Lp. Nazwa kryterium Maksymalna ilość punktów
1 Cena brutto 100
Razem 100
Kryterium 1 - Cena brutto - Waga 100 punktów
> Cena oferty powinna zwierać informacje o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem zadania
> Cena brutto za całość oferty powinna być wyrażona w złotych polskich
> Ceny należy podawać do dwóch miejsc po przecinku
> Cena podlegająca ocenie będzie ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny
1 Cena Najniższa cena ofertowana brutto/cena badanej oferty x 100 punktów
2. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@ptbs.com.pl, bądź w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - sekretariat.
9. BADANIE I WYBÓR OFERTY
1. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Okres związania ofertą - 30 dni od upływu terminu złożenia oferty.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków metodą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.
7. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyn, oraz możliwość odstąpienia od podpisania umowy na wykonanie zadania będącego przedmiotem niniejszego zapytania, w każdym momencie również po otrzymaniu ofert cenowych bez podania przyczyny odstąpienia.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

Kontakt:
4. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest:
a) Marek Morajka, tel. (76) 749 33 96, e-mail: m.morajka@ptbs.com.pl
b) Katarzyna Janczak, tel. (76) 749 33 96, e-mail: k.janczak@ptbs.com.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.