Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup urządzeń i wyposażenia do stacji uzdatniania wody i ujęć wody

Przedmiot:

Zakup urządzeń i wyposażenia do stacji uzdatniania wody i ujęć wody

Data zamieszczenia: 2021-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski
powiat: rzeszowski
tel. 17 7729019, faks 28
ugim@sokolow-mlp.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sokołów Małopolski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 17 7729019, fak
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup urządzeń i wyposażenia do stacji uzdatniania wody i ujęć wody
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w OPZ - zał. 10 do SWZ i zał. 12.

Istotne postanowienia umowy:
Wynagrodzenie stanowi sumę wynagrodzenia ryczałtowego za każdy wyceniony w kalkulacji cenowej element dostaw/robót. Ostateczna całkowita kwota wynagrodzenia będzie wynikała z kalkulacji powykonawczych, zapłata należy się tylko za roboty/dostawy ujęte w kalkulacjach powykonawczych, które zostały faktycznie wykonane/zrealizowane prawidłowo.
Wykonawca może wystawiać - nie częściej niż 2 razy w miesiącu - faktury za wykonane i odebrane elementy zadania. Termin zapłaty faktur Wykonawcy (licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowych faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi) wynosi do 30 dni i nastąpi przelewem na konto Wykonawcy

Informacje ogólne:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia i urządzeń potrzebnych do funkcjonowania SUW w Wólce Niedźwiedzkiej, oraz SUW w Turzy-Górnie.
Przy realizacji każdych dostaw, które wymagają dokonania szczegółowego doboru , dostosowania oferowanych dostaw do wymogów zamówienia wymaga się od Oferenta przed przystąpieniem do realizacji dostaw uprzedniego samodzielnego dokonania pomiarów na miejscu realizacji oraz dokonania uzgodnień z ZWiK w Sokołowie Młp. Ul. Łazienna 17, 17 7729148.
Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z niniejszym zamówieniem powinny być przedłożone/wskazane do ZWiK, przed ich zamówieniem/ zamontowaniem/ dostarczeniem dostaw.
Sporządzając ofertę na dostawy i roboty w każdym z 4 zadań należy zaoferować urządzenia/rozwiązania nie gorsze, tj. posiadające nie mniejszą funkcjonalność i zakresy pracy niż te wymagane opisem zamówienia (nie gorsze = równoważne).

Zadanie 1 DOSTAWA i wymiana ogrodzeń 3 studni ujęcia wody Wólka Niedźwiedzka.

Termin wykonania: 60 dni od podpisania umowy.

Opis robót/dostaw:
Rozbiórka i usunięcie starego ogrodzenia z siatki plecionej i słupków stalowych - 3x4x20 mb.
DOSTAWA i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego studni w miejscu starego, z paneli ogrodzeniowych z prętów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kol. zielony grubość prętów minimum 5 mm, o szerokości 2 - 2,5 m i wysokości ponad teren ok.1,5 m ( 0,2 m podbudówka betonowy prefabrykat , 1,3 m panel ogrodzeniowy), słupków stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo z zaślepkami, z łącznikami betonowymi do montażu podmurówek i słupków i kompletem uchwytów montażowych paneli oraz pozostałymi częściami niezbędnymi do wykonania ogrodzenia oraz podmurówki z prefabrykatów betonowych o wysokości 20 cm. Ogrodzenie ma być montowane w kształcie kwadratu wokół studni boki kwadratu 4 x20 mb. Zamówienie dotyczy 3 studni, czyli 3x 4x20mb. W ogrodzeniu należy zamontować - bramę wjazdową o szerokości minimum 2,5m , zamykana na kłódkę otwieraną na zewnątrz.
Lokalizacja- zgodnie ze szkicem- działki 1382 i 1380/2 w Wólce Niedźwiedzkiej.
Dojazd do studni może być utrudniony - podmokła łąka.
Przed dokonaniem zamówienia elementów i montażem wymaga sią dokonania samodzielnych pomiarów szczegółowych i uzgodnień z Zamawiającym.

Wykonawca samodzielnie dobiera elementy adekwatnie do zaproponowanych przez siebie rozwiązań i podzespołów, elementów składowych po samodzielnym dokonaniu pomiarów na miejscu dostawy.

Dla wszystkich dostaw i robót z zadania 1 wymaga się aby były objęte gwarancją i rękojmią minimum przez 1 rok.

Kod CPV : 45342000-6
Opis: Wznoszenie ogrodzeń

Materiały metalowe z rozbiórki należy przetransportować do miejsca wskazanego na terenie SUW w Wólce Niedźwiedzkiej - dz. ew. nr 1271, pozostałe odpady należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa- gospodarkę odpadową w gminie prowadzi Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o., Ul. ŁAZIENNA 7, 36 - 050 Sokołów Małopolski. Tel.: 17 7720138.

Szczegółowy opis znajduje się w OPZ - zał. 10 do SWZ i zał. 12.

Istotne postanowienia umowy:
Wynagrodzenie stanowi sumę wynagrodzenia ryczałtowego za każdy wyceniony w kalkulacji cenowej element dostaw/robót. Ostateczna całkowita kwota wynagrodzenia będzie wynikała z kalkulacji powykonawczych, zapłata należy się tylko za roboty/dostawy ujęte w kalkulacjach powykonawczych, które zostały faktycznie wykonane/zrealizowane prawidłowo.
Wykonawca może wystawiać - nie częściej niż 2 razy w miesiącu - faktury za wykonane i odebrane elementy zadania. Termin zapłaty faktur Wykonawcy (licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowych faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi) wynosi do 30 dni i nastąpi przelewem na konto Wykonawcy

Informacje ogólne:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia i urządzeń potrzebnych do funkcjonowania SUW w Wólce Niedźwiedzkiej, oraz SUW w Turzy-Górnie.
Przy realizacji każdych dostaw, które wymagają dokonania szczegółowego doboru , dostosowania oferowanych dostaw do wymogów zamówienia wymaga się od Oferenta przed przystąpieniem do realizacji dostaw uprzedniego samodzielnego dokonania pomiarów na miejscu realizacji oraz dokonania uzgodnień z ZWiK w Sokołowie Młp. Ul. Łazienna 17, 17 7729148.
Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z niniejszym zamówieniem powinny być przedłożone/wskazane do ZWiK, przed ich zamówieniem/ zamontowaniem/ dostarczeniem dostaw.
Sporządzając ofertę na dostawy i roboty w każdym z 4 zadań należy zaoferować urządzenia/rozwiązania nie gorsze, tj. posiadające nie mniejszą funkcjonalność i zakresy pracy niż te wymagane opisem zamówienia (nie gorsze = równoważne).

Zadanie 2 DOSTAWA i wymiana pokryw obudów studni, oraz elementów stalowych zbiornika wody na terenie SUW w Wólce Niedźwiedzkiej.

Termin wykonania: 70 dni od podpisania umowy.

Opis robót/dostaw:

a) Demontaż istniejących pokryw stalowych, dostawa i montaż nowych pokryw rewizyjnych do obudów 3 studni. Nowe pokrywy mają być wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem, przystosowane wg. obowiązujących norm sanitarnych i BHP do kontaktu z wodą pitną i z zamknięciem na kłódkę lub inne rozwiązanie dające dostęp wyłącznie osobom upoważnionym.
Wymiary pokryw 3 studni : fi 60 cm - pokrywa okrągła z kołnierzem , do osadzenia na okrągły otwór w konstrukcji betonowej . W załączonym wraz z dokumentacją postępowania OPZ przedstawia się starą i przykład nowej pokrywy.

Kod CPV: 51810000-3
Opis: Usługi instalowania zbiorników
Kod CPV : 44133000-1
Opis: Pokrywy wylotów

c) Demontaż istniejącej pokrywy stalowej, dostawa i montaż nowej pokrywy rewizyjnej (włazu) do betonowego zbiornika wody z uszczelnieniem, wykonanej ze stali nierdzewnej, przystosowana wg. obowiązujących wymogów sanitarnych i BHP do kontaktu z wodą pitną- spożywczą. Pokrywa znajduje się na wierzchniej części zbiornika przy zakończeniu schodów na zbiornik obsypany ziemia.
Wymiary nowej pokrywy - analogia jak dla studni : fi 60 cm - okrągła, z dodatkowym kołnierzem kwadratowym , do osadzenia na otwór w konstrukcji betonowej o kształcie kwadratu o boku 63 cm .
Kod CPV: 51810000-3
Opis: Usługi instalowania zbiorników
Kod CPV : 44133000-1
Opis: Pokrywy wylotów

d) Demontaż starych i dostawa i montaż nowych schodów wykonanych z elementów stalowych z dwustronnymi poręczami - zabezpieczone przed korozją, do przystawienia/ położenia na pochyłości zbiornika wody obsypanego ziemią. Schody do części rewizyjnej- wierzchniej zbiornika. Należy wykonać konstrukcję spawaną/ skręcaną na śruby. Elementy (gotowe fragmenty ) schodów należy dostarczyć na miejsce i zmontować, połączyć w całość . Stopnie schodów powinny mieć długość ok. 27-32 cm i być wykonane z kraty pomostowej ocynkowanej. Stopnie należy połączyć z konstrukcją, aby nie były luzem.
Parametry krat powinny być nie gorsze niż (nie mniej wytrzymałe na obciążenia i przynajmniej tak samo zabezpieczone przed korozją) niż:
STOPNIE Z KRAT WCISKANYCH (PRASOWANYCH) OCYNKOWANE
Parametry stopnia:
Długość x szerokość w przedziałach: 800-1000-szerokość schodów x260-350 mm- długość stopnia
Płaskownik nośny (wysokość x grubość): 30x2 mm
Płaskownik poprzeczny: 10x2 mm
Oczko (długość - pomiędzy płaskownikami nośnymi x szerokość): 33x33 mm (dopuszcza się nie więcej niż 40/42mm, dopuszcza się linkę stalową lub pręt zatopione jako jeden z krzyżujących się elementów kraty, kraty mają zapewnić nośność dla zastosowania jako elementów schodów.
Materiał i powłoka: stal konstrukcyjna S235JR, ocynk ogniowy.
Schody mają posiadać obustronne poręcze z bortnicami dolnymi z blachy ocynkowanej gr. minimum 1 mm, szer. bortnic 20 -25 cm, kraje borntnic wywinięte na zewnątrz, wysokość poręczy - minimum 110 cm, nie więcej niż 120 cm. Jako poręcz i słupki należy zastosować rurę okrągłą fi 1,5 cala , gr ścianki minimum 3 mm - ocynkowane ogniowo, lub rury kwadratowe ocynkowane ogniowo o parametrach nie gorszych wytrzymałościowo. Konstrukcja nośna schodów - z ceownika H=200 mm/ a=80mm , s- gr ścianki 4 mm - zimno walcowanego i kątowników stalowych minimum 40/40/3 mm- zimno walcowane, ocynkowane ogniowo, liczba i wysokość stopni- zależne będą od przyjętych rozwiązań, wysokość stopnia- nie więcej niż 18 cm. Konstrukcja nośna zakotwiona poprzez rurę ocynkowaną min. 1,5 cala w gruncie na stopach betonowych fi 15 cm , głębokość 1 m, beton klasy jak B20., dopuszcza się mniejszą liczbę kotwień niż na szkicu, pod warunkiem zachowania sztywności konstrukcji, konstrukcja nośna i elementy schodów mają być minimum 10 cm nad gruntem- nie mogą dotykać gruntu na całej długości schodów, centralnie pod schodami na wierzchu gruntu należy rozłożyć czarną włókninę o szerokości ok.1, 5 m , której kraje będą zawinięte w dół i dociśnięte ziemią- piaskiem rodzimym.
Na szczycie należy wykonać spocznik z kraty dł. 100-110 cm/szer 80-100 (w zależności od przyjętego rozwiązania - wymogi - analogia jak stopnie).
Przed dokonaniem zamówienia elementów i montażem wymaga sią dokonania samodzielnych pomiarów szczegółowych i uzgodnień z Zamawiającym lub ZWiK.
Zamawiający udostępni energię elektryczną, Wykonawca musi posiadać własne kable przedłużające.
Schody do rozbiórki mają podobne gabaryty jak nowe, elementy po rozbiórce powinny ważyć nie więcej niż 60 kg- jeden element, lub więcej - zgodnie z ustaleniami Użytkownika (ZWiK), jeśli będą odmienne.
W odniesieniu do całego zadania 2 Wykonawca samodzielnie dobiera elementy adekwatnie do zaproponowanych przez siebie rozwiązań i podzespołów, elementów składowych po samodzielnym dokonaniu pomiarów na miejscu dostawy.

Dla wszystkich dostaw i robót z zadania 2 wymaga się aby były objęte gwarancją i rękojmią minimum przez 1 rok.

Kod CPV : 45223210-1
Opis: Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Kod CPV : 45223100-7
Opis: Montaż konstrukcji metalowych
Kod CPV : 44210000-5
Opis: Konstrukcje i części konstrukcji

Materiały metalowe z rozbiórki należy przetransportować do miejsca składowania wskazanego na terenie SUW w Wólce Niedźwiedzkiej - dz. ew. nr 1271, pozostałe odpady należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa- gospodarkę odpadową w gminie prowadzi Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o., Ul. ŁAZIENNA 7, 36 - 050 Sokołów Małopolski. Tel.: 17 7720138.

W załączonym wraz z dokumentacją postępowania OPZ przedstawia się szkice dot. wymogów i dodatkowy opis .

Szczegółowy opis znajduje się w OPZ - zał. 10 do SWZ i zał. 12.

Istotne postanowienia umowy:
Wynagrodzenie stanowi sumę wynagrodzenia ryczałtowego za każdy wyceniony w kalkulacji cenowej element dostaw/robót. Ostateczna całkowita kwota wynagrodzenia będzie wynikała z kalkulacji powykonawczych, zapłata należy się tylko za roboty/dostawy ujęte w kalkulacjach powykonawczych, które zostały faktycznie wykonane/zrealizowane prawidłowo.
Wykonawca może wystawiać - nie częściej niż 2 razy w miesiącu - faktury za wykonane i odebrane elementy zadania. Termin zapłaty faktur Wykonawcy (licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowych faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi) wynosi do 30 dni i nastąpi przelewem na konto Wykonawcy

Informacje ogólne:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia i urządzeń potrzebnych do funkcjonowania SUW w Wólce Niedźwiedzkiej, oraz SUW w Turzy-Górnie.
Przy realizacji każdych dostaw, które wymagają dokonania szczegółowego doboru , dostosowania oferowanych dostaw do wymogów zamówienia wymaga się od Oferenta przed przystąpieniem do realizacji dostaw uprzedniego samodzielnego dokonania pomiarów na miejscu realizacji oraz dokonania uzgodnień z ZWiK w Sokołowie Młp. Ul. Łazienna 17, 17 7729148.
Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z niniejszym zamówieniem powinny być przedłożone/wskazane do ZWiK, przed ich zamówieniem/ zamontowaniem/ dostarczeniem dostaw.
Sporządzając ofertę na dostawy i roboty w każdym z 4 zadań należy zaoferować urządzenia/rozwiązania nie gorsze, tj. posiadające nie mniejszą funkcjonalność i zakresy pracy niż te wymagane opisem zamówienia (nie gorsze = równoważne).

Zadanie 3 DOSTAWA i wymiana pomp głębinowych i rurociągów 3 szt. studni w Wólce Niedźwiedzkiej.

Termin wykonania: 70 dni od podpisania umowy.

Opis robót/dostaw:

a) Wymiana armatury 3 studni, w tym:
Demontaż - wyjęcie istniejącej armatury ze studni głębinowej, tj.:
Rurociągu pionowego fi 2 cale stalowego długość (głębokość) ok. 12 m- łączonego na gwint.
Kształtek - kolanka, redukcje, zawór zwrotny
Wyjęcie pompy.
Montaż- wymiana armatury (rurociągów , oprzyrządowania):
DOSTAWA i montaż rurociągu ze stali nierdzewnej z dopuszczeniem do kontaktu z wodą pitną wymaganym dla ujęć wody wg. obowiązujących norm i przepisów sanitarnych oraz BHP, rurociąg fi 2 cale z odcinków o długości do 3 m, łączonych na zacisk- jak na zdjęciu poniżej, pozostałe elementy rurociągu i armatury łączone kołnierzowo z uszczelką. Wraz z rurociągiem należy zamontować na wymiar 80 mm:
1 szt. zasuwę ręczną ,
3 szt. kształtek (2 kolanka i zawór zwrotny), przy czym w zależności od przyjętych rozwiązań liczba kolanek i innych kształtek może być większa i mogą być potrzebne redukcje z pomy do rury 2 calowej i z rury 2 calowej na dn 80.
W przypadku zaistnienia konieczności zamontowania dodatkowych kształtek na rurociągach (elementów rurociągu) , których nie wymieniono w niniejszym zamówieniu zostaną one wycenione po cenie jednostkowej z kalkulacji cenowej i zapłacone odrębną fakturą jako dostawy/roboty dodatkowe po ich zaakceptowaniu.
Wraz z realizacją pp. a) zadania 3 należy wykonać zamontowanie urządzeń, o których mowa w zadaniu 3 pp. b) i d).
Wykonawca samodzielnie dobiera elementy adekwatnie do zaproponowanych przez siebie rozwiązań i podzespołów, elementów składowych rurociągu i pozostałej armatury po samodzielnym dokonaniu pomiarów na miejscu dostawy.
W załączonym wraz z dokumentacją postępowania OPZ przedstawia się widok rury i łączenia oraz profile otworów studziennych.

Kod CPV : 44163000-0
Opis: Rury i osprzęt
Kod CPV : 45332200-5
Opis: Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kod CPV : 44162500-8
Opis: Rurociągi wody pitnej
Kod CPV : 50510000-3
Opis: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych.

b) DOSTAWA i instalacja 3 sztuk przepływomierzy dn 80 mm (liczników) wody surowej. Przepływomierz elektroniczny DN 80, pomiar elektromagnetyczny (dopuszcza się również ultradźwiękowy, nie dopuszcza się mechanicznych z uwagi na zabrudzenia w wodzie surowej, które powodują obrastanie i uszkodzenia urządzenia). Zakres pomiarów - nie mniej dokładny niż dla zakresu 4-160m3/h - wydobycie będzie oscylować na poziomie do 17 m3/h- należy dobrać urządzenie optymalni do wskazanego wydobycia. Kompletny do wpięcia poprzez kołnierze, z panelem elektronicznym sterowania i odczytu. Urządzenie musi posiadać dopuszczenia do stosowania właściwe dla kontaktu z wodą pitną. Przewiduje się zakup 3 sztuk - po jednym na każda studnię.
Kod CPV : 38421110-6
Opis: Przepływomierze
Kod CPV : 38421100-3
Opis: Wodomierze

c) Wymiana aparatury sterowania, kontrolnej i pomiarowej studni i pomp:
Wymiana aparatury kontrolnopomiarowej i automatyki studni i pomp. 3 zestawy (1 zestaw na każdą studnie) , w skład każdego wchodzą:
1) 1x rozdzielnica zewnętrzna na fundamencie betonowym, skrzynka z tworzywa z szynami na podzespoły, wymiar 800/600 mm do montażu elem. elektrycznych na szyny.
2) 2x zamek
3) 1x drzwi
4) 1x korpus,
5) Wyłącznik różnicowoprądowy 40A, wyłącznik główny 40A
6) Wyłącznik przeciążeniowy stykiem pomocniczym dobrany do pompy
7) Stycznik 25A ze stykami pomocniczymi, 2Z +2R
8) sterowanie (załączanie) lokalne i zdalne pracy pompy głębinowej z kabla ziemnego z SUW
9) gniazdo napięcia 230V z zabezpieczeniem 16A typ B
10) przekaźnik kontroli faz 400 V+ zabezpieczenie przepięciowe 3F+N typ C
11) przewody łączeniowe.
Należy zdemontować istniejącą rozdzielnicę, dostarczyć nową z wyposażeniem jak wyżej i dokonać przepięcia, podłączenia i uruchomienia 3 studni.
W przypadku zaistnienia konieczności zamontowania dodatkowych elementów w rozdzielnicy , których nie wymieniono w niniejszym zamówieniu zostaną one doliczone po cenie jednostkowej z kalkulacji cenowej i zapłacone odrębną fakturą jako dostawy/roboty dodatkowe po ich zaakceptowaniu.

Kod CPV : 31681000-3
Opis: Akcesoria elektryczne
Kod CPV: 31682100-1
Opis: Skrzynki elektryczne
Kod CPV : 45317300-5
Opis: Inne instalacje elektryczne /Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

d) DOSTAWA i wymiana pomp głębinowych na pompy o mocy od 1,5 do 2,2 kW z odrzutnikiem piasku, uszczelką wargową, łożyskiem promieniowym smarowanym wodą, oraz membraną wyrównawczą każda, w ilości 3 sztuk - po jednej na każdą studnię- należy dobrać wydajność w m3/h optymalnie do każdej ze studni pod katem wydobycia, tj. S1 - do 5m3/h, S2 - do 8m3/h, S3 - do 17m3/h. Wysokość podnoszenia dla wszystkich pomp jednakowa nie mniej niż 16 m. Pompy wykonane z elementów ze stali nierdzewnej z podwyższoną odpornością na korozję, przystosowane wg. obowiązujących wymogów i norm sanitarnych oraz przepisów BHP do kontaktu z wodą pitną- spożywczą, Zatapialny silnik umieszczony w tej samej obudowie pompa głębinowa. Silnik powinien być wyposażony w czujnik temperatury z automatycznym odłączeniem przy przegrzaniu i przystosowany do użytku w temp. do +40 st. C.
Obecnie zainstalowane pompy należy zdemontować - wyjąć i zastąpić je nowymi -wymiana pomp będzie mogła być wykonywana przy wykonywaniu zadania 3a ).

W odniesieniu do całego zadania 3 Wykonawca samodzielnie dobiera elementy adekwatnie do zaproponowanych przez siebie rozwiązań i podzespołów, elementów składowych po samodzielnym dokonaniu pomiarów na miejscu dostawy.

Materiały metalowe z rozbiórki należy przetransportować do miejsca składowania wskazanego na terenie SUW w Wólce Niedźwiedzkiej - dz. ew. nr 1271, pozostałe odpady należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa- gospodarkę odpadową w gminie prowadzi Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o.o., Ul. ŁAZIENNA 7, 36 - 050 Sokołów Małopolski. Tel.: 5617 7720138.
Dla wszystkich dostaw i robót z zadania 3 wymaga się aby były objęte gwarancją i rękojmią minimum przez 1 rok.
Kod CPV : 31681200-5
Opis: Pompy elektryczne

Szczegółowy opis znajduje się w OPZ - zał. 10 do SWZ i zał. 12 do SWZ.

Istotne postanowienia umowy:
Wynagrodzenie stanowi sumę wynagrodzenia ryczałtowego za każdy wyceniony w kalkulacji cenowej element dostaw/robót. Ostateczna całkowita kwota wynagrodzenia będzie wynikała z kalkulacji powykonawczych, zapłata należy się tylko za roboty/dostawy ujęte w kalkulacjach powykonawczych, które zostały faktycznie wykonane/zrealizowane prawidłowo.
Wykonawca może wystawiać - nie częściej niż 2 razy w miesiącu - faktury za wykonane i odebrane elementy zadania. Termin zapłaty faktur Wykonawcy (licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowych faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi) wynosi do 30 dni i nastąpi przelewem na konto Wykonawcy

Informacje ogólne:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia i urządzeń potrzebnych do funkcjonowania SUW w Wólce Niedźwiedzkiej, oraz SUW w Turzy-Górnie.
Przy realizacji każdych dostaw, które wymagają dokonania szczegółowego doboru , dostosowania oferowanych dostaw do wymogów zamówienia wymaga się od Oferenta przed przystąpieniem do realizacji dostaw uprzedniego samodzielnego dokonania pomiarów na miejscu realizacji oraz dokonania uzgodnień z ZWiK w Sokołowie Młp. Ul. Łazienna 17, 17 7729148.
Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z niniejszym zamówieniem powinny być przedłożone/wskazane do ZWiK, przed ich zamówieniem/ zamontowaniem/ dostarczeniem dostaw.
Sporządzając ofertę na dostawy i roboty w każdym z 4 zadań należy zaoferować urządzenia/rozwiązania nie gorsze, tj. posiadające nie mniejszą funkcjonalność i zakresy pracy niż te wymagane opisem zamówienia (nie gorsze = równoważne).

Zadanie 4 DOSTAWA wyposażenia SUW (stacji uzdatniania wody)

Termin wykonania: 70 dni od podpisania umowy.

a) Przenośny miernik poziomu lustra wody do 3 studni w Wólce Niedźwiedzkiej
Przenośny miernik przeznaczony do kontrolnego pomiaru głębokości lustra wody poniżej terenu (pomiar poziomu wody) w studniach głębinowych, w zakresie 0 ... -99,9 m . Miernik współpracujący z sondą hydrostatyczną lub inne rozwiązanie, dopuszcza się dostawę jednego miernika i trzech sond hydrostatycznych, miernik ma współpracować z każdą z sond w każdej studni.

Kod CPV : 38422000-9
Opis: Urządzenia do pomiaru poziomu

b) DOSTAWA 8 7 i zamontowanie 7 sztuk urządzeń do monitorowania lustra wody w studnia S-1 do S-8 bez S-6. Każdy zestaw o parametrach odpowiednich do ciągłego pomiaru głębokości lustra wody w studniach głębinowych S1-S8 bez S- 6 z archiwizacją danych na SUW. W skład każdego kompletu studni wchodzi: sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu w wodzie pitnej o długości kabla do 50 mb, wraz z wzmacniaczem sygnału, jeśli wymagany jest przy użyciu takiej długości kabla. Tryby pracy sondy Konfiguracyjny i Analogowy. Kofiguracyjny: Obsługa serwisowa przetwornika odbywa się z przy pomocy komputera PC z wykorzystaniem konwertera RS-485/USB, praca w układzie czteroprzewodowym z transmisji RS485. Analogowy: sonda pracuje w układzie dwuprzewodowej, pasywnej pętli prądowej. Połączenie z SUW za pomocą istniejącego światłowodu , urządzenia mają być kompatybilne z systemem SCAD, który jest użytkowany w budynku SUW ,lub zapewnić w inny sposób funkcjonalność jak z systemu SCAD, minimum : zapis poziomu lustra wody w czasie, wizualizacja wykresem, archiwizacja. Studnie są zlokalizowane wokół SUW w Turzy-Górnie i połączone światłowodem z SUW.
Sonda do podłączenia i skonfigurowania z istniejącym system monitoringu na Stacji SUW w Turzy, aby była możliwość online odczytu lustra wody studni i jego archiwizacja. Po podłączeniu wymagane jest uruchomienie systemu pomiarowego.
Płyta/y CD z instrukcjami obsługi.
Gwarancja - minimum 1 rok

Kod CPV : 38422000-9
Opis: Urządzenia do pomiaru poziomu
Kod CPV : 51900000-1
Opis: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

c) dostawa analizatora (spektrofotometr) parametrów fizykochemicznych wody, SUW w Turzy-Górnie, wraz z akcesoriami:

w tym : Elektroda pH. Elektroda konduktometryczna. Walizka do przenoszenia. Akumulator. Ładowarka sieciowa. Zestaw odczynników do wykrywania: Wolnego chloru, całkowitego chloru, wolnego azotu amonowego.

Szczegółowe specyfikacje urządzenia:
o źródło światła: lampa halogenowa
o dostępny zakres długości fali zawiera w sobie zakres od 320 do 1100 nm
o zastosowana technika promieniowania referencyjnego, spektralna.
o dokładność długości fali nie mniejsza niż : ? 1,5 nm
o powtarzalność długości fali nie mniejsza niż : ? 0,1 nm
o maksymalna rozdzielczość długości fali nie mniejsza niż : 1 nm
o dostępna szerokość pasma spektralnego dla przedziału: 5 nm
o dokładność fotometryczna minimum: 5 mAbs przy 0,0 do 0,5 Abs, 1% przy 0,5 do 2,0 Abs
o liniowość fotometryczna: <0,5 % do 2 Abs, 1 % przy >2 Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm
o dla zakresu pomiaru fotometrycznego, dostępny przedział: 3,0 Abs (zakres długości fal od 340 do 900 nm)

Kompatybilność kuwet: kuweta okrągła: 13 mm, 1 cal; kuweta prostokątna: 10, 20, 30, 50 mm, 1 cal.
Tryby pracy: transmitancja (%), absorbancja, stężenie, skanowanie.

o moduł RFID
o oprogramowanie do kalibracji swoistej dla partii
o obrotowy czytnik kodów kreskowych z programem uśredniania wyników i eliminacji błędów
o wstępnie zaprogramowane przynajmniej 200 metod do wody i ścieków oraz możliwość wprowadzenia przynajmniej 100 programów użytkownika.
o przechowywanie danych: minimum 2000 danych pomiarowych (wyniki, data, godz., ID próbki, ID użytkownika)
- kolorowy ekran dotykowy nie mniejszy niż 7" TFT WVGA (800 × 480 pikseli)
- port USB (komputer, drukarka, klawiatura, czytnik kodów kreskowych, pendrive)
- kalibracja długości fali: automatyczna
- wybór długości fali: automatyczny, oparty na metodzie wyboru
- stopień ochrony: IP40 (oprócz złącz komunikacyjnych i zasilania)
- zasilanie: Zasilacz sieciowy kompatybilny z napięciem 240 V; 50/60 Hz

Wyposażenie inne
- Osłona przeciwpyłowa
- Osłona przeciwpyłowa portu USB stanowiąca wyposażenie standardowe
- Zasilacz z wtyczką pasującą do gniazd w Polsce
- Adapter do kuwet A
- Osłona światła
- Etykieta modułu RFID
Instrukcje obsługi:
- Płyta/y CD z instrukcjami dotyczącymi procedur HACH i HACH-LANGE oraz rozbudowaną instrukcją obsługi, skróconą instrukcją obsługi.

Sporządzając ofertę na dostawy w zadaniu 3 należy zaoferować urządzenia nie gorsze, tj. posiadające nie mniejszą funkcjonalność i zakresy pracy niż te wymagane opisem zamówienia (nie gorsze = równoważne).

Kod CPV : 38433000-9
Opis: Spektrometry

Dla wszystkich dostaw z zadania 4 wymaga się aby dostarczone urządzenia były wraz z legalnym oprogramowaniem z licencją na nie mniej niż 6 lat od odbioru dostawy, jeśli posiadanie takiej licencji jest niezbędne do uzyskania funkcjonalności określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Dla wszystkich dostaw z zadania 4 wymaga się aby dostarczone urządzenia były objęte gwarancją i rękojmią minimum przez 1 rok

Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 1 rok, oferta z gwarancją i rękojmią na krótszy okres niż 1 rok zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami SWZ.

Przewiduje się możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego , wskazuje się ,że minimalna wielkości świadczenia nie będzie mniejsza niż 75% zakresu pierwotnego umowy.

Zamówienie jest podzielone na cztery zadania, które będą rozliczane odrębnymi umowami.

CPV: 45342000-6, 44210000-5, 44133000-1, 45223100-7, 45223210-1, 51810000-3, 44163000-0, 31681000-3, 31681200-5, 31682100-1

Dokument nr: 2021/BZP 00192302, RG. 271.2.2021.GD

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 14:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej .Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl lub za pomocą poczty elektronicznej, email: ugim@sokolow-mlp.pl (nie dotyczy składania ofert).
Instrukcje korzystania z miniPortalu dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbieranie dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu miniPortalu znajdują się w zakładce ,,Instrukcje" na stronie internetowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcje
Za datę przekazania oferty oraz wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl lub poczty elektronicznej po adresem email:ugim@sokolow-mlp.pl.
Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10,0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) miniPortal działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) - RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Sokołów Młp., Ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp., nr tel. (17) 77-29-019, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl bądź poczty tradycyjnej, kierując pismo na adres Administratora.
3. Pana/i dane osobowe podawane są w celu realizacji zadania pn.: Wymiana części sztucznej nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej,
4. Pana/i dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2) art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27,
5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sokołów Młp. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Sokołów Młp.
6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Przysługuje Panu/i prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych - na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania - na podstawie art. 16 RODO,3) ograniczenia przetwarzania - na podstawie art. 18 RODO.
9. W przypadku wystąpienia z żądaniem o informację przewidzianą w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (źródło danych), prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
10. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania.
12. Dane udostępniane przez Pana/ią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-11 12:00
Miejsce składania ofert: httpps://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.