Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace remontowe stolarki okiennej i drzwiowej

Przedmiot:

Prace remontowe stolarki okiennej i drzwiowej

Data zamieszczenia: 2021-09-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Parkowa 30
51-516 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 504-121-292, tel. 503-171-132
katarzyna.zielak@imgw.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 504-121-292, te
Termin składania ofert: 2021-09-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Prace remontowe stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce oraz stolarki drzwiowej w budynku przepompowni I stopnia.
Inne istotne warunki zamówienia:
Zadanie dotyczy następujących lokalizacji:
1. WOM Śnieżka, Ul. Na Śnieżkę 17, 58-540 Karpacz
2. Budynek Przepompowni I stopnia
Na zamówienie składają się następujące elementy oraz wytyczne:
W ramach robót konieczne jest wykonanie:
1. Wymiany uszczelek we wszystkich oknach otwieralnych całego budynku;
2. Uszczelnienia silikonem parapetów okiennych (dysk górny Obserwatorium oraz poszczególne pomieszczenia dysku środkowego);
3. Wymiany 3 szyb okiennych w dysku środkowym zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik nr 3);
4. Wymiana drzwi w budynku WOM Śnieżka: 1 sztuka zewnętrzna i 1 sztuka wewnętrzna wraz z ościeżnicami i kompletnym wyposażeniem. Nowe drzwi zewnętrzne muszą spełniać wymogi dotyczące wysokiego poziomu bezpieczeństwa i izolacyjności cieplnej. Powinny to być drzwi drewniane obite blachą miedzianą. Drzwi wewnętrzne muszą być techniczne, aluminiowe przeciwpożarowe.
5. Wymiana drzwi w ujęciu wodnym na Łomniczce. Wymiana 2 sztuk drzwi zewnętrznych wraz
z ościeżnicami i kompletnym wyposażeniem. Nowe drzwi muszą spełniać wymogi dotyczące
wysokiego poziomu bezpieczeństwa i izolacyjności cieplnej. Powinny to być drzwi techniczne,
aluminiowe z ramą o grubości min. 80 mm z przegrodą termiczną;
6. Prace zabezpieczające i porządkowe, w tym wywóz i utylizacja powstałych na skutek prac
materiałów;
7. Uzyskanie pozwoleń oraz pokrycie kosztów we własnym zakresie, związanych z wjazdem pojazdu
Wykonawcy (zgodnie wymaganymi przepisami Karkonoskiego Parku Narodowego).

Dokument nr: CA.A-W.20.8.704.2021

Specyfikacja:
W celu złożenia oferty zalecana jest wizja lokalna po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej z ramienia IMGW - PIB jest Pan
Piotr Krzaczkowski, tel. 504-121-292.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć pisemnie na adres: IMGW-PIB, Ul. Parkowa 30,
51-516 Wrocław, p. Katarzyna Zielak lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
katarzyna.zielak@imgw.pl w nieprzekraczalnym terminie do: 30.09.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia Umowy.

Wymagania:
Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)
Zamawiający udzieli zamówienia na roboty budowlane opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę roboty oraz, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) Uzupełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 1)
b) Podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 2)
Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym również koszty
transportu. Należy wziąć pod uwagę koszty transportu zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora
Karkonoskiego Parku Narodowego.
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto roboty budowlanej będącej przedmiotem
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną robotę budowlaną obowiązuje przez cały okres
obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury Wykonawcy,
wystawionej po podpisaniu Protokołu Odbioru w terminie 30 dni od jej otrzymania przez
Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień
dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Uwaga:
1. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony Umowy), może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania i rezygnacji z udzielenia Wykonawcy zamówienia.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę wszystkich warunków wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Pan Piotr Krzaczkowski, tel. 504-121-292 oraz Pani Katarzyna Zielak, tel. 503-171-132

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.