Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18081z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na dostosowanie budynku mieszkalnego wraz z...

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na dostosowanie budynku mieszkalnego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót

Data zamieszczenia: 2021-09-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa "CZYN"
ul. S. Leszczyńskiego 7
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel.(59) 844 76 60, fax (59) 844 76 62
sekretariat@czyn.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(59) 844 76 60,
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SSM ,,CZYN" zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul Batorego 23 w Słupsku, 12 kondygnacyjnego z podpiwniczeniem do aktualnych wymogów ppoż w zakresie oddymiania klatek schodowych wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót. Projekt ma być wykonany w 6 egzemplarzach, w formie pisemnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF. Kosztorys inwestorski oraz osobno przedmiar robót ma być dostarczony, w formie papierowej po 1 egzemplarzu (należy go opracować metodą szczegółową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym) oraz w formie elektronicznej na płycie CD w formie pliku PDF oraz pliku z możliwością odtworzenia go w programie do kosztorysowania Norma PRO

Podstawą opracowania jest posiadany przez SSM ,,CZYN" ,, Projekt ochrony przeciwpożarowej w zakresie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy Ul. Batorego 23, 76-200 Słupsk", opracowany przez mgr inż. Maciej Wojciechowski i inż. Krzysztof Szczepanowski - załącznik zamieszczony w ogłoszeniu zapytania o cenę na stronie SSM ,,CZYN"

Zakres robót:
1. Zaprojektowanie systemu oraz sterowania oddymiania dla każdej klatki schodowej wraz z instalacją (należy wykorzystać zamontowane klapy dymowe Icopal Awak Sp. z o.o. typu AWAK PS2 o wym. 120x240 cm nad każdą klatką schodową ).
2. Zaprojektowanie okien napowietrzających - do wykonania projektu przebić w ścianach zewnętrznych SSM"CZYN" posiada aktualne rysunki elewacji budynku w formacie dwg i wersji papierowej
3. Zaprojektowanie sterowania zewnętrznego.
4. Zaprojektowanie linii dozorowych i stref - SSM ,,CZYN" posiada archiwalne rysunki rzutów kondygnacji budynku w formacie dwg i wersji papierowej.
5. Wykonanie schematu planu ewakuacji ppoż. na każdej klatce schodowe - SSM ,,CZYN" posiada archiwalne rysunki rzutów kondygnacji budynku w formacie dwg i wersji papierowej.
2. Prace związane z prawidłowym opracowaniem projektu obciążające Oferenta :
1. Uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych oraz głównych rozwiązań materiałowych - z uwzględnieniem optymalizacji rozwiązań projektowych,
2. Uzyskanie wszelkich warunków wstępnych, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji
3. W razie konieczności wykonanie innych niezbędnych dokumentacji
4. Uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez Zleceniodawcę ,

Składanie ofert:
Ofertę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 12.10.2021 r. do godz. 1500 z następującym oznakowaniem: ,,Oferta na projekt budowlano-wykonawczy oddymiania klatek schodowych budynku mieszkalnego przy Ul. Batorego 23 w Słupsku".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zadania 31.01.2022 r.

Wymagania:
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być dopuszczone do obrotu lub stosowania w budownictwie, na podstawie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r - Prawo Budowane (Dz.U.2020.1333j.t.).

Każdy oferent obowiązany jest dokonać wizji lokalnej. Informacje na temat przedmiotu zamówienia uzyskać można u Pana Jana Koperskiego, w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 7 w godz. od 800 do 1300

W ofercie należy podać:
1. Cenę brutto wykonania zadania.
2.Termin wykonania zadania

O wyborze oferty zawiadomimy oferenta wygrywającego, jak również wynik zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.
W załączniku ,,Obowiązek informacyjny dla osób biorących udział w przetargach, zapytaniach ofertowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.