Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie projektu technicznego oraz montaż instalacji odgromowej

Przedmiot:

Wykonanie projektu technicznego oraz montaż instalacji odgromowej

Data zamieszczenia: 2021-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel. 32 227 40 91
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 227 40 91
Termin składania ofert: 2021-10-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WM 15/V - WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ MONTTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 15/V reprezentowana przez Zarząd, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, przy Ul. Filaretów 31, z uwzględnieniem treści art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie projektu technicznego oraz montaż instalacji odgromowej w (przy) nieruchomości położonej w Tychach przy Ul. Czereśniowej 9-11

Opracowane projekty winny posiadać wymagane uzgodnienia oraz odpowiadać obowiązującym przepisom Ustawy Prawo budowlane, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zakres dokumentacji:
projekt budowlano -wykonawczy opracowany na podstawie:
PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne,
PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem,
PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia,
PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa-Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
ocena ryzyka;
kosztorys inwestorski w pliku ATH;
Przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski, z wyodrębnionym zestawieniem materiałów, w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem podstaw wyceny;
Wskazane w dokumentacji materiały winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, aktualną aprobatę techniczną, aktualną krajową deklarację zgodności;
Pozostałe elementy wynikające z zakresu remontu związane z obowiązującymi przepisami do danego typu obiektu i życzeń Inwestora

Opracowanie dokumentacji projektowej należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy oraz załączyć wersji elektronicznej na dysku CD w formacie PDF.

Składanie ofert:
Dokumenty składające się na ofertę:
wypełniony formularz oferty - na załączonym druku,
kserokopia uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa
kserokopia świadectwa kwalifikacji uprawnionej osoby,
aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 26.10.2021r.

w SEKRETARIACIE Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach (pokój nr 15), Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy,

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 5 miesięcy od daty odebrania zlecenia

Wymagania:
Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do siedziby MZBM prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Gwarancja jakości na wykonane roboty winna zostać udzielona na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty protokołu końcowego odbioru robót.
Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 50 000,00 zł.
Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w zamówieniu.

Sposób obliczenia ceny oferty:
Cena oferty, to wartość ogółem z podatkiem VAT.
Cena ofert musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia, powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.
Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.

Załączniki do zaproszenia stanowią:
formularz oferty
oświadczenie o niezaleganiu
W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie wystawione zlecenie na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.