Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów energetycznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów energetycznych

Data zamieszczenia: 2021-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
powiat: Toruń
telefon: 56 611 88 00 fax: 56 611 88 03 , tel.: 608 010 067
m.kiczorowski@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 56 611 88 0
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów
elektrycznych dla Urzędu Miasta Torunia
Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: PZP 308/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia: 29 października 2021 r. do godz. 15;30,
osobiście do urny z plexi - ,,Miejscu do korespondencji urzędowej", zlokalizowanej
w budynku Urzędu przy Ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, na adres e-mail:
m.kiczorowski@um.torun.pl przesłać na adres Urząd Miasta Torunia, Ul. Wały Gen.
Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia.
Od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku - sukcesywnie na wezwanie
Zamawiającego według jego potrzeb.

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie
z treścią Formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 2 do zapytania
2. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia powinna
być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski etc.) powinny być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałym i czytelnym pismem.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Wykonawca określi cenę w formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania
ofertowego. Ceny należy obliczyć zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnych dostaw materiałów elektrycznych do
wskazanego miejsca przez Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miasta Torunia
(tj. od poniedziałku do piątku: 7.30 -15.30) w terminie do trzech dni roboczych.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert nieodrzuconych - ważnych -
z najniższą zaproponowaną ceną ofertową.
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania
zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia -
www.bip.torun.pl.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego.
1. Wszelkie oświadczenia, pytania oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
będą przekazywać sobie pisemnie, faksem i drogą elektroniczną.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Marcin Kiczorowski,
tel.: 608 010 067,
e-mail: m.kiczorowski@um.torun.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.