Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

,,Montaż i instalacja monitoringu i oświetlenia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

,,Montaż i instalacja monitoringu i oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
Smolenia 35
41-902 Bytom
powiat: Bytom
zamowienia@mzdim.bytom.pl
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,62161,3b0a630f82f0e5afe7a6ead1eaf51665.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Montaż i instalacja monitoringu i oświetlenia w ramach zadania pn. ,,Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż i instalacja monitoringu i oświetlenia w ramach zadania pn. ,,Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie robót na działce nr 33, 35 j.ew. M.Bytom, obr. Bytom pomiędzy ulicami Katowicką i Wałową w Bytomiu.
3. Przedmiot niniejszego postępowania obejmuje następujące prace:
a) prace związane z montażem i wyposażeniem szafki łączniowej,
b) prowadzenie kabli (m.in. wciąganie kabli do słupów),
c) montaż kamer na murze, słupach oraz bramie,
d) montaż oświetlenia (m.in. montaż słupów na gotowych fundamentach, montaż opraw oświetleniowych)
e) konfiguracja systemu monitoringu oraz szkolenie operatora
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanową:
a) Załącznik nr 1.1. do SWZ - Przedmiar robót- montaż i instalacja monitoringu Ul. Katowicka,
b) Załącznik nr 1.2. do SWZ - Część opisowa - montaż i instalacja monitoringu Ul. Katowicka,
c) Załącznik nr 1.3. do SWZ - Karty katalogowe - montaż i instalacja monitoringu Ul. Katowicka.
d) Załącznik nr 1.4. Projekt oświetlenia i monitoringu Ul. Katowicka
5. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom dokumentacji technicznej, wykonania i odbioru robót i SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych - jeżeli w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie.
7. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji projektowej.
8. Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru i akceptacji Projektanta.
9. Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
10. Parametry równoważne:
a. Latarnie.
o wysokość słupa ok. 2,5 m, odlew aluminiowy,
o kolor grafit (RAL7016), malowane proszkowo,
o strumień świetlny 956 lm, możliwość regulacji strumienia,
o barwa 2500-3000K,
o CRI 80,
o ukierunkowanie: równomiernie w dół;
o klosz przeźroczysty PMMA,
o szczelność min. IP65,
o żywotność >40 000 godz.
o kształt latarni musi być zaakceptowany przez zamawiającego,
b. Oprawy wbudowane.
o odlew aluminiowy, front nierdzewny,
o strumień świetlny 367 lm z możliwości regulacji,
o barwa 2500-3000K,
o CRI 80,
o kąt świecenia 36 st. z regulacją min 10 st.
o szczelność min. IP68.
c. Kamery.
o zewnętrzna, z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 50m oraz długości fali źródła IR 850 nm, z możliwością regulacji,
o szczelność IP67, wytrzymałość an akty wandalizmu IK10 (w tym obiektyw)
o w zależności od punktu mocowania obudowa: tubowa (bullet) lub kopułkowa (dome),
o zasilanie PoE,
o zgodność ze standardem ONVIF Profile S i G,
o obsługa lub zgodność z Video Recording Manager (VRM) umożliwiającym bezpośrednie wykorzystywanie docelowych lokalizacji iSCSI w celu zapisu,
o gniazdo pamięci obsługujące karty do 1TB,
o realizacja zapisu strumienia wideo z ostatnich 60 dni w pętli o parametrach co najmniej 5Mpx4fps,
o Możliwość konfiguracji kamery oraz dostępności do jej funkcjonalności z każdego poniższego poziomu:
i. współcześnie wspieranej przeglądarki internetowej (web),
ii. oprogramowania Bosch Video Management System,
iii. Bosch Video Client,
iv. Video Security Client,
o rozdzielczość matrycy 5Mpx przy 30 kl./s, kodowanie H.265, H.264, M-JPEG (lub JPEG),
o wielostrumieniowość - min. 3 jednoczesne strumienie, dostępne równolegle w różnych kodowania (i rozdzielczościach, klatkowościach), np. 1/ H.265x5Mpx30fps; 2/ H.264xFHDx5fps 3/ (M-)JPEGx720p x 2fps.
o uwierzytelnianie wideo MD5, SHA-1, SHA-256,
o szyfrowanie transmisji TLS 1.2 AES256,
o dwukierunkowa transmisja dźwięku (G.711 oraz /lub opcja do wyboru/ AAC.LC 80kb/s przy 16 kHz, dostępny tryb duplex SNR > 50 dB,,
o identyfikacji DORI z odległości nawet do 25m o szerokości 13 m (przy maksymalnym zoomie), tj. szczegółowość 250 px/m.
o obiektyw: automatyczny zmiennoogniskowy z funkcjonalnością automatycznej ostrości (auto Focus, AF, AVF), zdalnej zmiany ogniskowej (motozoom),
o filtr mechaniczny dzień/noc, wysoki zakres dynamiki jasności WDR 108 dB, redukcja szumów (DNR),
o funkcjonalność wirtualny PTZ, obszary zainteresowań (ROI)
o wbudowana analiza wideo: wykrywanie ruchu, analiza obiektów, śledzenie, zliczanie osób, alarm antysabotażowy, alarmowanie do obserwatora lub bezpośrednio (emisja sygnału),
o możliwość dokładnej kalibracji poprzez wskazanie wysokości montażu oraz wykorzystanie wbudowanego żyroskopu (kalibracja, geolokalizacja);
o zgodność z następującymi standardami: IPv4, TCP, UDP, https, RTP/RTCP, IGMP, ICMP, RTSP, FTP, DHCP, ARP, NTP over SNTP, SNMP (V1 i V3 i MIB-II), 802.1x, DNS, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnp, QoS, CHAP, Ethernet, Fast Ethernet (10/100 Base-T), Auto MDI-X,
o warunki pracy ciągłej: od -40°C do +60°C, chwilowo do C do +70C
11. Zamawiający określa minimalny wymagany 36 - miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace montażowe i instalacyjne oraz zastosowane materiały i sprzęt dostarczony, oparty o świadczenia gwarancyjne producentów oraz liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym). Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XVII SWZ.
12. W przypadku gdy na określone urządzenia bądź ich elementy producent udziela standardowo dłuższej niż minimalnie bądź maksymalnie punktowany okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu,
w formie cesji, uprawnień gwarancyjnych i warunków oraz obowiązków z nich wynikających, które zostały opisane w dostarczonych Zamawiającemu kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych itp. dokumentach lub oświadczeniach producenta. W takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji, jak i obowiązki związane z przestrzeganiem jej warunków,
w tym konserwacją, serwisem, po upływie okresu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, przechodzą na Zamawiającego.
13. W ramach świadczenia serwisu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt (łącznie z kosztami transportu i dojazdu) awarii, wad, bądź usterek w terminie nie dłuższym niż 10 dni robocze od dnia zgłoszenia.
14. Zgłoszenia serwisowe w okresie objętym gwarancją będą przyjmowane przez Wykonawcę w godz.ch pracy Zamawiającego. Czas reakcji od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii do przystąpienia do naprawy przez Wykonawcę nie dłuższy niż 24 godz..
15. W okresie gwarancji Wykonawca raz w roku dokona przeglądu stanu technicznego przedmiotu zamówienia. Z czynności tej Wykonawca sporządza stosowny protokół potwierdzony przez Zamawiającego.
16. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia,
w zakresie skalkulowania ceny przez Wykonawcę.
17. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 133.464,91 zł brutto.

CPV: 45316110-9, 31500000-1, 31527200-8, 32323500-8, 32333100-7, 51310000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00241346, DNP.261.61.2021.TP2.RB

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1.1. Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/;
Obsługę techniczną Platformy świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku pytań dotyczących korzystania z Platformy lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: pn - pt. w godz. 8.00 - 16.00, tel. +48 71 787 35 34 lub e-mail: helpdesk@logintrade.net.
1.2. Poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl;
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
3. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji, połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
3.1. dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 b)Google Chrome 31
c) Mozilla Firefox 26
d) Opera 18
3.2. pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest-ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3.3. wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
d) Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nie przekroczenia w/w wielkości. Zamawiający informuje, że w oparciu o zapisy pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247 z późn. zm.) nie dopuszcza się kompresji pliku archiwum w formacie RAR. W przypadku próby zastosowania formatu kompresji RAR nie będzie możliwe jego złożenie za pomocą Platformy.
5. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
Zamawiający wskazuje jako format danych przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznych oświadczeń lub dokumentów format .pdf. Jednak Wykonawca może przygotować dokumenty i oświadczenia w każdym innym formacie określonym treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320 z poźn. zm).
6. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: czas zapisany jest w formacie YYYY MM-DD HH:MM:SS.
7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
9. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z rozmowy lub negocjacji).10. Instrukcja dot. zadawania pytań przy pomocy Platformy dostępna jest na Platformie, w zakładce INSTRUKCJE.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,w szczególności:
a) zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych,
b) zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym Wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych,
c) zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,
d) zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych,
e) zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem,
f) zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,
g) zapewnia, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia.
Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że na żądanie administratora udostępni wskazaną dokumentację.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mzdim-bytom.logintrade.net/zapytania_email,62161,3b0a630f82f0e5afe7a6ead1eaf51665.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DNP.261.61.2021.TP2.RB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 991056,91 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 108508,06 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż i instalacja monitoringu i oświetlenia w ramach zadania pn. ,,Zielona Strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie robót na działce nr 33, 35 j.ew. M.Bytom, obr. Bytom pomiędzy ulicami Katowicką i Wałową w Bytomiu.
3. Przedmiot niniejszego postępowania obejmuje następujące prace:
a) prace związane z montażem i wyposażeniem szafki łączniowej,
b) prowadzenie kabli (m.in. wciąganie kabli do słupów),
c) montaż kamer na murze, słupach oraz bramie,
d) montaż oświetlenia (m.in. montaż słupów na gotowych fundamentach, montaż opraw oświetleniowych)
e) konfiguracja systemu monitoringu oraz szkolenie operatora
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanową:
a) Załącznik nr 1.1. do SWZ - Przedmiar robót- montaż i instalacja monitoringu ul. Katowicka,
b) Załącznik nr 1.2. do SWZ - Część opisowa - montaż i instalacja monitoringu ul. Katowicka,
c) Załącznik nr 1.3. do SWZ - Karty katalogowe - montaż i instalacja monitoringu ul. Katowicka.
d) Załącznik nr 1.4. Projekt oświetlenia i monitoringu ul. Katowicka
5. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom dokumentacji technicznej, wykonania i odbioru robót i SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych - jeżeli w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie.
7. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich dostarczeniem i zabudową przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, że oferowany materiał, urządzenie, wyrób spełnia wymagania podane w dokumentacji projektowej.
8. Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru i akceptacji Projektanta.
9. Tam, gdzie w załączonej specyfikacji technicznej został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 , Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
10. Parametry równoważne:
a. Latarnie.
o wysokość słupa ok. 2,5 m, odlew aluminiowy,
o kolor grafit (RAL7016), malowane proszkowo,
o strumień świetlny 956 lm, możliwość regulacji strumienia,
o barwa 2500-3000K,
o CRI 80,
o ukierunkowanie: równomiernie w dół;
o klosz przeźroczysty PMMA,
o szczelność min. IP65,
o żywotność >40 000 godz.
o kształt latarni musi być zaakceptowany przez zamawiającego,
b. Oprawy wbudowane.
o odlew aluminiowy, front nierdzewny,
o strumień świetlny 367 lm z możliwości regulacji,
o barwa 2500-3000K,
o CRI 80,
o kąt świecenia 36 st. z regulacją min 10 st.
o szczelność min. IP68.
c. Kamery.
o zewnętrzna, z wbudowanym oświetlaczem podczerwieni o zasięgu 50m oraz długości fali źródła IR 850 nm, z możliwością regulacji,
o szczelność IP67, wytrzymałość an akty wandalizmu IK10 (w tym obiektyw)
o w zależności od punktu mocowania obudowa: tubowa (bullet) lub kopułkowa (dome),
o zasilanie PoE,
o zgodność ze standardem ONVIF Profile S i G,
o obsługa lub zgodność z Video Recording Manager (VRM) umożliwiającym bezpośrednie wykorzystywanie docelowych lokalizacji iSCSI w celu zapisu,
o gniazdo pamięci obsługujące karty do 1TB,
o realizacja zapisu strumienia wideo z ostatnich 60 dni w pętli o parametrach co najmniej 5Mpx4fps,
o Możliwość konfiguracji kamery oraz dostępności do jej funkcjonalności z każdego poniższego poziomu:
i. współcześnie wspieranej przeglądarki internetowej (web),
ii. oprogramowania Bosch Video Management System,
iii. Bosch Video Client,
iv. Video Security Client,
o rozdzielczość matrycy 5Mpx przy 30 kl./s, kodowanie H.265, H.264, M-JPEG (lub JPEG),
o wielostrumieniowość - min. 3 jednoczesne strumienie, dostępne równolegle w różnych kodowania (i rozdzielczościach, klatkowościach), np. 1/ H.265x5Mpx30fps; 2/ H.264xFHDx5fps 3/ (M-)JPEGx720p x 2fps.
o uwierzytelnianie wideo MD5, SHA-1, SHA-256,
o szyfrowanie transmisji TLS 1.2 AES256,
o dwukierunkowa transmisja dźwięku (G.711 oraz /lub opcja do wyboru/ AAC.LC 80kb/s przy 16 kHz, dostępny tryb duplex SNR > 50 dB,,
o identyfikacji DORI z odległości nawet do 25m o szerokości 13 m (przy maksymalnym zoomie), tj. szczegółowość 250 px/m.
o obiektyw: automatyczny zmiennoogniskowy z funkcjonalnością automatycznej ostrości (auto Focus, AF, AVF), zdalnej zmiany ogniskowej (motozoom),
o filtr mechaniczny dzień/noc, wysoki zakres dynamiki jasności WDR 108 dB, redukcja szumów (DNR),
o funkcjonalność wirtualny PTZ, obszary zainteresowań (ROI)
o wbudowana analiza wideo: wykrywanie ruchu, analiza obiektów, śledzenie, zliczanie osób, alarm antysabotażowy, alarmowanie do obserwatora lub bezpośrednio (emisja sygnału),
o możliwość dokładnej kalibracji poprzez wskazanie wysokości montażu oraz wykorzystanie wbudowanego żyroskopu (kalibracja, geolokalizacja);
o zgodność z następującymi standardami: IPv4, TCP, UDP, https, RTP/RTCP, IGMP, ICMP, RTSP, FTP, DHCP, ARP, NTP over SNTP, SNMP (V1 i V3 i MIB-II), 802.1x, DNS, DDNS, SMTP, iSCSI, UPnp, QoS, CHAP, Ethernet, Fast Ethernet (10/100 Base-T), Auto MDI-X,
o warunki pracy ciągłej: od -40°C do +60°C, chwilowo do C do +70C
11. Zamawiający określa minimalny wymagany 36 - miesięczny okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace montażowe i instalacyjne oraz zastosowane materiały i sprzęt dostarczony, oparty o świadczenia gwarancyjne producentów oraz liczony od dnia końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym). Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XVII SWZ.
12. W przypadku gdy na określone urządzenia bądź ich elementy producent udziela standardowo dłuższej niż minimalnie bądź maksymalnie punktowany okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu,
w formie cesji, uprawnień gwarancyjnych i warunków oraz obowiązków z nich wynikających, które zostały opisane w dostarczonych Zamawiającemu kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych itp. dokumentach lub oświadczeniach producenta. W takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji, jak i obowiązki związane z przestrzeganiem jej warunków,
w tym konserwacją, serwisem, po upływie okresu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, przechodzą na Zamawiającego.
13. W ramach świadczenia serwisu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt (łącznie z kosztami transportu i dojazdu) awarii, wad, bądź usterek w terminie nie dłuższym niż 10 dni robocze od dnia zgłoszenia.
14. Zgłoszenia serwisowe w okresie objętym gwarancją będą przyjmowane przez Wykonawcę w godzinach pracy Zamawiającego. Czas reakcji od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii do przystąpienia do naprawy przez Wykonawcę nie dłuższy niż 24 godziny.
15. W okresie gwarancji Wykonawca raz w roku dokona przeglądu stanu technicznego przedmiotu zamówienia. Z czynności tej Wykonawca sporządza stosowny protokół potwierdzony przez Zamawiającego.
16. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia,
w zakresie skalkulowania ceny przez Wykonawcę.
17. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 133.464,91 zł brutto.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo

51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

2.1 Kryterium ,,CENA" w PLN: kryterium A- waga 60% (60 pkt);

2.2. Kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi": kryterium B - waga 40% (40 pkt);

Ocena punktowa przyznana ofercie będzie sumą punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert A + B.

3. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza? ofertę w terminie związania oferta? określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania oferta? upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, Zamawiający zwraca się? o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń na podst. art. 223 ust. 1 p.z.p. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak
6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/
6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:
1. Po wstępnym badaniu i ocenie ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i przypisaniu im punktacji, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu uzyskania nowych, obniżonych cen lub nowych wartości w zakresie niektórych elementów ofert, podlegających ocenie
w ramach kryteriów oceny oferty.
3. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w danym postępowaniu zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona przy użyciu platformy zakupowej
w formie powtarzalnego procesu elektronicznego, umożliwiającego klasyfikację ofert za pomocą metod automatycznej oceny.
5. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną jednocześnie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w danym postępowaniu oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Aukcja elektroniczna będzie dotyczyć tylko kryterium - cena.
7. Punktacja za pozostałe kryteria, jaką otrzyma oferta, zostanie przyznana zgodnie
z Rozdziałem XVII SWZ. Łączna punktacja będzie stanowiła sumę punktów w kryterium cena oraz w pozostałych kryteriach oceny.
8. Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty w zakresie kryterium ceny przyjmuje się wzór wskazany w Rozdziale XVII SWZ.
9. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Minimalna wysokość postąpienia zostanie określona
w zaproszeniu do aukcji elektronicznej.
10. Termin otwarcia aukcji dla danego postępowania zostanie podany w zaproszeniu do udziału
w aukcji, jednak nie może być on krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
11. Informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań
i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń zostały zawarte w Rozdziale VIII SWZ.
12. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na platformie zakupowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego polaczenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
13. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składane są w formie elektronicznej.
14. Postąpienia w aukcji oraz wynik aukcji wyrażone są w kwotach brutto.
15. Aukcja zostanie zamknięta zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu.
Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
16. Zamawiający po zamknięciu aukcji elektronicznej dokonuje oceny ofert w oparciu
o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i w dokumentach zamówienia,
z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
17. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej, Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców biorących udział w danym etapie aukcji elektronicznej.
18. W przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy przypadający po usunięciu awarii, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
Uwaga:
Wykonawca nie musi brać udziału w aukcji elektronicznej. W tej sytuacji złożona przez niego oferta pierwotna jest wiążąca.
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do 4000 Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisano w § 11 projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

2.1 Kryterium ,,CENA" w PLN: kryterium A- waga 60% (60 pkt);

2.2. Kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi": kryterium B - waga 40% (40 pkt);

Ocena punktowa przyznana ofercie będzie sumą punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert A + B.

3. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.
5. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza? ofertę w terminie związania oferta? określonym w SWZ.
6. Jeżeli termin związania oferta? upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, Zamawiający zwraca się? o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń na podst. art. 223 ust. 1 p.z.p. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-12-04

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.