Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i węzłów...

Przedmiot:

Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i węzłów cieplnych w obiektach

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 342 13 44
sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 342 13 44
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno-Gospodarcze
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego
pn.: ,,Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i węzłów cieplnych
w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach".
Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez zamawiającego danych osobowych
w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania.
Przedmiot zamówienia obejmuje konserwacje:
wyżej wymienionych instalacji i węzłów znajdujących się w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach w określonych powyżej terminach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

Dokument nr: AG.I.272.2.23.2021

Składanie ofert:
Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy
- stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania, Wykaz osób stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania, kopię
dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacyjne) - należy złożyć
w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej przy wejściu głównym do siedziby Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A lub przesłać drogą
elektroniczną na adres: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl do dnia 29 października 2021 r.
do godz. 13;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin oraz miejsce realizacji zadania:
o konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i węzłów cieplnych
przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach: od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.
o konserwacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przy Ul. Skrajnej 61
w Kielcach: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wymagania:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena -100 %
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Załączniku nr 4 do Zapytania
W realizacji powyższego zadania mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą posiadanie
odpowiednich uprawnień oraz kompetencji, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena -100%.
Zamawiający zaleca, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych
do przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym.
Oferta powinna zawierać łączną kwotę brutto za wykonane zadanie (cena oferty za 12 miesięcy
konserwacji) oraz miesięczną kwotę brutto za wykonanie konserwacji instalacji c.o., c.w.u. i węzłów
cieplnych w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cena oferty musi uwzględniać
wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia: wszelkie koszty konserwacji
i materiałów konserwacyjnych, koszty dojazdu do miejsca realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone
pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę
prawną lub fizyczną
W przypadku gdy wykonawca zamierza złożyć ofertę do skrzynki podawczej zamawiającego, koperta
powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3,25-516 Kielce
Budynek A, pokój 332
oraz opisana:
Oferta - ,,Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i węzłów
cieplnych w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach",
znak: AG.I.272.2.23.2021
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niekompletna (tzn. oferty w których występują braki wymaganych dokumentów w tym brak
pełnomocnictwa),
2) jest niepodpisana,
3) jest podpisana przez nieuprawnione osoby,
4) oferta, wpłynęła po terminie,
5) oferta, nie została złożona w formie wymaganej przez zamawiającego,
6) jest niezgodna z przedmiotem zamówienia,
7) została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
8) zawiera rażąco niską cenę,
9) zawiera błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.
10) została założona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego
wymagał w dokumentach zamówienia.
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu
zamówienia.
UWAGA: Zamawiający informuje, że nie przewiduje korespondencyjnego zawarcia umowy.
Umowa zostanie podpisana w sposób elektroniczny lub w siedzibie zamawiającego.

Kontakt:
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest:
Pani Emilia Michałowska tel.: 41 342 13 44

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.