Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów sanitarnych zewnętrznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów sanitarnych zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
biuro@amwsinevia.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-02 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SVA/W/J/4620-86/2021: DOSTAWA materiałów sanitarnych zewnętrznych w ramach zadania 43 262 Biała Podlaska. Przebudowa budynku administracyjnego dla bz 18 DZ w Białej Podlaskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA materiałów sanitarnych zewnętrznych w postaci przepompowni i separatora

DOSTAWA materiałów sanitarnych zewnętrznych w postaci zbiornika.

CPV: 44114200-4, 31682000-0, 42122000-0, 44610000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00243065, SVA/W/J/4620-86/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.amwsinevia.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.amwsinevia.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W związku z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne
informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 30.12.2020 r. sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie:
1) specyfikacja połączenia - wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę
na Platformie Zakupowej tj.:- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s;- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB
Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x10,4, Linux; lub ich nowsze wersje; Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;- Włączona obsługa JavaScript;- Zainstalowany
program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki pdf.
2) Format przesyłanych danych:a) w zakresie
wielkości i formatu plików:o pliki o wielkości do 50 MB w ogólnie dostępnych formatach.b) w zakresie
stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:o dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się
podpisywać formatem PAdES, o dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf",
wtedy należy użyć formatu XAdES.c) w przypadku niekorzystania z kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, należy używać podpisu zaufanego lub osobistego.
3) Szyfrowanie i oznaczenie czasu
przesyłanych danych, w tym składanych ofert:o plik załączony przez Wykonawcę na elektronicznej
Platformie Zakupowej i zapisany, jest w systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.o Oznaczenie
czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz
oświadczeń, w tym oświadczenia, o którym mowa w Załączniku nr 3, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający korzysta z elektronicznej Platformy
Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznej Platformy Zakupowej, poprzez wykorzystanie do tego celu zakładki ,,Pytania/ Informacje" (nie dotyczy składania ofert). W przypadku niestosowania przez Wykonawcę postanowień SWZ w tym zakresie (inny sposób lub narzędzia komunikacji) informacje przekazane przez Wykonawcę w inny sposób mogą nie zostać uwzględnione przez Zamawiającego, co w konsekwencji będzie równoznaczne z uznaniem, że nie zostały przekazane.
4. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-02 10:00
Miejsce składania ofert: za pomocą Platformy zakupowej www.amwsinevia.eb2b.com.pl w zakładce załączniki przedmiotowego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.