Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż węzła cieplnego

Przedmiot:

Dostawa i montaż węzła cieplnego

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-22 15:45:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA i montaż węzła cieplnego wymiennikowego z sieci wodnej P.K. THERMA Sp. z o.o. dla budynku mieszkalno-usługowego przy Ul. Kazimierza Pułaskiego 5 w Bielsku-Białej"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż węzła cieplnego wymiennikowego z sieci wodnej P.K. THERMA Sp. z o.o. dla budynku przy Ul. Kazimierza Pułaskiego 5 w Bielsku-Białej, obejmującego swoim zakresem (w części technologicznej i AKPiA) blok pokrywający potrzeby cieplne instalacji centralnego ogrzewania oraz blok pokrywający potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie pomieszczenia do zabudowy węzła cieplnego według wytycznych zawartych w Projekcie technicznym węzła cieplnego (w tym również przygotowanie pod zabudowę urządzeń wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do węzła z rozdzielni głównej obiektu i wykonania instalacji elektrycznych i wyrównania potencjałów). Niniejsze zamówienie nie obejmuje czynności związanych z wykonywaniem i odbiorem robót ogólnobudowlanych obiektu;
2) dostawę i montaż węzła cieplnego,
3) wykonanie podłączenia węzła cieplnego z instalacjami,
4) wykonanie elementów instalacji elektrycznej w tym również zasilającej poszczególne urządzenia węzła oraz instalacji AKPiA,
5) przeprowadzenie wymaganych testów i prób w tym również ciśnieniowych,
6) uruchomienie węzła wraz z przeprowadzeniem odbiorów częściowych i końcowego,
7) inne prace konieczne do realizacji zamówienia, niezbędne do wykonania z punktu widzenia obowiązujących przepisów i wymogów prawa w tym zakresie,
z zastrzeżeniem postanowień § 8 umowy wg wzoru

CPV: 09323000-9, 45232140-5, 45232142-9, 45300000-0, 45311000-0, 45321000-3, 45331000-6, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00242981, ZGM/DZ-JK/171/2021/ADM

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający w dniu 16.10.2021 r. wszczął postępowanie w trybie podstawowym na ww. przedmiot zamówienia (nr postępowania: ZGM/DZ-JK/140/2021/ADM) zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00182277/01 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f229a209-72c3-41e0-9244-f139b373704f
W wyniku badania i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, jedyna złożona oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. We wszczętym, powtórzonym postępowaniu pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione. Tym samym wypełniła się przesłanka udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-6117c042-1531-11ec-b885-f28f91688073
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): METROLOG Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: ul. Kościuszki 97
5.1.3.) Miejscowość: Czarnków
5.1.4.) Kod pocztowy: 64-700
5.1.5.) Województwo: wielkopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.