Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa ciepłowni geotermalnej

Przedmiot:

Budowa ciepłowni geotermalnej

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole
ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
powiat: kolski
tsobolewski@mzeckolo.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/mzec_kolo/proceedings
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: 150 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.

Numer referencyjny: 4/DGZ/POIŚ/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa i oddanie do użytkowania Zamawiającemu po uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, przeprowadzeniu testów, rozruchu technologicznego i szkoleń pracowników Zamawiającego zgodnie z SWZ, inwestycji pn. ,,Ciepłownia geotermalna w Kole,wykorzystująca istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2 (dalej ,,Ciepłownia") wraz ze wszystkimi robotami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej (dalej ,,Dokumentacja projektowa").

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest pod adresem wskazanym w Sekcji I Ogłoszenia

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Koło

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa i oddanie do użytkowania Zamawiającemu po uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, przeprowadzeniu testów, rozruchu technologicznego i szkoleń pracowników Zamawiającego zgodnie z SWZ, inwestycji pn. ,,Ciepłownia geotermalna w Kole,wykorzystująca istniejący otwór GT-1 Koło i planowany GT-2 (dalej ,,Ciepłownia") wraz ze wszystkimi robotami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej (dalej ,,Dokumentacja projektowa").

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest pod adresem wskazanym w Sekcji I Ogłoszenia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 455
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o." POIS.01.01.01-00-0010/19-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000, 51500000

Dokument nr: 539672-2021, 4/DGZ/POIŚ/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

ul. Grudzieniec 64, Poznań

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/forum/get/topics/for/auction/523087

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzec_kolo/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Koło

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/02/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021

Kontakt:
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Przesmyk 1
Koło
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
62-600
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Sobolewski
E-mail: tsobolewski@mzeckolo.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.