Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawy chodnika wzdłuż budynku

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawy chodnika wzdłuż budynku

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Łowiczu
Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
tel. 46 830 91 68
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 46 830 91 68
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: ,,Naprawa chodnika wzdłuż budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy Al. Sienkiewicza 62".
Rozebranie chodnika o łącznej powierzchni 41 m2 z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej, krawężników betonowych 15 x 30 cm o łącznej długości 35 m oraz płyty betonowej grubości 12 cm grubości o powierzchni 21 m2. Zastąpienie w/w elementów nawierzchni kostką brukową o grubości 6 cm o łącznej powierzchni 62 m2 na podsypce cementowo-piaskowej oraz nowymi krawężnikami betonowymi 15 x 30 cm o łącznej długości 35 m na podsypce cementowo-piaskowej.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na naprawy chodnika wzdłuż budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy Al. Sienkiewicza 62 stanowiącym działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 2199/7 obręb geodezyjny Śródmieście.
4. Zakres zamówienia: został określony w Przedmiarze robót.
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że obowiązują ustalenia korzystniejsze dla Zamawiającego, w szczególności trwałości, jakości i estetyki dostarczanych urządzeń i poszczególnych ich elementów.
5. Istotne warunki zamówienia: w zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.
6. Informacje na temat możliwości dokonania oględzin w terenie: zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (odwiedził miejsce wykonania robót) oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być mu konieczne do oceny prac i przygotowania oferty. Wizję lokalną wykonawca wykonuje na własny koszt.
7. Warunki kwalifikacyjne dla wykonawców: Wykonawcy składający ofertę powinni dysponować doświadczeniem w zakresie należytego wykonania co najmniej dwóch zamówień o zbliżonym zakresie robót w okresie ostatnich 5 lat. Uwaga, nie wymaga się załączenia do oferty dokumentów potwierdzających. Sprawdzenie tego wymogu nastąpi przed podpisaniem umowy.

CPV: 45110000-1, 45112500-0, 45233120-6, 45233260-9

Dokument nr: WW0.271.2.2021 .KC

Otwarcie ofert: 14. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.10.2021 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, pok. 7 bud. A.

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, Sekretariat pok. 7 bud. A.
Oferta składana przez wykonawcę w przedmiocie zamówienia powinna zostać opakowana w kopertę w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta z oferta powinna być oznaczona identyfikatorem w postaci pieczęci firmy (wykonawcy). Oferta powinna być zaadresowana na kopercie do Zamawiającego na adres: Miasto Łowicz, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz i opatrzona napisem nazwy przedmiotu zamówienia tj. ,,Naprawa chodnika wzdłuż budynku Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy Al. Sienkiewicza 62" wraz z dopiskiem: Nie otwierać - do dnia 29.10.2021 r. do godz. 10:15.

Miejsce i termin realizacji:
10. Termin realizacji zamówienia: do dnia 19 listopada 2021 r.

Wymagania:
UWAGA! Wszystkie rozbierane materiały oraz odpady z istniejącego chodnika stanowią własność Wykonawcy i należy je usunąć z pasa drogowego drogi gminnej we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy.
. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć wg załącznika nr 2 w formie dokumentu papierowego, podpisanego lub jego skanu (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną).
9. Okres związania ofertą: 30 dni.
11. Okres gwarancji: 24 miesiące.
12. Warunki płatności: 14 dni od dokonania końcowego odbioru robót z wynikiem pozytywnym i dostarczenia faktury Zamawiającemu.
16. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
15. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Krystian Cipiński - tel. 46 830 91 68.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.