Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa konserwacji rowów melioracyjnych

Przedmiot:

Usługa konserwacji rowów melioracyjnych

Data zamieszczenia: 2021-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
tel. 83 343 66 92 fax. 83 343 70 64
zamowienia@bialapodlaska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 83 343 66 92 fa
Termin składania ofert: 2021-10-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia i zakres obowiązków:
Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska polegająca na 2 zadaniach:
1. Zadanie nr 1 - usunięciu roślinności niskopiennej - zakrzaczeń wraz koszeniem trawy porastającej na skarpach i dnach wraz z zagospodarowaniem pokosu poprzez rozplantowanie go na skarpach wskazanych rowów melioracyjnych,
2. Zadanie nr 2 - odmulaniu i pogłębieniu dna wraz udrożnieniem przepustów lub ich wymianą na nowe w przypadku takiej konieczności oraz rozplantowaniu urobku.
Wykaz wraz z lokalizacja rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska wskazanych do zadania nr 1:
1) Rów melioracyjny KŁ - dz. ew. nr: 2000/2, 2551 o pow. 0,95 ha i długości 2159 mb. Lokalizacja: od Ul. Zamkowej do zachodniej granicy administracyjnej miasta Biała Podlaska.
2) Rów melioracyjny przy Ul. Podłącznej - dz. ew. nr: 177 oraz 548 o pow. 1,18 ha i długości 1478 mb. Lokalizacja: od początku biegu do zachodniej granicy administracyjnej miasta Biała Podlaska.
3) Rów melioracyjny przy Ul. Powstańców - dz. ew. nr: 282 o powierzchni 0,03 ha i długości 112 mb. Lokalizacja: od Ul. Powstańców do ujścia w rzekę Klukówka.
4) Rów melioracyjny R1 - dz. ew. nr 179/2 o pow. 0,69 ha i długości 1464 mb. Lokalizacja: północna granica miasta w kierunku DK2 - stacji paliw przy ul Brzeskiej (wraz z 4 odnogami w kierunku rz. Klukówka) do ujścia w rzekę Klukówka przy DK2.
5) Rów melioracyjny KK-2 dz. ew. nr 1198 o pow. 0,06 ha i długości 260 mb. Lokalizacja: skarpa przy Ul. Ks. Brzózki w kierunku Jazu w okolicach Ul. Brzegowej.
6) Rów melioracyjny KK - dz. ew. nr: 7601, 838, 641/1 o pow. 1,42 ha i długości 3630 mb. Lokalizacja: Jaz (od strony północnej miasta) w kierunku Ul. Brzegowej, Al. Solidarności, aż do wschodniej granicy administracyjnej miasta Biała Podlaska.
7) Rów melioracyjny KL - dz. ew. nr: 2491, 2930,145/1, 145/3 o pow. 1,54 ha i długości 2650 mb. Lokalizacja: Jaz (od strony południowej miasta) w kierunku Al. Solidarności aż do wschodniej granicy administracyjnej miasta Biała Podlaska (rz. Rudka).
Wykaz wraz z lokalizacja rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska wskazanych do zadania nr 2:
1) Rów melioracyjny KŁ - dz. ew. nr: 2000/2, 2551 o pow. 0,95 ha i długości 2159 mb. Lokalizacja: od Ul. Zamkowej do zachodniej granicy administracyjnej miasta Biała
Podlaska.
2) Rów melioracyjny przy Ul. Powstańców - dz. ew. nr: 282 o powierzchni 0,03 ha i długości 112 mb. Lokalizacja: od Ul. Powstańców do ujścia w rzekę Klukówka.
3) Rów melioracyjny R1 - dz. ew. nr 179/2 o pow. 0,69 ha i długości 1464 mb. Lokalizacja: północna granica miasta w kierunku DK2 - stacji paliw przy ul Brzeskiej (wraz z 4 odnogami w kierunku rz. Klukówka) do ujścia w rzekę Klukówka przy DK2.
4) Rów melioracyjny KK-2 dz. ew. nr 1198 o pow. 0,06 ha i długości 260 mb. Lokalizacja: skarpa przy Ul. Ks. Brzózki w kierunku Jazu w okolicach Ul. Brzegowej.

Dokument nr: ZP.271.5.25.2021.JW2

Składanie ofert:
VII.Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszym SWZ.
2. Wykonawca ma prawo przesłać tylko jedną ofertę.
VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę (skan podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty wraz z załącznikami) należy przesłać do Referatu Zamówień Publicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@bialapodlaska.pl, w terminie do 28.10.2021r. do godz. 12:00.
2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji:
Realizacja przedmiotu zamówienia - do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. Wykonawca robót zobowiązany jest do:
1. Posiadania sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia: kosiarki bij akowe, kosy spalinowe, koparki z łyżką skarpową.
2. Aktualnej polisy OC na prowadzona działalność.
VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. formularz oferty - załącznik nr 1
IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
2. Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia.
XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomimy oferentów e-mailem.
XII.Uwagi końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie zapytania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji.
3. Wykonawcy uczestniczącemu w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu jego unieważnienia.

Uwagi:
X. Kryterium oceny oferty.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: cena oferty brutto - 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Kontakt:
V. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Imię i nazwisko Wydział/Referat Tel./e-mail
Jacek Tur Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel.:83-341-69-61 jacek.tur@bialapodlaska.pl
Joanna Wolska Referat Zamówień Publicznych tel.:83-341-68-65 joanna.wolska@bialapodlaska.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.