Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa pokrycia dachowego na budynku mechanizacji

Przedmiot:

Naprawa pokrycia dachowego na budynku mechanizacji

Data zamieszczenia: 2021-10-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.l000-lecia Państwa Polskiego
ul. G. Morcinka 9
42-620 Nakło Śląskie
powiat: tarnogórski
tel. 605 827 303, fax 032 381-32-21
sekretariat@ckrnaklo.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Nakło Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 605 827 303, fa
Termin składania ofert: 2021-10-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa pokrycia dachowego na budynku mechanizacji

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakres prac obejmuje:
- rozbiórka pokrycia z papy bitumicznej - 186 m2
- demontaż rynien o długości 31 mb demontaż rur spustowych o długości 9,20 mb wywóz i utylizacja papy, rynien i gruzu wymiana uszkodzonych desek
ułożenie papy podkładowej o grubości 4 mm - 186 m2
- ułożenie papy termozgrzewalnej o grubości 5,2 mm -186 m2 wykonanie obróbek dachowych, murów ogniowych i kominów
- założenie nowych rynien o długości 31 mb
- założenie rur spustowych o długości 9,20 mb

Składanie ofert:
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy przesłać na przygotowanym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 29.10.2021 r. do godz. 10:00:
- pocztą na adres Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Nakło Śląskie, dn. 25.10.2021 r.
42-620 Nakło Śląskie Ul. G. Morcinka 9
- lub faxem (032 381-32-21)
- lub e-mailem na adres: sekretariat@ckrnaklo.pl
- lub złożyć w sekretariacie szkoły.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI:
1. Wymagany termin realizacji zadania: 30 listopad 2021 r.

Wymagania:
III. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium wyboru: cena - 100%
Cena oferty wyrażona w PLN powinna zawierać wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Okres gwarancji: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru robót bez stwierdzonych usterek.
VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie placu budowy i w jego okolicy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania oceny zgodności dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania.
2. Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi środkami, materiałami, narzędziami do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie formalna i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
5. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem.
6. Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót bez stwierdzonych usterek oraz wystawionej faktury, płatnej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.
7. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Stefan Szulc - tel. 605 827 303

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.