Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Demontaż i wymiana drzwi oddzielających klatkę schodową

Przedmiot:

Demontaż i wymiana drzwi oddzielających klatkę schodową

Data zamieszczenia: 2021-10-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,MEDYK"
ul. I. Dowgielewiczowej 5
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
95 7359 015 wew. 23.
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: 95 7359 015 wew. 23.
Termin składania ofert: 2021-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Demontaż i wymiana drzwi oddzielających klatkę schodową od pięter w budynku szkoły CKZiU ,,MEDYK". Montaż drzwi przy zejściu do piwnicy.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Demontaż i wymiana drzwi oddzielających klatkę schodową od pięter w budynku szkoły CKZiU ,,MEDYK". Montaż drzwi przy zejściu do piwnicy.
Zakres robót:
Demontaż drzwi w budynku szkoły oddzielających klatkę schodową od piętra. Montaż drzwi przeciwpożarowych spełniających normę El 30. Demontaż rolety oraz montaż nowych drzwi przeciwpożarowych spełniających normę EI30 przy zejściu do piwnicy. Wymiary otworów na drzwi
- piwnica szer. 100 cm. wys. 220 cm.
- parter szer. 150 cm wys. 246 cm
-1 piętro szer. 150 cm. Wys. 243 cm.
- poddasze szer. 100 cm. Wys. 223 cm.
Drzwi znajdujące się na parterze oraz I piętrze powinny być podzielona w stosunku 120 cm część otwierana i 30 cm część stała z możliwością otwarcia- kolor biały. Część otwierana przeszklona i wyposażona w samozamykacz. Drzwi Na poddaszu przeszklone w kolorze białym wyposażone w samozamykacz. Drzwi do piwnicy pełne w kolorze białym wyposażone w samozamykacz.
Wszystkie drzwi i przeszklenia muszą spełniać normy określone w ekspertyzie, która stanowi załącznik nr 2. W przypadku szkodzenia ścian, powłoki malarskiej lub podłóg i sufitów wykonawca zobowiązany jest do naprawienia uszkodzeń i pomalowania ścian w kolorze wskazanym przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania pomiarów wymienianych drzwi w siedzibie zamawiającego.

CPV: 44221220-3, 45421131-1

Otwarcie ofert: 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,MEDYK"
ul. I. Dowgielewiczowej 5
66-400 Gorzów wlkp.
Sala nr 11
dnia 04.11.2021 r. o godz. 10:30

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Miejsce i termin składania ofert:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,MEDYK"
ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów wlkp.
pokój nr 9 - sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,MEDYK" w terminie do dnia 04.11.2021 do godz. 10:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Prace związane z zamówieniem należy wykonać w terminie od 08.11.2021 do 18.12.2021r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto.
2. Cena podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlega zmianie, chyba że inne okoliczności spowodują konieczność zmiany zakresu prac lub/i ceny umownej w tym wykonania robót nie ujętych w ofercie.
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jako jedyne kryterium cenowe - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.
4. Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscy z istniejącymi uwarunkowaniami oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz skalkulowania wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia.
VII. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU:
W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
- Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie niezwłocznie zawarta umowa na realizację zamówienia. W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca odmówi podpisania umowy wówczas taka umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą z kolei liczbę punktów.
X. Załączniki
XI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wartość zamówienia została określona poniżej 130 000,00 zł w związku z tym
w przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt:
XII. DODATKOWE INFORMACJE. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,MEDYK" ul. I. Dowgielewiczowej 5, 66-400 Gorzów Wlkp. w dni pracy. Osoba odpowiedzialna za przedmiot i procedurę zamówienia:
Sławomir Wasilewski tel.: 95 7359 015 wew. 23.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.