Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4345z ostatnich 7 dni
18485z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu belek nośnych i wybiegów dla palników pieców obrotowych

Przedmiot:

Wykonanie remontu belek nośnych i wybiegów dla palników pieców obrotowych

Data zamieszczenia: 2021-10-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław " S.A
ul. Kolejowa 37
PL 32-332 Bukowno
powiat: olkuski
tel.: (32) 295 5586, (32) 295 5502,, (32) 295 5571, (32) 295 5508
lbierca@zghboleslaw.pl
https://zakupy.zghboleslaw.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=outerPositionDetails&iRequestPosition=6581&iRfxRound=8160
Województwo: małopolskie
Miasto: Bukowno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (32) 295 5586,
Termin składania ofert: 2021-11-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Remont belek nośnych i wybiegów dla 6 sztuk palników pieców
obrotowych numery od P1 do P6 na podstawie projektów technicznych
wykonawczych numery: 21013.WB.00 i 21034.WB.01 autorstwa BP
ZD-Projekt z Krakowa.
I.) Cel remontu:
1. wykonanie remontu belek nośnych w rejonie wybiegów palników pieców
obrotowych od P-1 do P-6. W zakres opracowania wchodzi wyburzenie belek
wewnętrznych wybiegów palnika wraz ze stropami na poz. + 2,200, pokrycie ścianek
pochyłych nad wybiegami,
2. wykonanie nowych belek nośnych i stropów w rejonie wybiegów palników pieców
obrotowych od P-1 do P-6. W zakres remontu wchodzi wyburzenie istniejących belek
wybiegów palnika wraz ze stropami na poz. 0,00, naprawa i wzmocnienie belek hali na
poz. 0,00.
II.) Roboty w branży budowlanej wyszczególnione poniżej wykonać na podstawie
i zgodnie z :
1. projektem wykonawczym ,,Remont belek nośnych w rejonie planików pieców obrotowych P1-
P6 numer dokumentacji: 21013.WB.01 rew. 01
2. projektem wykonawczym ,,Przebudowa belek i stropów wybiegów palników P1-P6 oraz
wzmocnienia belek stropów Hali Pieców numer dokumentacji: 21034.WB.01
III.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Naprawić elementy żelbetowe konstrukcyjne które nie podlegają wyburzeniom (strop, belki ,
słupy).
2. Zamontować słupki S-1 i S-1* pod belką przy istniejących słupach żelbetowych.
zgodnie z rys.(21013.WB.01.00.006.01_01_Slupki_S-1_S-1_.Nadproze_N-1)
zgodnie z rys. (21013.WB.01.00.004.01_01_Przekroj_3-3.Etap_1_2_3)
zgodnie z rys. (21013.WB.01.00.005.01_01_Stan_projektowany)
3. Na czas robót budowlanych zdemontować wentylator powietrza technologicznego palnika oraz
zabudować go tymczasowo w nawie głównej hali Pieców. Po zakończeniu robót wentylator
zamontować powrotnie na swoim miejscu, podłączyć oraz uruchomić.
4. Na czas robót budowlanych wyburzyć ściankę działową oddzielającą wentylator powietrza
technologicznego od przestrzeni jednej palnika. Po wylaniu nowej posadzki ściankę działową
odtworzyć z cegły i wytynkować.
5. Na czas robót budowlanych zdemontować instalację oświetleniową wewnątrz wybiegów
palników. Po ukończeniu prac budowlanych instalację odtworzyć.
6. Osadzić nadproże N-1 dwuetapowo i skręcić.
zgodnie z rys. (21013.WB.01.00.006.01_01_Slupki_S-1_S-1_.Nadproze_N-1)
zgodnie z rys. (21013.WB.01.00.004.01_01_Przekroj_3-3.Etap_1_2_3)
zgodnie z rys. (21013.WB.01.00.005.01_01_Stan_projektowany),
7. Wyburzyć płytę stropową na poziomie +2,20 oraz wyciąć fragment belki żelbetowej (poziom
+2,20).
zgodnie z rys. (21013.WB.01.00.003.01_01_Wyburzenia.Rzut_na_poz_0.00_i_2.20.Przekroje_1-1_2-2)
8. Wyburzyć wskazane w projekcie elementy. Z uwagi na zły stan techniczny belek żelbetowych i
płyt stropowych wybiegów palników poziom +-0,00 i niewłaściwe zbrojenie co pokazują w/w
odkrywki elementy te przeznacz się do wyburzenia. Do demontażu przeznacza się też stalowe
belki wzmacniające belki żelbetowe w osi B. Wyburzenie i demontaże należy wykonywać
sukcesywnie
Uwaga: Niedopuszczalne jest wyburzanie wszystkich elementów jednocześnie. Po wyburzeniu
jednego segmentu np. P-1 należy w pierwszej kolejności zamontować nowo projektowane
elementy i dopiero przejść do kolejnego segmentu np. P-6 (najbardziej oddalonego).
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.003.01_00_wyburzenia i demontaże),
9. Zamontować stoliki St-1 i St-2,
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.004.01_00_ stan projektowany schemat montażowy)
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.005.01_00_belki b-1 b-4 stolik st-1 st-2)
10. Zamontować belkę B-3,
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.004.01_00_ stan projektowany schemat montażowy)
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.005.01_00_belki b-1 b-4 stolik st-1 st-2)
11. Zamontować belkę B-1,
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.004.01_00_ stan projektowany schemat montażowy)
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.005.01_00_belki b-1 b-4 stolik st-1 st-2)
12. Wyburzyć płytę stropową,
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.003.01_00_wyburzenia i demontaże)
13. Wyburzyć 3 belki wybiegu palnika,
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.003.01_00_wyburzenia i demontaże)
14. Zamontować belkę B-4,
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.004.01_00_ stan projektowany schemat montażowy)
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.005.01_00_belki b-1 b-4 stolik st-1 st-2)
15. Zamontować belkę B-2,
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.004.01_00_ stan projektowany schemat montażowy)
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.005.01_00_belki b-1 b-4 stolik st-1 st-2)
16. Wykonać strop P-1 razem z belka Bż-1
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.006.01_00_plyta stropowa p-1 szalunek)
zgodnie z rys. (21034.WB.01.00.007.01_00_plyta stropowa-1 zbrojenie belka bz-1)
Uwaga: Wszystkie elementy stalowe po zamontowaniu zabezpieczyć dodatkowo torkretem (beton
natryskowy na siatce Rabitza)
17. Przedłużyć szyny palnika tak by kończyły się 0,5 m od końca wybiegu.
18. Wykonać i zamontować zadaszenie nad wybiegami planików, wyczyścić i zabezpieczyć
antykorozyjnie istniejącą konstrukcję wsporczą dedykowana na zadaszenie.
zgodnie z rys. (21013.WB.01.00.007.01_01_Rygle),
zgodnie z rys. (21013.WB.01.00.008.01_01_Pokrycie_sciany),
UWAGI OGÓLNE:
1. Zakres wskazany w punktach od 1 do 14 dotyczy jednego wybiegu palnika pieca obrotowego.
W ramkach niniejszego postepowania przetargowego do wykonania są remonty wszystkich
wybiegów palników pieców obrotowych (od P1 do P6).
2. Całość materiałów niezbędnych do wykonania prac leży po stronie Wykonawcy.
3. Elementy stalowe konstrukcyjne, należy zabezpieczyć przed korozją poprzez malowanie.
Środowisko korozyjne C5-I zgodnie z PN-EN ISO 12944-5. Grubość powłoki min 320?.
4. Blacha stalowa dachowa, elewacyjna, obróbki blacharskie o zabezpieczeniu antykorozyjnym
odpowiadającym kategorii korozyjności środowiska co najmniej C4.
5. Wszystkie elementy złączne takie jak: kotwy, śruby, nakrętki, podkładki, uszczelki, itp. w
gestii Wykonawcy. Zabezpieczenie antykorozyjne do środowiska co najmniej C4.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany opracować technologię i
organizację robót oraz plan BIOZ Wykonawca zapewnia kierownika budowy w myśl Prawa
budowlanego do końca realizacji remontu.
7. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
8. W zakresie Wykonawcy usunięcie wszystkich typów kolizji, również tych wynikłych z
niedociągnięć projektowych, mogących powstać przy prowadzonych pracach budowlanych.
9. Teren lokalizacji płyty żużlowej pieców przewałowych jest terenem czynnego zakładu
przemysłowego. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
to czynne instalacje technologiczne.
10. Podczas wykonywania prac budowlanych i montażowych Wykonawca będzie współpracował
na placu budowy z innymi podmiotami. Zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP i p.poż
oraz prowadzenia prac pod stałym nadzorem służb własnych oraz Inwestora.
11. Prace budowlane i montażowe muszą być prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy.
12. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia rejonu budowy z szczególnym
uwzględnieniem wszelkich elementów technologicznych oraz przenośników, napędów, kabli,
przewodów i rurociągów wewnątrz i na zewnątrz budynku.
13. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia
bezpieczeństwa budynku, maszyn, urządzeń oraz zaplecza socjalno- magazynowego.
14. Wszystkie prace wykonywać w porozumieniu z Inwestorem.
15. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne dokumenty odbiorowe - atesty, certyfikaty,
świadectwa jakości itp.
16. Wykonawca ma utrzymać front robót oraz opuścić plac budowy w stanie wolnym od przeszkód
i w należytym porządku. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu posprzątać całą wiatę.
17. Złom stalowy powstały w wyniku prac jest własnością Zamawiającego.
18. Złom stalowy powstały w wyniku prac należy pociąć na elementy transportowe i złożyć we
wskazanym miejscu.
19. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i utylizacji odpadów ( z wyłączeniem złomu
stalowego) powstałych w wyniku prac, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

Specyfikacja:
DOKUMENTACJA I WIZJA LOKALNA:
Dokumentacja jest dostępna w wersji elektronicznej. Dostęp do dokumentacji umożliwiony zostanie
wyłącznie drogą internetową po przesłaniu Prowadzącemu postępowanie na adres: lbierca@zghboleslaw.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zakupy.zghboleslaw.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 10.11.2021 r. godz. 11.00.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów ZGH ,,Bolesław" S.A.
(https://zakupy.zghboleslaw.pl):

Miejsce i termin realizacji:
IV.) Informacje formalne:
o Termin wykonania zamówienia: 30.10.2022 r.
Miejsce świadczenia: Dział Recyklingu

Wymagania:
Załącznika nr 2 - Oświadczenie o zachowaniu zasad poufności.
Zamawiający uznaje, że zachodzi konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna po umówieniu
na nr tel.: (32) 295 55 08; (32) 295 55 71
Zarówno przed pobraniem dokumentacji jak i przed wizją lokalną należy dostarczyć
Prowadzącemu postępowanie (lbierca@zghboleslaw.pl) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o
zachowaniu zasad poufności.
o Nie istnieje możliwość składania ofert częściowych.
o Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania faktury.
o Ważność oferty: 60 dni.
Okres obowiązywania gwarancji: co najmniej 48 m-cy.
o Postępowanie nie jest jawne.
o Informacje o wynikach postępowania przetargowego Zamawiający umieści na stronie internetowej:
https://zghboleslaw.pl/pl/zamowienia
o Wykonawca, ogłoszony jako wygrany w postępowaniu zakupowym, zobowiązany jest do opracowania
informacji o wzajemnych ryzykach na jakie mogą się narazić pracownicy podczas świadczenia usługi
przez minimum dwa obce podmioty w tym samym miejscu na terenie ZGH.
o Wykonawca, ogłoszony jako wygrany w postępowaniu zakupowym, zobowiązany jest do opracowania
informacji o zagrożeniach, jakie jego działalność może stwarzać dla pracowników ZGH ,,Bolesław"
S.A. Powyższy obowiązek nie dotyczy krótkotrwałych prac wykonywanych na terenie Spółki (poza
ruchem zakładu górniczego), np. usług serwisowych oraz pracowników outsourcingowych.
o Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z wykazem: ,,Zidentyfikowane zagrożenia, które
przy nieprzestrzeganiu podstawowych przepisów i zasad BHP oraz Regulaminów i ustaleń mogą
wpływać na ryzyko powstania urazów/chorób u pracowników podmiotów gospodarczych
podejmujących prace zlecone w ZGH ,,Bolesław" SA" Załącznik nr 4 .
o Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania służbą BHP będącą w stanie zapewnić wysoki
standard przebiegu prac w myśl regulacji prawnych i normowych BHP.
V.) Oferta powinna zawierać (w plikach PDF)*:
1) Formularz zakupowy - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2) Listę referencyjną wraz z załączonymi referencjami prac z okresu ostatnich 5 ze szczególnym
uwzględnieniem robót remontowych wykonywanych w zakładach przemysłowych przy
ciągłym ruchu zakładu. Referencje lub ich kopie wystawione przez Inwestora/Użytkownika
na stosownym papierze firmowym powinny potwierdzać dobre wykonanie prac oraz brak
zastrzeżeń do realizacji
3) Odpis aktualny z KRS lub aktualny wyciąg z CEIDG (dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą).
4) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie opisanym w
Zapytaniu ofertowym.
5) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
6) Harmonogram prac
7) Technologię i organizację robót
8) Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac
9) Zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 5
*przed umieszczeniem dokumentów na Platformie Zakupowej sugerujemy spakować je do jednego
pliku.
VI.) Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi
kryteriami:
o Cena: 70 %,
o Termin realizacji 10%
o Okres trwania gwarancji 10%
o Doświadczenie i Referencje: 10 %.
Ocena punktowa w ramach kryterium ,,Doświadczenie i referencje" zostanie dokonana uznaniowo na
podstawie przesłanych dokumentów przez powołany przez Zamawiającego zespół.
VII.) Warunki, które winny być spełnione przez wykonawców:
? Wykonawca winien prowadzić działalność gospodarczą nie krócej niż 5 pełnych lat
obrachunkowych;
? Wykonawca dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (oc) z tytułu
nienależytego wykonywania umów oraz w zakresie odpowiedzialności za produkt z sumą
gwarancyjną nie niższą niż oferowana cena za przedmiot zamówienia za każde zdarzenie.
? Lista referencyjna wraz z załączonymi referencjami prac z okresu ostatnich 5 ze szczególnym
uwzględnieniem robót remontowych wykonywanych w zakładach przemysłowych przy ciągłym
ruchu zakładu. Referencje lub ich kopie wystawione przez Inwestora/Użytkownika na stosownym
papierze firmowym powinny potwierdzać dobre wykonanie prac oraz brak zastrzeżeń do
realizacji;
? Wykaz osób mających wykonywać kierownicze funkcje z przedłożeniem dokumentów
wskazujących na stosowne uprawnienia zawodowe umożliwiające realizację umowy.
IX.) Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo do:
? zmiany lub odwołania warunków postępowania,
? przedłużenia terminu składania ofert,
? swobodnego wyboru ofert,
? prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi oferentami,
? unieważnienia procedury wyboru bez podania przyczyn.

Kontakt:
VIII.) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie
udzielania informacji:
? Dział Zakupów - ZGH ,,Bolesław" S.A.:
o Łukasz Bierca
tel.: (32) 295 5586
e-mail: lbierca@zghboleslaw.pl
o mgr inż. Jarosław Nocoń
tel.: (32) 295 5502,
e-mail: jnocon@mail.zghboleslaw.pl
? Dział Inwestycji i Remontów Huty - ZGH ,,Bolesław" S.A.:
o mgr inż. Jacek Ryszka
tel. (32) 295 5571
o mgr inż. Dariusz Mrówka
tel. (32) 295 5508

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.