Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3768z ostatnich 7 dni
13757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu kotłów fluidalnych

Przedmiot:

Wykonanie remontu kotłów fluidalnych

Data zamieszczenia: 2021-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGNiG TERMIKA SA
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225878439
magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
https://termika.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 225878439
Termin składania ofert: 2021-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie remontu kotłów fluidalnych OFz-450, A i B oraz urządzeń maszynowni w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań

Numer referencyjny: 21DOZZ909
II.1.2)Główny kod CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu kotłów fluidalnych OFz-450, A i B oraz remontu turbozespołów Tz1, Tz3, Tz4, Tz11, Tz12 w zakresie AKPiA w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na dwie części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie remontu kotłów fluidalnych OFz-450, A i B w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu kotłów fluidalnych OFz-450, A i B w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu 1 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 21DOZZ909-1 stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 21/03/2022
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie remontu urządzeń maszynowni w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu turbozespołów Tz1, Tz3, Tz4, Tz11, Tz12 w zakresie AKPiA w Elektrociepłowni Żerań, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu 2 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 21DOZZ909-2 stanowiącym załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 21/03/2022
Koniec: 10/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 50530000

Dokument nr: 583816-2021, 21DOZZ909

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/12/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Platforma eB2B pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/ w postępowaniu 21DOZZ909.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://termika.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/12/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert w każdej części zamówienia, niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 227-238 ustawy Pzp.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/03/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2021

Kontakt:
PGNiG TERMIKA SA
ul. Modlińska 15
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
03-216
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Woroniecka
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Tel.: +48 225878439

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.