Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2021-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul.Szopena 2
35-055 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 178666096, Faks: +48 178666097
dzp@szpital.rzeszow.pl
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=22000478
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 178666096,
Termin składania ofert: 2021-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA wyposażenia II tj. dostawa, transport i montaż mebli oraz dostawa asortymentu medycznego, laboratoryjnego, socjalnego.

Numer referencyjny: ZP.261.3-T-E.2021, Postępowanie nr 83
II.1.2)Główny kod CPV
33192120 Łóżka szpitalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia II tj. dostawa, transport i montaż mebli oraz dostawa asortymentu medycznego, laboratoryjnego, socjalnego wyszczególnionego w Częściach dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzach cenowo - ofertowych dla Części od nr 1 do nr 8 (Załączniki nr 1 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia dla Części od nr 1 do nr 8 (Załączniki nr 2 do SWZ) będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo - ofertowych dla Części od nr 1 do nr 8 (Załączniki nr 1 do SWZ), oraz opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części od nr 1 do nr 8 (Załączniki nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 8
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Meble.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia II tj. dostawa, transport i montaż mebli: szafek przyłóżkowych, biurek, stołów dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 1 (Załącznik nr 1 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 (Załącznik nr 2 do SWZ) będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 1 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

5. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: okres w dniach: 49, winno być: do 7 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 ,,Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją", nr RPPK.06.02.01-18-0002/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty zł: 60 %;

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach: 40 %.

Szczegóły opisano w SWZ.

2. Kwota wadium wynosi: 1 200,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie AGD i inne sprzęty.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia II tj. wyposażenia AGD i innych sprzętów: czajników bezprzewodowych, kuchenek mikrofalowych, kuchenek elektrycznych, aparatów telefonicznych, zmywarek do naczyń, telewizorów, lodówek spożywczych, oczomyjek, wózków bemarowych, lamp przepływowych bakteriobójczych, lamp z soczewką, wag analitycznych dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 2 (Załącznik nr 1 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 (Załącznik nr 2 do SWZ) będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 2 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.

5. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: okres w dniach: 49, winno być: do 7 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 ,,Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją", nr RPPK.06.02.01-18-0002/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty zł: 60 %;

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach: 40 %.

Szczegóły opisano w SWZ.

2. Kwota wadium wynosi: 2 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie do utrzymania czystości i dezynfekcji.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39330000 Urządzenia dezynfekujące
39700000 Sprzęt gospodarstwa domowego
39831700 Automatyczne dozowniki mydła
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia II tj. wyposażenia do utrzymania czystości i dezynfekcji: dozowników na mydło, dozowników bezdotykowe na płyn dezynfekcyjny, stelaży na worki foliowe, mieszalników roztworów roboczych, urządzenia do pionowego czyszczenia powierzchni, pojemników na odpadki, wózków z przyborami do sprzątania, zasłonek prysznicowych i innego dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 3 (Załącznik nr 1 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 (Załącznik nr 2 do SWZ) będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 3 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

5. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: okres w dniach: 49, winno być: do 7 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 ,,Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją", nr RPPK.06.02.01-18-0002/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 3 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty zł: 60 %;

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach: 40 %.

Szczegóły opisano w SWZ.

2. Kwota wadium wynosi: 2 900,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Łóżka szpitalne.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192120 Łóżka szpitalne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia II tj. łóżek szpitalnych dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 4 (Załącznik nr 1 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 (Załącznik nr 2 do SWZ) będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 4 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.

5. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: okres w dniach: 49, winno być: do 7 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 ,,Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją", nr RPPK.06.02.01-18-0002/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 4 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty zł: 60 %;

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach: 40 %.

Szczegóły opisano w SWZ.

2. Kwota wadium wynosi: 3 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dygestorium chemiczne.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia II tj. dygestorium chemicznych dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 5 (Załącznik nr 1 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 5 (Załącznik nr 2 do SWZ) będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 5 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 5 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

5. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: okres w dniach: 49, winno być: do 7 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 ,,Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją", nr RPPK.06.02.01-18-0002/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 5 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty zł: 60 %;

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach: 40 %.

Szczegóły opisano w SWZ.

2. Kwota wadium wynosi: 450,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Myjnia dezynfekcyjna, suszarki do szkła, sterylizatory parowe, łaźnia wodna.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33191110 Autoklawy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia II tj. myjni dezynfekcyjnej, suszarek do szkła, sterylizatora parowego, łaźni wodnej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 6 (Załącznik nr 1 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 6 (Załącznik nr 2 do SWZ) będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 6 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 6 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

5. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: okres w dniach: 49, winno być: do 7 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 ,,Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją", nr RPPK.06.02.01-18-0002/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 6 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty zł: 60 %;

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach: 40 %.

Szczegóły opisano w SWZ.

2. Kwota wadium wynosi: 1 700,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wirówki.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42931000 Wirówki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia II tj. wirówek dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 7 (Załącznik nr 1 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 7 (Załącznik nr 2 do SWZ) będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 7 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 7 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

5. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: okres w dniach: 49, winno być: do 7 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 ,,Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją", nr RPPK.06.02.01-18-0002/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 7 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty zł: 60 %;

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach: 40 %.

Szczegóły opisano w SWZ.

2. Kwota wadium wynosi: 300,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zgrzewarki, metkownice.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30170000 Maszyny do metkowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia II tj. zgrzewarek, metkownic dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 8 (Załącznik nr 1 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 8 (Załącznik nr 2 do SWZ) będącymi integralną częścią SWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 8 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 8 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

5. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: okres w dniach: 49, winno być: do 7 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa zawarta w dniu 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 ,,Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją", nr RPPK.06.02.01-18-0002/18-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 8 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena brutto oferty zł: 60 %;

b) termin dostawy przedmiotów zamówienia w tygodniach: 40 %.

Szczegóły opisano w SWZ.

2. Kwota wadium wynosi: 300,00 PLN.

CPV: 33192120, 33192000, 39700000, 38000000, 39330000, 39831700, 39180000, 33100000, 33191110, 42931000, 30170000

Dokument nr: 581822-2021, ZP.261.3-T-E.2021, Postępowanie nr 83

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/12/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Pokój nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szopena 2, w Rzeszowie

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacje dotyczące procedury otwarcia ofert opisane zostały w SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=22000478

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/12/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/03/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2021

Kontakt:
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul.Szopena 2
Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
35-055
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
E-mail: dzp@szpital.rzeszow.pl
Tel.: +48 178666096
Faks: +48 178666097

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.