Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa elektronarzędzi, narzędzi ręcznych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa elektronarzędzi, narzędzi ręcznych

Data zamieszczenia: 2021-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
powiat: Gliwice
(32) 278 88 86, (32) 278 88 87 fax: (32) 231 35 12
techniczny@io.gliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: (32) 278 88 86, (32)
Termin składania ofert: 2021-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Ul. W.K Roentgena 5 02-781 War-
szawa Oddział Gliwice Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-102 Gliwice zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzjelenia
odpowiedzi na opublikowane w celu rozeznania rynku zapytanie na sukcesywną dostawę elektronarzędzi, narzędzi ręcznych
dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych zgodnie z załączoną specyfikacją asortymentowo cenową.
1. Opis przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawę elektronarzędzi, narzędzi ręcznych dla Działu Nadzoru i Służb
Technicznych.

Dokument nr: DA/DT-381-91/21

Składanie ofert:
5. Termin złożenia oferty: 3 grudnia 2021
6. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:
a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@io.gliwice.pl
b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając
je na adres poczty elektronicznej: techniczny@io.gliwice.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy

Wymagania:
2. Kryterium oceny: cena -100%
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
a) wartość netto i brutto zamówienia
b) warunki płatności: 30 dni od dostarczenia faktury
c) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 60 dni),
d) wypełniona we wszystkich pozycjach specyfikacja asortymentowo cenowa
e) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
na mocy KRS/CEIDG.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające
na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
lub ich uzupełnienia.
9. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej http://www.io.gliwice.pl/instv-
tut/zamowienia
10. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lud odwołania niniejszej procedury
na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.