Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa do kopalń rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 L-6000 i L-3000 czarnych i...

Przedmiot:

Dostawa do kopalń rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 L-6000 i L-3000 czarnych i ocynkowanych

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
Tel.: +48 327564055
mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 327564055
Termin składania ofert: 2021-12-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 L-6000 i L-3000 czarnych i ocynkowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Numer referencyjny: 20/PM/22
II.1.2)Główny kod CPV
44163100 Rury
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 L-6000 i L-3000 czarnych i ocynkowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 L-6000 ocynk kołnierze luźne w ilości 14 916 m

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Składy konsygnacyjne przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 L-6000 ocynk kołnierze luźne w ilości 14 916 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 L-3000 kołnierze luźne w ilości 10 224 m

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163100 Rury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Składy konsygnacyjne przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 L-3000 kołnierze luźne w ilości 10 224 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44163100

Dokument nr: 606844-2021, 20/PM/22

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 14/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.jsw.pl/dla-kontrahentow

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/12/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Składy konsygnacyjne przy kopalniach JSW S.A.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena jednostkowa netto (waga - 100%, maksymalna ilość punktów - 100 pkt).

Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/03/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2021
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 97 PZP w wysokości:

zadanie 1 - 30 000,00 zł,

zadanie 2 - 20 000,00 zł.

2. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia (zadania), wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę.

Kontakt:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
Jastrzębie - Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Dźwigoł
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564055

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.