Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3768z ostatnich 7 dni
13757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie części prac instalacyjnych mających na celu budowę linii sortowniczej do...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie części prac instalacyjnych mających na celu budowę linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: EKO-MYŚL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dalsze 36
74-300 Dalsze
powiat: myśliborski
Tel.: +48 721886889
sekretariat@eko-mysl.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Dalsze
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 721886889
Termin składania ofert: 2021-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie części prac instalacyjnych mających na celu budowę linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie wraz z infrastrukturą tow. (7/NFOŚIGW/2021)

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części prac instalacyjnych mających na celu budowę linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr 2/3, obręb Dalsze, gmina Myślibórz. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji wody, wewnętrznej instalacji hydrantowej, wewnętrznej instalacji kanalizacji odcieków, wewnętrznej instalacji kanalizacji bytowej, instalacji wentylacji budynków hali i hydroforni. Wybór wykonawców dla pozostałych części prac instalacyjnych zostanie przeprowadzony w odrębnych zapytaniach ofertowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 223 500.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dalsze 36

74-300 Myślibórz

Działka nr 2/3, obręb Dalsze, gmina Myślibórz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części prac instalacyjnych mających na celu budowę linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr 2/3, obręb Dalsze, gmina Myślibórz. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji wody, wewnętrznej instalacji hydrantowej, wewnętrznej instalacji kanalizacji odcieków, wewnętrznej instalacji kanalizacji bytowej, instalacji wentylacji budynków hali i hydroforni. Wybór wykonawców dla pozostałych części prac instalacyjnych zostanie przeprowadzony w odrębnych zapytaniach ofertowych.

Zakres prac niezbędnych do wykonania określa tabela elementów rozliczeniowych oraz dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych. Dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dokumentacja udostępniona została pod linkiem: http://www.eko-mysl.pl/zapytania-ofertowe/

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w zapytaniu ofertowym lub w załącznikach do zapytania ofertowego, występują nazwy konkretnego producenta/produktu, czy normy jakościowe, to należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości (nie gorsze niż założone w dokumentacji projektowej). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tym zakresie o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Wszystkie materiały budowlane, które będą użyte w ramach prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

Więcej informacji znajduje się w wydruku zapytania ofertowego nr 7/NFOŚIGW/2021 dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%/20 pkt.
Cena - Waga: 80%/80 pkt.
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 223 500.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2022
Koniec: 10/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. ,,BUDOWA LINII SORTOWNICZEJ DO DOCZYSZCZANIA ODPADÓW POCHODZENIA KOMUNALNEGO, ZEBRANYCH SELEKTYWNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA CZĘŚCI DZ. NR 2/3, OBRĘB DALSZE, GM. MYŚLIBÓRZ" realizowany w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 ,,Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami". Zamawiający nie podlega ustawie PZP.

CPV: 45000000

Dokument nr: 601992-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 21/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

,,Eko-Myśl" Sp. z o.o.

Dalsze 36

74-300 Myślibórz

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.eko-mysl.pl/zapytania-ofertowe/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dalsze 36

74-300 Myślibórz

Działka nr 2/3, obręb Dalsze, gmina Myślibórz

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2021

Kontakt:
EKO-MYŚL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dalsze 36
Dalsze
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
74-300
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Grzywiński
E-mail: sekretariat@eko-mysl.pl
Tel.: +48 721886889

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.