Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie usług sprzątania nieruchomości zabudowanej

Przedmiot:

Wykonywanie usług sprzątania nieruchomości zabudowanej

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW Towarzystwo Budownicwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o. w Warszawie
ul.Starościńska 1
02-516 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 223794589, Faks: +48 223794543
zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
https://amwkwatera.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1 750,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 223794589,
Termin składania ofert: 2021-12-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług sprzątania nieruchomości zabudowanej położonej przy Ul. Na Skarpie 49-54 w Lesznie.

Numer referencyjny: BZP.DZN.116.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania nieruchomości zabudowanej położonej przy Ul. Na Skarpie 49-54 w Lesznie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417 Leszczyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leszno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania nieruchomości zabudowanej położonej przy Ul. Na Skarpie 49-54 w Lesznie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/05/2022
Koniec: 01/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zasadach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy

2. Szczegółowe informacje w zakresie wznowień zostały opisane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 90910000

Dokument nr: 604651-2021, BZP.DZN.116.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 29/12/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Szczegółowe Informacje dotyczące procedury otwarcia ofert znajdują się w części XXII SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://amwkwatera.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://amwkwatera.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/12/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Leszno

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/03/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2021

Kontakt:
AMW Towarzystwo Budownicwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 015296322
ul.Starościńska 1
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
02-516
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Naruszkiewicz-Borowska
E-mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Tel.: +48 223794589
Faks: +48 223794543

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.