Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA DĘBNO
Wola Dębińska 240
32-852 Wola Dębińska
powiat: brzeski
14 6658714, faks 14 6658722
zamowieniapubliczne@gminadebno.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/543129
Województwo: małopolskie
Miasto: Wola Dębińska
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 14 6658714, faks 14
Termin składania ofert: 2021-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA wyposażenia do nowego budynku Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego w Sufczynie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport, rozładunek, dostawa, montaż
i rozmieszczenie wyposażenia do nowego oddziału Przedszkolno - Żłobkowego
w Sufczynie zgodnie z Przedmiarem robót. Na przedmiot zamówienia składają się między innymi meble, zabawki, zaplecze wypoczynkowe dla dzieci, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni, stołówki, pomieszczeń gospodarczych oraz sal przedszkolnych i żłobkowych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
1) Część I - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Kuchni,

2) Część II - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Żłobka,

3) Część III - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Przedszkola,

4) Część IV - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Pozostałych części wspólnych

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego wszystkich składników wyposażenia, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczonych do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone elementy dostawy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa, jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
4. Wszelkie elementy wyposażenia wymagające montażu lub złożenia, muszą być złożone
i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
5. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu, instalacji zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu w tym zagospodarować powstałe odpady.
6. Wykonawca, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
7. Miejsce dostaw przedmiotu Zamówienia: Zespół Przedszkolno - Żłobkowy w Sufczynie

UWAGA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia dla zadania pn.: ,,Budowa Zespołu Przedszkolno-żłobkowego w Sufczynie" dla każdej części oddzielnie, przedmiary oraz wzór umowy, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport, rozładunek, dostawa, montaż
i rozmieszczenie wyposażenia do nowego oddziału Przedszkolno - Żłobkowego
w Sufczynie zgodnie z Przedmiarem robót. Na przedmiot zamówienia składają się między innymi meble, zabawki, zaplecze wypoczynkowe dla dzieci, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni, stołówki, pomieszczeń gospodarczych oraz sal przedszkolnych i żłobkowych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
1) Część I - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Kuchni,

2) Część II - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Żłobka,

3) Część III - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Przedszkola,

4) Część IV - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Pozostałych części wspólnych

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego wszystkich składników wyposażenia, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczonych do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone elementy dostawy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa, jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
4. Wszelkie elementy wyposażenia wymagające montażu lub złożenia, muszą być złożone
i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
5. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu, instalacji zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu w tym zagospodarować powstałe odpady.
6. Wykonawca, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
7. Miejsce dostaw przedmiotu Zamówienia: Zespół Przedszkolno - Żłobkowy w Sufczynie

UWAGA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia dla zadania pn.: ,,Budowa Zespołu Przedszkolno-żłobkowego w Sufczynie" dla każdej części oddzielnie, przedmiary oraz wzór umowy, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport, rozładunek, dostawa, montaż
i rozmieszczenie wyposażenia do nowego oddziału Przedszkolno - Żłobkowego
w Sufczynie zgodnie z Przedmiarem robót. Na przedmiot zamówienia składają się między innymi meble, zabawki, zaplecze wypoczynkowe dla dzieci, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni, stołówki, pomieszczeń gospodarczych oraz sal przedszkolnych i żłobkowych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
1) Część I - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Kuchni,

2) Część II - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Żłobka,

3) Część III - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Przedszkola,

4) Część IV - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Pozostałych części wspólnych

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego wszystkich składników wyposażenia, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczonych do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone elementy dostawy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa, jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
4. Wszelkie elementy wyposażenia wymagające montażu lub złożenia, muszą być złożone
i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
5. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu, instalacji zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu w tym zagospodarować powstałe odpady.
6. Wykonawca, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
7. Miejsce dostaw przedmiotu Zamówienia: Zespół Przedszkolno - Żłobkowy w Sufczynie

UWAGA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia dla zadania pn.: ,,Budowa Zespołu Przedszkolno-żłobkowego w Sufczynie" dla każdej części oddzielnie, przedmiary oraz wzór umowy, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport, rozładunek, dostawa, montaż
i rozmieszczenie wyposażenia do nowego oddziału Przedszkolno - Żłobkowego
w Sufczynie zgodnie z Przedmiarem robót. Na przedmiot zamówienia składają się między innymi meble, zabawki, zaplecze wypoczynkowe dla dzieci, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni, stołówki, pomieszczeń gospodarczych oraz sal przedszkolnych i żłobkowych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
1) Część I - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Kuchni,

2) Część II - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Żłobka,

3) Część III - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Przedszkola,

4) Część IV - DOSTAWA i montaż wyposażenia - Pozostałych części wspólnych

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego wszystkich składników wyposażenia, fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczonych do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone elementy dostawy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa, jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
4. Wszelkie elementy wyposażenia wymagające montażu lub złożenia, muszą być złożone
i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
5. Wykonawca po dostarczeniu elementów wyposażenia oraz po zakończeniu montażu, instalacji zobowiązany jest do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu w tym zagospodarować powstałe odpady.
6. Wykonawca, ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
7. Miejsce dostaw przedmiotu Zamówienia: Zespół Przedszkolno - Żłobkowy w Sufczynie

UWAGA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia dla zadania pn.: ,,Budowa Zespołu Przedszkolno-żłobkowego w Sufczynie" dla każdej części oddzielnie, przedmiary oraz wzór umowy, które stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

CPV: 39150000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00286385, RWI.271.25.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gminadebno
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadebno
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie zakupowej, pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gminadebno;
2) Wykonawca na platformie bez zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz
zadać pytanie do Zamawiającego;
3) złożenie oferty w postępowaniu możliwe jest tylko przez wskazaną platformę;
4) zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .jpg, ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W przypadku
niemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się skompresowanie plików do paczki .zip
oraz dołączenie ich do systemu;
5) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę: data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego
Urzędu Miar;
6) w postępowaniu oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane)
składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis
zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie
przesyła do systemu.
7) wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie oraz pozostałe szczegółowe
informacje w ww. zakresie zawarte są rozdziale XIISWZ;
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje.
a) W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3. pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
4. członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
5. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
b) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dębno z siedzibą Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno,
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@gminadebno.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/543129
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-07 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gminadebno

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.