Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
315z dziś
4158z ostatnich 7 dni
12498z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont ogólnobudowlany budynku SUW

Przedmiot:

Remont ogólnobudowlany budynku SUW

Data zamieszczenia: 2021-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A
Pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 224459260, Faks: +48 224455315
d-zamowien@mpwik.com.pl
https://mpwik-waw.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 224459260,
Termin składania ofert: 2022-01-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont ogólnobudowlany budynku SUW ,,Parkowa" zlokalizowanego przy Ul. Kopernika 2a w Pruszkowie

Numer referencyjny: 01888/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Remont ogólnobudowlany budynku SUW ,,Parkowa" zlokalizowanego przy Ul. Kopernika 2a w Pruszkowie

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont ogólnobudowlany budynku SUW ,,Parkowa" zlokalizowanego przy Ul. Kopernika 2a w Pruszkowie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

szczegółowe określenie terminu realizacji zamówienia znajduje się w projekcie umowy

CPV: 45453000, 45400000

Dokument nr: 606709-2021, 01888/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

na Platformie Zakupowej Zamawiającego

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwik-waw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/04/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2021

Kontakt:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Krajowy numer identyfikacyjny: 015314758
Pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
02-015
Polska
Osoba do kontaktów: Pion Zamówień Publicznych - Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Tel.: +48 224459260
Faks: +48 224455315

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.