Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
224z dziś
4067z ostatnich 7 dni
12407z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowe wyburzenie budynków

Przedmiot:

Kompleksowe wyburzenie budynków

Data zamieszczenia: 2021-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty S.A. w Tarnowie
Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
powiat: Tarnów
michal.balasa@grupaazoty.com
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1260346,24b86a5d43018d2a47fb93c518370e3d.html
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg 125/P/2021 Kompleksowe wyburzenie dwóch budynków C-160 i D-160 na wydziale Produktów Chlorowych - instalacja Elektrolizy Rtęciowej oraz zagospodarowanie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wyburzenia.
Treść zapytania:
Treść zapytania zgodnie z SIWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Kompleksowe wyburzenie dwóch budynków C-160 i D-160 na wydziale Produktów Chlorowych- instalacja Elektrolizy Rtęciowej oraz zagospodarowanie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wyburzenia. Obiekty zlokalizowane są na terenie Grupy Azoty S.A w Tarnowie Ul. Kwiatkowskiego 8".
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Kompleksowe wyburzenie dwóch budynków C-160 i D-160 na wydziale Produktów Chlorowych- instalacja Elektrolizy Rtęciowej oraz zagospodarowanie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wyburzenia. Prace obejmuję również opracowanie niezbędnej dokumentacji administracyjnej oraz uzyskanie wszystkich potrzebnych pozwoleń oraz zaświadczeń od stosownych organów administracji publicznej. Obiekty zlokalizowane są na terenie Grupy Azoty S.A w Tarnowie Ul. Kwiatkowskiego 8.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a/ wyburzenie i zagospodarowanie odpadów,
o uzyskanie od stosownych organów administracji publicznej niezbędnej dokumentacji administracyjnej oraz wszystkich pozwoleń, zgód i zaświadczeń koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,
o oczyszczenie posadzek budynków z widocznej, zalegającej rtęci metalicznej celem skutecznego jej zagospodarowania i utylizacji powstałych w wyniku oczyszczania odpadów,
o przygotowanie zaplecza budowy ( część placu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczone na zaplecze socjalno- biurowe Wykonawcy, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu oraz odpadów),
o wykonanie penetracji terenu pod względem czynnych ciągów elektroenergetycznych, energowodnych, teletechnicznych, naniesienie na mapy i oznaczenie punktów kolizyjnych,
o zabezpieczenie torów kolejowych, budynków produkcyjnych i obiektów budowlanych w rejonie oddziaływania Prac wyburzeniowych,
o trwałe zaślepienie kanalizacji przemysłowej i opadowej ,
o wytłoczenie i utylizacja popłuczyn z terenu Prac wyburzeniowych,
o odcięcie dopływu prądu elektrycznego do budynków,
o wykonanie dojazdu tymczasowego na potrzeby wyburzeń,
o ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu Prac wyburzeniowych.
b/usunięcie pokryć dachowych (płyty azbestowe), stolarki okiennej i drzwiowej, oszklenia zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą podziemną itp.,
o mechaniczne wyburzenie obiektów do poziomu ich posadowienia (tj. wraz z fundamentami),
o wybranie elementów metalowych z gruzowiska oraz ich spryzmowanie w rejonie prowadzonych prac (zagospodarowanie elementów metalowych przez Zamawiającego),
o segregacja i utylizacja powstałych odpadów, za wyjątkiem odpadów opisanych w zdaniu poprzednim,
o skruszenie gruzu,
o załadunek i transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o zabezpieczenie pozostałej infrastruktury podziemnej (w tym sieci wody pitnej, przemysłowej i kanalizacyjnej),
o uzupełnienie ubytków gruntu i wyrównanie terenu po Pracach wyburzeniowych,
o doprowadzenie terenu budowy po zakończeniu Prac do należytego stanu porządku.
c/oczyszczenie tj. odkurzanie budynków z zalegającej widocznej rtęci metalicznej na posadzkach, celem przygotowania do utylizacji oczyszczonych odpadów.
Wymagania dla Oferenta dotyczące realizacji zamówienia:
o Po zakończeniu Prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu umówionego na całym odcinku oraz wywóz odpadów według kart odpadów na koszt Wykonawcy.
o Wszystkie wymagane zgody na wejście w teren GA S.A. leżą po stronie Wykonawcy
o Prosimy o podanie numeru wpisu do elektronicznego rejestru BDO
3. Harmonogram zadania:
Wstępny terminowy harmonogram realizacji prac jest wymagany na etapie SIWZ wg wzoru załącznika nr 13 do SIWZ.
Na etapie negocjacji Umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z zapisami Rozdziału II ust. 2 niniejszej SIWZ .
4. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
do 30 miesięcy od daty podpisania Umowy.
5. Warunki gwarancji
Gwarancja stanowi warunek formalny dopuszczający ofertę do przetargu.
Oferent udzieli gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem zamówienia, na okres określony w złożonej ofercie.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 36 miesięcy dla prac wyburzeniowych i likwidacyjnych, liczone od daty podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.
6. Wizja lokalna
Warunkiem przyjęcia oferty przez Zamawiającego jest dokonanie wizji lokalnej przez Oferenta.
Zgłoszenia udziału w wizji lokalnej należy dokonać przez przesłanie na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowana Oferenta elektronicznie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
Kontakt do osób biorących udział w wizji, dla wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu:
Krzysztof Karpiel - tel. 785 780 128; mail: krzysztof.karpiel@grupaazoty.com.
Antoni Spruch - tel. 785 780 581; mail: antoni.spruch@grupaazoty.com.
Oferent przed dopuszczeniem do wizji lokalnej zobowiązany jest podpisać zgodnie z reprezentacją kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na adres biuro.przetargow@grupaazoty.com oświadczenie ,,Oświadczenie o zachowaniu poufności"- zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ (po przesłaniu wymienionego Oświadczenia Oferent otrzyma również Wzór Umowy w wersji elektronicznej).
Oferent pod rygorem nieważności, jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej - Załącznik nr 9 do SIWZ.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wyburzenie i zagospodarowanie odpadów (PLN/Mg) 1 TO
2. Usunięcie pokryć dachowych (płyty azbestowe), stolarki okiennej i drzwiowej, oszklenia, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą podziemną itp. (PLN/Mg) 1 TO
3. Oczyszczenie tj. odkurzanie budynków z zalegającej widocznej rtęci metalicznej na posadzkach, celem przygotowania do utylizacji oczyszczonych odpadów.(PLN/Mg) 1 TO
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Przetarg 125/P/2021 Kompleksowe wyburzenie dwóch budynków C-160 i D-160 na wydziale Produktów Chlorowych - instalacja Elektrolizy Rtęciowej oraz zagospodarowanie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku wyburzenia."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z162/194984, 125/P/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1260346,24b86a5d43018d2a47fb93c518370e3d.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
29- 11- 2021 13: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
14- 12- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
10- 12- 2021 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1260346,24b86a5d43018d2a47fb93c518370e3d.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Michał Balasa
tel:
e-mail: michal.balasa@grupaazoty.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.