Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z dostawą płyt żelbetowych drogowych

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą płyt żelbetowych drogowych

Data zamieszczenia: 2021-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy
Olszanica 222
38-722 Olszanica
powiat: leski
tel. 13 461 74 60, fax 13 4601019
odk_olszanica@sw.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Olszanica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 13 461 74 60, f
Termin składania ofert: 2021-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup
wraz z dostawą do siedziby zamawiającego płyt żelbetowych drogowych wielootworowych prefabrykowanych podwójnie zbrojonych JUMBO w ilości 650 szt. Przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr.1.
Ogólna charakterystyka płyt:
Płyta żelbetowa drogowa wielootworowa prefabrykowana podwójnie zbrojona JUMBO o wymiarach;
1. Szerokość 750mm ?20mm
2. Długość 1000mm+15mm/-10mm
3. Wysokość 125mm+10mm/-5mm
Klasa betonu ?C 30/37
Nasiąkliwość [%] ?5
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności ?F 150

Otwarcie ofert: 4. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w dniu 6 grudnia 2021 r. do godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub z wykorzystaniem poczty email na adres odk_olszanica@sw.gov.pl
3. Termin złożenia oferty do dnia 6 grudnia 2021 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia do dnia 27 grudnia 2021r.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu
O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
-posiadają wiedzę i doświadczenie;
-dysponowanej odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
4. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, trwałą i czytelna techniką.
3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w formie wypełnionego formularza ofertowego z wykorzystaniem załącznika nr 2,
5. Oferta musi uwzględnić wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku przesłania oferty pocztą za termin jej złożenia uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Ocena oferty zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dotyczących zapytania w oparciu o następujące kryterium:
-cena - 100%

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części na każdym etapie, bez podawania przyczyny,
2. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
3. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania,

Kontakt:
Osobą upoważnioną przez kierownika jednostki do kontaktów z wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu jest: starszy instruktor działu kwatermistrzowskiego Dariusz Wróblewski.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.