Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3768z ostatnich 7 dni
13757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa zasilaczy impulsowych do zasilania elektrorolek

Przedmiot:

Dostawa zasilaczy impulsowych do zasilania elektrorolek

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: REGALUX Krzysztof Sutowski
Topole 40
89-600 Chojnice
powiat: chojnicki
52 3950246, 52 3950246
przetargi@regalux.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82073
Województwo: pomorskie
Miasto: Chojnice
Wadium: ---
Nr telefonu: 52 3950246, 52 39502
Termin składania ofert: 2021-12-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0006/19 - System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową"

Opis
Zapytanie ofertowe nr ZP.REG.15.2021
DOSTAWA zasilaczy impulsowym do zasilania elektrorolek w ramach projektu
"System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania
ładunków jednostkowych metodą dwuetapową"

CPV: 30237280-5

Dokument nr: 2021-6186-82073, ZP.REG.15.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-12-15

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
chojnicki
Gmina
Chojnice
Miejscowość
Chojnice

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający na podstawie art. 70(1) par 3 może odwołać przetarg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy zawartej z Wykonawcą, w tym zmiany w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) z powodu zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
b) w zakresie aktualizacji danych Zamawiającego i Wykonawcy,
c) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do umowy,
d) w przypadku wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny równoważny tzn. o nie gorszych cechach, parametrach czy funkcjonalności. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania dostawy, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji umowy.
e) zmiana terminu dostawy w przypadku:
- wystąpienia siły wyższej tzn. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Termin realizacji umowy może być wówczas wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej,
- wystąpienia innej niż siła wyższa zewnętrznej okoliczności, niezależnej od Zamawiającego lub Wykonawcy, której nie mogli przewidzieć i jej zapobiec, a która to okoliczność uniemożliwia wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. Termin realizacji umowy może być wówczas wydłużony o czas niezbędny do wyeliminowania zaistniałych okoliczności,
- konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. Termin realizacji umowy (dostawy) może być wówczas wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą,
f) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu dostawy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
g) w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia.
Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagać będą dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Dostawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje zapleczem technicznym do realizacji zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oświadczenia stanowiące załącznik do ogłoszenia

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-01
Data ostatniej zmiany
2021-12-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 60%
Termin gwarancji - 30%
Termin płatności - 10%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jakub Mielke
tel.: 52 3950246
e-mail: przetargi@regalux.pl
Aleksandra Jasińska
tel.: 52 3950246
e-mail: przetargi@regalux.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.