Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3768z ostatnich 7 dni
13757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 222348757
michal.haraburda@pw.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 222348757
Termin składania ofert: 2022-01-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej

Numer referencyjny: ZP_12_2021_WIP_WIP-ITW-IMIP-IOSP
II.1.2)Główny kod CPV
39800000 Środki czyszczące i polerujące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe warunki:

a) wszystkie oferowane środki/ preparaty (uniwersalne środki czyszczące, środki czystości do urządzeń sanitarnych) nie mogą mieć działania, niszczącego na czyszczone powierzchnie i powinny odpowiadać wymogom bhp, ochrony środowiska, posiadać niezbędne atesty i zezwolenia wymacane obowiązującymi a w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

- nie mogą zawierać więcej niż 0,01% masy preparatu następujących substancji mających wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko naturalne o symbolach R42, R43 (środki uczulające), R59 (środki niebezpieczne dla warstwy ozonowej).

- maksymalna zawartość związków fosforu w uniwersalnych środkach czyszczących w przeliczeniu na fosfor na jednostkę funkcjonalną, nie może przekroczyć 0,02 g

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
18930000 Worki i torby
30191400 Niszczarki
30195900 Tablice do pisania i tablice magnetyczne
31411000 Baterie alkaliczne
33711900 Mydło
33760000 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
34927100 Sól drogowa
39224000 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju
39530000 Dywany, maty i dywaniki
39711000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
39811100 Odświeżacze powietrza
39831200 Detergenty
39831240 Preparaty czyszczące
39831700 Automatyczne dozowniki mydła
42968300 System do podawania papieru toaletowego
42972000 Części maszyn czyszczących
39717100 Wentylatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Mechaniczny Technologiczny Ul. Narbutta 85 02-524 Warszawa;

Wydział Mechaniczny Technologiczny Ul. Narbutta 86 02-524 Warszawa;

Zakład Technologii Poligraficznych Ul. Konwiktorska 2 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.

1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nie używany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).

2) Przedmiot zamówienia musi być także wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

3) Oferowany przedmiot zamówienia w dniu dostarczania do odbiorcy nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. A także posiadać bliski termin końca przydatności/ ważności.

4) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone artykuły zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

5) Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży oraz posiadać certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.

6) Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do sprzedaży w Polsce i posiadać wszelkie atesty i certyfikaty oraz spełniać poniższe warunki:

a) wszystkie oferowane środki/ preparaty (uniwersalne środki czyszczące, środki czystości do urządzeń sanitarnych) nie mogą mieć działania, niszczącego na czyszczone powierzchnie i powinny odpowiadać wymogom bhp, ochrony środowiska, posiadać niezbędne atesty i zezwolenia wymacane obowiązującymi a w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

- nie mogą zawierać więcej niż 0,01% masy preparatu następujących substancji mających wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko naturalne o symbolach R42, R43 (środki uczulające), R59 (środki niebezpieczne dla warstwy ozonowej).

- maksymalna zawartość związków fosforu w uniwersalnych środkach czyszczących w przeliczeniu na fosfor na jednostkę funkcjonalną, nie może przekroczyć 0,02 g (jednostek funkcjonalna - wyrażona w gramach dawka zalecana przez producenta środka na 1 litr mydlin (wody myjącej).

- maksymalna zawartość fosforu w środkach czyszczących do urządzeń sanitarnych nie może przekraczać 1 g/100 g środka.

7) Spis zamawianych artykułów zawarty jest w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego będącym załącznikiem nr 1 do SWZ i stanowi jego integralną część. W formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferuje cenę jednostkową w poszczególnych pozycjach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia-dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 39800000, 18424300, 18930000, 30191400, 30195900, 31411000, 33711900, 33760000, 34927100, 39224000, 39530000, 39711000

Dokument nr: 613078-2021, ZP_12_2021_WIP_WIP-ITW-IMIP-IOSP

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/01/2022
Czas lokalny: 13:15

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/01/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Mechaniczny Technologiczny Ul. Narbutta 85 02-524 Warszawa;

Wydział Mechaniczny Technologiczny Ul. Narbutta 86 02-524 Warszawa;

Zakład Technologii Poligraficznych Ul. Konwiktorska 2 Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/03/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2021

Kontakt:
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Narbutta 85
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
02-524
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Haraburda
E-mail: michal.haraburda@pw.edu.pl
Tel.: +48 222348757

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.