Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka przybudówek, wykonanie ogrodzenia i bramy oraz remont drogi wraz z utwardzeniem...

Przedmiot:

Rozbiórka przybudówek, wykonanie ogrodzenia i bramy oraz remont drogi wraz z utwardzeniem części terenu

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
PLAC WARSZAWSKI 10
41-800 ZABRZE
powiat: Zabrze
tel. (032) 272 29 96 wew. 15
Województwo: śląskie
Miasto: ZABRZE
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (032) 272 29 96
Termin składania ofert: 2021-12-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na wykonanie robót budowlanych, usług:
Rozbiórka przybudówek, wykonanie ogrodzenia i bramy oraz remont drogi wraz
z utwardzeniem części terenu przy Ul. Krakowskiej 52 w Zabrzu-Rokitnicy
Zakres prac obejmuje:
I ETAP ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWEK Z TYŁU BUDYNKU
polegająca na rozebraniu uprzednio dachu, a kolejno ścian murowanych,
wraz z blaszaną zabudową rampy:
1. rozbiórkę urządzeń i instalacji,
2. demontaż pokrycia dachowego,
3. demontaż okładzin ściennych,
4. rozbiórkę konstrukcji dachu,
5. rozbiórkę konstrukcji ścian zewnętrznych,
6. skucie ścian i naprawa uszkodzonych tynków elewacji budynku,
7. transport gruzu i zasypanie powstałych wykopów,
8. uporządkowanie terenu,
9. w wycenie prac należ ująć również:
a. koszt wywozu gruzu (wg. faktury)
II ETAP REMONT NAWIERZCHNI DROGI (szerokość 3,5m, powierzchnia około
80m 2 ) I UTWARDZENIE CZĘŚCI TERENU (powierzchnia około 20m 2 ) na działce
nr 945/7 (zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną):
1. wytyczenie i zabezpieczenie powierzchni pod remont i utwardzenie,
2. usunięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej, warstwy humusu i podłoża
rodzimego na głębokość 40 cm na uprzednio wytyczonym obszarze - wykop
szerokoprzestrzenny,
3. wyrównanie i utwardzenie dna wykopu ubijarką mechaniczną,
4. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna, zagęszczenie
co 15 cm,
5. podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - warstwa górna o
grubości 3 cm po zagęszczeniu,
6. zagęszczenie nawierzchni walcem wibracyjnym - 100%
7. wykonanie odwodnienia w postaci betonowego koryta wzdłuż krawędzi drogiod strony muru oporowego, doprowadzonego do studzienki deszczowej.
NALEŻY ZACHOWAĆ ODPOWIEDNI SPADEK NAWIERZCHNI DROGI - W
STRONĘ KORYTA (odprowadzenie wód opadowych)
8. wykonanie rowków pod obrzeża chodnikowe (krawężniki gr min. 8 cm),
9. zabudowanie nowych obrzeży chodnikowych (krawężniki gr. min. 8 cm),
10. zabudowanie nowej kostki brukowej gr. min. 8 cm,
11. kilkukrotne uzupełnienie spoin,
12. w wycenie prac należ ująć również:
a. koszt wywozu urobku (wg. faktury)
b. uporządkowanie terenu po robotach.
MATERIAŁY NALEŻY DOSTOSOWAĆ JAKOŚCIĄ I WYTRZYMAŁOŚCIĄ DO
PRZEJAZDU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.
III ETAP WYKONANIE OGRODZENIA I BRAMY WJAZDOWEJ
1. Wykonanie furtki z siatki z paneli ogrodzeniowych (szerokość 1m, wysokość
2m), wykonanie bramy wjazdowej 2-skrzydłowej z siatki z paneli
ogrodzeniowych (szerokość 4m, wysokość 2m), wykonanie ogrodzenia z siatki
o wysokości 2m z paneli ogrodzeniowych (na słupkach stalowych z rur
okrągłych fi 50mm, obsadzonych na fundamencie (zgodnie z załączoną mapą
sytuacyjną) - kolejność poszczególnych elementów od budynku: przęsło-
furtka-brama-przęsła;
2. przygotowanie terenu (uprzątnięcie, wykarczowanie); wykonanie ogrodzenia
(około 40mb) z siatki o wysokości 2m z paneli ogrodzeniowych (na słupkachstalowych z rur okrągłych fi 50mm, obsadzonych na fundamencie- na działce
nr 1020/7 bezpośrednio przed skarpą, rozgraniczającą podwórze
przedmiotowej Wspólnoty i sąsiadujący park (zgodnie z załączoną mapą
sytuacyjną);
PODANE WYMIARY W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH SĄ WYMIARAMI
ORIENTACYJNYMI- NALEŻY WYKONAĆ SZCZEGÓŁOWE POMIARY W TERENIE.
NA KAŻDY ETAP NALEŻY ZŁOŻYĆ ODRĘBNY KOSZTORYS.
DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĄSTKOWYCH NA
POSZCZEGÓLNE ETAPY (nie wymaga się uwzględniania wszystkich etapów robót).

Dokument nr: 180 REB V Nr 41/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
pl. Warszawskim 10, II piętro - pokój nr 219 (biuro podawcze) lub przesłać pocztą.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia: 21.12.2021r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona:
ZBM-TBS - KONKURS OFERT - Nr 180/2021 REB V Nr 41/2021
Rozbiórka przybudówek, wykonanie ogrodzenia i bramy oraz remont drogi wraz
z utwardzeniem części terenu przy Ul. Krakowskiej 52 w Zabrzu-Rokitnicy.

Wymagania:
UWAGA!
Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji na obiekcie we własnym zakresie,
zachowując zasadę bezpieczeństwa sanitarnego i na zasadach postępowania na
czas epidemii.
Przy dokonaniu obmiaru, bezwzględnie wymagane jest stosowanie środków
ochrony osobistej takich jak rękawice, maseczki lub przyłbice.
* Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
* Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym
zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane.
* Oferowana cena powinna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
* W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres -
ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y)
ofertowy-(e) i opisy technologii wykonania robót.
* jeżeli dotyczyTermin realizacji: 2022 rok i po formalnym zakończeniu stanu epidemii
w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządcą.
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB V tel. (032) 272 29 96 wew. 15
Natalia Górecka- Starszy Inspektor REB V
w godzinach pracy (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia
netto i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu
Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie
żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.