Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa odśnieżania utwardzonych terenów zewnętrznych, odśnieżania połaci dachowych i...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługa odśnieżania utwardzonych terenów zewnętrznych, odśnieżania połaci dachowych i usuwania liści z rynien

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH
ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 10
32-083 Balice
powiat: krakowski
balice.zamowienia@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/546358
Województwo: małopolskie
Miasto: Balice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa odśnieżania utwardzonych terenów zewnętrznych, odśnieżania połaci dachowych i usuwania liści z rynien
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie połaci dachowych, usuwanie liści z rynien w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego, w obiekcie technicznym RCI Kraków - RWT Balice oraz w obiekcie technicznym 3. BRT - 360. PRDZ:
? 8. Baza Lotnictwa Transportowego - 32-083 Balice, Ul. Medweckiego 10;
? obiekt techniczny RCI Kraków - RWT Balice - 32-083 Cholerzyn, Ul. Przemysłowa;
? obiekt techniczny 3. BRT - 360. PRDZ - 32-084 Brzoskwinia;

Odśnieżanie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie połaci dachowych, usuwanie liści z rynien w WKU Nowy Targ - 34-400 Nowy Targ, os. Bór 10;

Odśnieżanie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie połaci dachowych, usuwanie liści z rynien w WKU Oświęcim - 32-600 Oświęcim, Ul. Orzeszkowej 9.

Odśnieżanie powierzchni utwardzonych, odśnieżanie połaci dachowych, usuwanie liści z rynien w WOT Oświęcim - 32-600 Oświęcim, os. Rtm. Pileckiego 37.

CPV: 90620000-9, 90630000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00296948, 22/SI/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/8blt
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/8blt
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania przesyłania dokumentów dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
2. 8. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, oświadczenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 Ustawy, Wykaz dostaw, wykaz sprzętu, oświadczenie o grupie kapitałowej, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się droga elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/8blt . Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane powinny być w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego".
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny RODO na stronie internetowej:
https://8bltr.wp.mil.pl/pl/bip/info/w-informacje-ogolne/eons-rodo/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/546358
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-10 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/8blt

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.