Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów

Przedmiot:

Dostawa materiałów

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Port Lotniczy Lublin SA
ul. Zesłańców Sybiru 6
20-008 Lublin
powiat: Lublin
Tel.: +48 81 458 1400 Fax: +48 81 470 4600 Tel.: +48 81 458 1444, +48 22 123 77 97
https://portal.smartpzp.pl/lublin.airport/public/postepowanie?postepowanie=23032100
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 81 458 140
Termin składania ofert: 2021-12-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zwraca się na dostawę materiałów z zapytaniem eksploatacyjnych ofertowym dla działu o przedstawienie Administracji i oferty Utrzymania handlowej Obiektów Portu Lotniczego Lublin S.A
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Szt.
1 PERLATOR GZ M24X1 100
2 ŚWIETLÓWKA PHILIPS TL MINI
8W/33-640 50
3 STATECZNIK HF-MATCHBOX
BLUE109 LH TL/PLS
ELEKTROZACZEPY SCOT ES-S24DC-
R PROFI, NO 24V DC
SITKO DO UMYWALKI
SYFON PISUAROWY POZIOMY SY-
RAW-PISU-000400
TECE ZAWÓR SPŁUKUJĄCY TYPU A2
PROFIL 9.820.223
WD-40 450ML 30
USZCZELKI DO SITKA UMYWALKI
CLICK
MILWAUKEE ZESTAW WIERTEŁ
KOBALTOWYCH DO METALU HSS-
CO 19 SZT. INDEKS 4932 3524 70 50
TECE 9.820.233 USZCZELKA PŁASKA
DO ZAWORU SPŁUKUJĄCEGO TYPU
A2
TECE
TECENOW 9.240.402
PRZYCISK SPŁUKUJĄCY CHROM
MAT
TECE 9.820.031 WKŁADKA
SPŁUKUJĄCA DO PRZYCISKU
SPŁUKUJĄCEGO ODKAMIENIACZ
PROFESJONALNY
5L STALGAST 648050
USZCZELNIACZ KLEJ SIKA SIKAFLEX
11FC 300ML SZARY 20
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
40
10
15
5
2
10
10
2
55
18 SILIKON SANITARNY CERESIT CS 25
BIAŁY 01
SILIKON SANITARNY CERESIT CS 25
BEZBARWNY
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16 29 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C16 5
20 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B20 5
21 GAŁKA DRZWIOWA DWUSTRONNA
STAŁA MERKURY
PRODUCENT: MEDOS KOD
EAN: 19255 KOLOR SREBRNY 5
16
17
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ODBOJNIK SAMOPRZYLEPNY,
TRANSPARENT, OKRĄGŁY
ŚREDNICA: 40 MM WYSOKOŚĆ 11
MM DS-40D00TS10
SZYBKOZŁĄCZKA WAGO 221-412 0,2-
4 MM2
SZYBKOZŁĄCZKA WAGO 221-413 0,2-
4 MM2
SZYBKOZŁĄCZKA WAGO 221-415 0,2-
4 MM2
GNIAZDO PRZENOŚNE
PIĘCIOKROTNE 16A 2P+Z 250V Z
WYŁĄCZNIKIEM CZARNE GN-570WS
WTYCZKA KĄTOWA Z UZIEMIENIEM
16A 250V BIAŁA WB-6
ZASILACZ LPV-150-12
ZASILACZ LPV-100-12
HAMMERITE FARBA NA RDZĘ
POŁYSK BIAŁY 0,7L
SZCZOTKA BOCZNA TWARDA
69056250 DO KÄRCHER
PROFESSIONAL
75/40W. BOCZNEJ
PASEK
NAPĘDU KM
SZCZOTKI
63484360 KÄRCHER PROFESSIONAL
KM 75/40W.
5
5
40
50
50
50
5
10
5
5
2
1

Dokument nr: NZ/241/P/AUO/143/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/lublin.airport/public/postepowanie?postepowanie=23032100
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w formacie PDF za pośrednictwem Platformy Zakupowej,
nie później niż do 08.12.2021 r. godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
b) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony do Zamawiającego na adres:
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, na własny koszt i ryzyko.
Termin realizacji - do 20.12.2021 r.

Wymagania:
Dostawa winna być
odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami atmosferycznymi oraz mechanicznymi.
c) W przypadku stwierdzenia wady jakościowej lub braków ilościowych materiałów, Zamawiający
z chwilą ich ujawnienia, zawiadamia niezwłocznie Sprzedawcę, wnosząc protokół reklamacyjny, nie
później niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady lub braku ilościowego.
d) Warunki płatności i sposób zapłaty
1. Zapłata wynagrodzenia z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
3. Za dzień zapłaty uważa się obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Postępowanie prowadzone będzie poprzez Platformę Zakupową, dostępną pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/lublin.airport. W związku z powyższym Oferta wraz z załącznikami
oraz wszelkie oświadczenia i zawiadomienia będą składane przez Zamawiającego
i Wykonawcę za pośrednictwem Platformy.
2. W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowane się Wykonawcy na ww. Platformie
Zakupowej.
3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zarówno ofertę jak i wszelką korespondencję prosimy kierować za pośrednictwem Platformy
Zakupowej.
7. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie.
5. Związanie ofertą
Okres związania ofertą ustala się na 60 dni od terminu składania ofert.
6. Sposób udzielania wyjaśnień oraz modyfikacji zapytania ofertowego
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy zakupowej
o wyjaśnienie zapisów niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi
niezwłocznie. Jednocześnie informujemy, iż odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część
Zapytania ofertowego i zostaną udostępnione na Platformie dla wszystkich zainteresowanych
Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować
treść dokumentów zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Dokonane w ten sposób
zmiany zostaną udostępnione na Platformie zakupowej dla wszystkich zainteresowanych
Wykonawców.
3. Na wniosek Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadamia natychmiast wszystkich Wykonawców
poprzez zamieszczenie przedmiotowych informacji na Platformie zakupowej.
7. Przygotowanie oferty
1. Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:
a) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 1;
2. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał parametry i standardy
jakościowe określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Cena ofertowa wyrażona jest w PLN i podane cyfrowo z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.
9. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
cena 100 %.2. Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru:
Najniższa cena brutto
zaproponowanej oferty
Liczba punktów = -------------------------------- × 100
Cena badanej oferty
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów.
10. Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w zapytaniu ofertowymi została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium
oceny ofert. Zamówienie zostanie złożone drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w ofercie
przez Wykonawcę.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia,
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
11. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podawania przyczyn.
2. Do postępowania prowadzonego na powyższych zasadach nie mają zastosowania środki ochrony
prawnej.
3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zapytania.

Kontakt:
5. W razie wątpliwości odnośnie działania Platformy Zakupowej zalecamy skontaktować się
z Infolinią techniczną pod nr +48 22 123 77 97, w godziny pracy infolinii: Pon - Pt 7:00-19:00,
w celu uzyskania porady i wsparcia technicznego.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie merytorycznym jest
Pan Wiesław Trawiński tel. 609 760 508.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.