Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa urządzenia do czyszczenia kanalizacji

Przedmiot:

Zakup i dostawa urządzenia do czyszczenia kanalizacji

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka
Chorkówka 143
38-458 Chorkówka
powiat: krośnieński
tel. 607087991
Województwo: podkarpackie
Miasto: Chorkówka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 607087991
Termin składania ofert: 2021-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i dostawa urządzenia do czyszczenia kanalizacji dla Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka wraz ze szkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Urządzenie zamontowane na przyczepie z plandeką, pompa wody o wydajności minimum 70 l/min, ciśnienie 150 bar, napędzana silnikiem benzynowym o mocy minimum 30 KM. Pompa wyposażona w trójdrożny regulator ciśnienia z zaworem przeciążeniowym, manometrem. Wysuwana zwijarka do węża na wąż ciśnieniowy ? cala, napędzana hydraulicznie, długość węża min. 100 m. Zbiornik plastikowy na wodę o poj. 1000 l, wąż napełniający min. 30 m. Zabezpieczenie przed pracą pompy bez wody, bęben roboczy wychylany poza konstrukcję. Sterowanie urządzenia: awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, regulacja obrotów silnika, sterowanie hydrauliką bębna z wężem roboczym, regulacja ciśnienia.
Wyposażenie: głowica czyszcząca, przebijająca, pistolet wysokociśnieniowy, filtr wody, akumulator.
DOSTAWA loco klient.

Dokument nr: WG.0601.19.2021

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 07.12.2021 r.o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Wodociągach Gminnych Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 143.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2021 r., do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. w Wodociągach Gminnych Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 143. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa urządzenia do czyszczenia kanalizacji dla Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka wraz ze szkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi"

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji umowy: do dnia 31.12.2021 r.

Wymagania:
1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
o należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
o na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: ,,Oferta cenowa na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawa urządzenia do czyszczenia kanalizacji dla Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka wraz ze szkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi"
o ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
o ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
o ma obejmować całość zamówienia.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium (należy określić kryteria oraz ich wagi procentowe, np. cena - 100%):
cena - 100 %.
5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
o wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
o zaparafowany projekt umowy,
o (inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego)
6. W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym ofertę odrzuca się.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiotu zamówienia (np. przedmiar robót, itp.) oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i porządkowych niezbędnych do wykonania całego zadania, podatku VAT itp.
8. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę/usługę /robotę budowlaną jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego.
Podmiot składający ofertę daje gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych przez Zamawiającego danych osób fizycznych, spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest: Kierownik Wodociągów Jerzy Szubra, tel. 607087991.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.