Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja i modernizacja

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja i modernizacja

Data zamieszczenia: 2021-12-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie
Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
bzp@piekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Termomodernizacja i modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 w Piekarach Śląskich", Część 1 - Termomodernizacja i modernizacja, Część 2 - Wyburzenie budynku gospodarczego.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace demontażowe / rozbiórkowe:
o istniejącego ogrodzenia, bram, furtek - ok. 75 mb,
o częściowe rozbiórki stropów, ścian, dachów,
o schodów zew. - 3 kpl.
o papy na dachach - ok. 456,5m2,
o pieca kaflowego kuchni - 1 kpl.
o istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej - 108 szt.,
o wycinki drzew i krzewów - 1 kpl.,
o demontaż, składowanie, zabezpieczenie i ponowny montaż istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi pomiarami, uruchomieniem,
o demontaż, składowanie, załadunek, rozładunek, utylizacja: rozdzielnic, opraw wraz ze źródłami światła, okablowania, gniazd, łączników, osprzętu oraz istniejącego oddymiania.
o demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, co, wod.-kan. - 1 kpl,
Prace budowlane:
o wykopy - ok. 165 m3,
o izolacja i docieplenie ścian fundamentowych - ok. 132 m2,
o docieplenie podłóg na gruncie - ok. 348 m2,
o docieplenie poddasza - ok. 453 m2,
o pokrycie dachu wraz z obróbkami - ok. 456,5 m2,
o stolarka okienna - 93 szt.,
o stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna - 49+3 szt.
o docieplenie elewacji - ok. 450 m2,
o zadaszenia szklane,
o pochylnia - ok. 20 m2,
o dostawa i montaż windy towarowej - 1 kpl.,
o klapa i wyłaz dachowy - 1+1 szt.,
o ślusarka p.poż. - 9+13 szt.,
o schody wewnętzrne - ok. 26,9m2,
o posadzki - ok. 624 m2,
o ściany - ok. 1570 m2,
o sufity - ok. 624 m2,
o dostawa i montaż wyposażenia (technologia kuchni),
o dostawa i montaż wyposażenia (pralnia, łazienki),
o chodniki - ok. 75 m2,
o projektowane ogrodzenie - ok. 75 mb
o ogrodzenie istniejące (remont) - ok. 67,65 mb,
o bramy i furtki - 2+2 szt.,
o wiata śmietnikowa - 1 kpl.,
o schody zewnętrzne wraz z balustradami - 3 kpl.
o taras zewnętrzny - ok. 144,5m2,
o odtworzenia nawierzchni,

Prace sanitarne:
o wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z wpięciem do istniejącego kotła gazowego - ok. 358,0 mb,
o wykonanie izolacji instalacji centralnego ogrzewania - ok. 358,0 mb,
o zabudowę grzejników płytowych wraz z zaworami odcinającymi i termoregulacyjnymi, głowicami termostatycznymi i odpowietrznikami - 43 szt.,
o wykonanie osłon grzejnikowych - 43 szt.,
o wykonanie instalacji ciepła technologicznego wentylacji kuchni wraz z izolacją, armaturą zaworową, pompą obiegową - ok. 10,0 mb,
o włączenie do istniejącego przyłącza wodociągowego w studni wodomierzowej,
o dostawa i montaż wodomierza - 1 szt.,
o wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z izolacją rurociągów - ok. 168 mb,
o wykonanie instalacji zimnej wody wraz z izolacją rurociągów - ok. 214,0 mb,
o zabudowę zaworów i armatury dla instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,
o przeprowadzenie przepłukań, prób i rozruchu instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,
o prace budowlane związane z wykonaniem przebić, bruzdowań, zamurowań, napraw po montażu instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,
o dostawa i montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej - 8 kpl.,
o dostawa i montaż umywalek z syfonem gruszkowym i bateriami - 19 kpl.,
o dostawa i montaż misek ustępowych wiszących wraz ze stelażem, deską sedesową i przyciskiem ze stali nierdzewnej - 15 kpl.,
o dostawa i montaż brodzików natryskowych wraz z bateriami - 2 szt.,
o dostawa i montaż wanny kąpielowej wraz z baterią - 1 szt.,
o wykonanie nowej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem się do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej - ok. 270 mb.
o wykonanie podejść odpływowych kanalizacyjnych - 46 podejść,
o zabudowa wpustów ściekowych podłogowych - 4 szt.,
o zabudowa czyszczaków kanalizacyjnych - 8 szt.,
o zabudowa rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej - 7 szt.,
o dostawa i montaż podposadzkowej przepompowni ścieków szarych - 1 kpl.,
o wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej dla kuchni (przewody, przepustnice i armatura, izolacje, urządzenia wentylacyjne),
o wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej dla kuchni (przewody, urządzenia wentylacyjne, izolacje, kratki wentylacyjne, zawory wentylacyjne),
o dostawę i montaż okapu kuchennego nawiewno-wywiewnego - 1 szt.,
o zabudowę hybrydowych nasad wentylacyjnych - 23 szt.,
o zabudowę nawietrzaków podokiennych wraz z grzałką elektryczną - 12 szt.,
o wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do kuchni - ok. 10,0 mb,
o zabudowę armatury instalacji gazowej (zawory, filtry, kurki gazowe),
o wykonanie detekcji gazu dla kuchni - 1 kpl.,
o wykonanie nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z izolacją przeciwroszeniową - ok. 80,0 mb,
o dostawę i montaż szafek hydrantowych wnękowych z zaworem hydrantowym, wężem i prądownicą - 7 szt.,
o dostawę i montaż zaworu pierwszeństwa wraz z presostatem - 1 szt.,
o wykonanie wszelkich koniecznych badań, prób wraz z protokołami,

Prace elektryczne i niskoprądowe:
o główna linia zasilająca, wraz z złączam, zaciskami i rurą (od wieszaka hakowego) długości ok. 15 m,
o wyniesienie licznika energii elektrycznej do dedykowanego złącza na elewacji - 1 kpl.,
o zabudowa złącza przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku oraz instalacji fotowoltaicznej - 2 kpl.,
o zabudowa kompletnej instalacji oddymiania klatki schodowej - 1 kpl. centrala, 7 kpl. czujek dymu,
o układ zasilania w energię elektryczną,
o rozdzielnica elektryczna główna oraz rozdzielnice obiektowe - 5 kpl.,
o instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku oraz instalacji fotowoltaicznej - 2 kpl.,
o wewnętrzne linie zasilające - dł. ok. 225 mb,
o instalacja oświetlenia podstawowego wraz z osprzętem i sterowaniem - 135 kpl. opraw,
o instalacja oświetlenia awaryjnego - 69 kpl. opraw,
o instalacja okablowania zasilającego urządzenia elektryczne - dł. ok. 4435 mb,
o instalacja gniazd wtyczkowych w tym siłowych - 110 kpl.,
o instalacja monitoringu wizyjnego - 33 kpl. kamery,
o instalacja instalacji domofonowej,
o instalacja sygnalizacji włamania i napadu wraz z elementami kontroli dostępu,
o instalacja okablowania strukturalnego kat. min. 6A - dł. ok. 2000 mb,
o instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych - dł. ok. 745 mb,
o instalacja odgromowa - dł. ok. 450 mb,
o wykonanie wszelkich koniecznych badań wraz z protokołami,
o instalacja kompletnych szaf typu RACK - 1 kpl.,

Dodatkowe informacje w zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia:

1. Całą istniejącą instalację fotowoltaiczną należy zdemontować, zabezpieczyć i przechować do momentu jej ponownego zamontowania. Wykonawca ponownie zamontuje instalację fotowoltaiczną wraz z podłączeniem i uruchomieniem. Instalacja fotowoltaiczna objęta jest okresem gwarancji, dlatego demontażu i montażu instalacji fotowoltaicznej należy dokonać w sposób zachowujący gwarancję - pod nadzorem.
Wykonawcą była Firma Eko-Solar Sp. z o.o., Ul. Wszeradów 2, 46-100 Namysłów, typ modułów PV: Aleo P_19 295 Wp (Aleo solar GmbH), łączna moc: 9,735 kW, Inwerter: Solaredge SE8K. Prace można wykonać przy udziale gwaranta jednak Zamawiający dopuszcza także, aby wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia (termomodernizacji i modernizacji) uzyskał własnym kosztem i staraniem pisemne oświadczenie / potwierdzenie od wykonawcy instalacji fotowoltaicznej (z nim uzgodnione / nadzorowane lub ustalone w innej formie współpracy) o trwałości, ciągłości i nienaruszalności wszystkich warunków gwarancyjnych zawartych uprzednio w umowie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, poprzez prawidłowe wykonanie robót rozbiórkowych, zabezpieczających, montażowych, podłączeniowych, uruchomień, badań i pomiarów.
Instalacja została odebrana dnia 25.04.2018 r. i od tej daty liczony jest okres gwarancji i rękojmi. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat, liczony od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji wg. umowy z Wykonawcą instalacji fotowoltaicznej: gwarancja produktowa modułów fotowoltaicznych nie mniej niż 12 lat, gwarancja produktowa falowników nie mniej niż 5 lat, gwarancja na elementy montażowe nie mniej niż 10 lat, gwarancja mocy - nie mniej niż 92% po 10 latach i nie mniej niż 83% po 25 latach liczonych od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, zapewniony serwis w okresie gwarancji z potwierdzeniem przyjęcia do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 24 h od momentu telefonicznego zgłoszenia oraz z przystąpieniem do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 72 h od momentu potwierdzenia przyjęcia do usunięcia awarii; serwis ma zapewniać 24 h infolinię serwisową czynną także w dni wolne od pracy i święta, gwarancja na wykonane roboty budowlane z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych nie mniej niż 5 lat, liczonych od dnia dokonania odbioru końcowego i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Przeglądy gwarancyjne raz w roku. Zamawiający dopuszcza także, aby wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia (termomodernizacji i modernizacji) uzyskał własnym kosztem i staraniem pisemne oświadczenie / potwierdzenie od wykonawcy instalacji fotowoltaicznej (z nim uzgodnione / nadzorowane lub ustalone w innej formie współpracy) o trwałości, ciągłości i nienaruszalności wszystkich warunków gwarancyjnych zawartych uprzednio w umowie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, poprzez prawidłowe wykonanie robót rozbiórkowych, zabezpieczających, montażowych, podłączeniowych, uruchomień, badań i pomiarów.
2. Dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych zapewniono poprzez projektowaną rampę zewnętrzną prowadząca z chodnika do drzwi zewnętrznych bezprogowych. Zaprojektowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych oraz przyjazną komunikację wewnętrzną.
3. Posadzki należy wykonać zgodnie z rysunkiem ,,MP12-PW-32 DETAL WYKONAWCZY 16 Projektowane rodzaje posadzek", gdzie w sposób obrazowy i jednoznaczny pokazane są rodzaje posadzek dla poszczególnych pomieszczeń.
4. Balustrady wew. - stal nierdzewna z pochwytami na wysokości 75 cm i 110 cm, połączenia spawane. Przykładowe zdjęcie / wizualizacja znajduje się w SWZ.

Część 2 - wyburzenie budynku gospodarczego.
o rozbiórka wiaty,
o wywóz i utylizacja gruzu,
o zagospodarowanie terenu.

CPV: 45000000-7, 45111300-1

Dokument nr: 2021/BZP 00297197, BZP.271-52/IG/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16287/summary
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej - wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 - 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy Ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem - e-mal: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest : prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym.
6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r., a ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym :
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy Ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-17 11:30
Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16287/summary

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.