Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
751z dziś
4611z ostatnich 7 dni
13699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu urządzeń elektrycznych kotłowni

Przedmiot:

Wykonanie remontu urządzeń elektrycznych kotłowni

Data zamieszczenia: 2021-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGNiG TERMIKA SA
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225878433, Faks: +48 225878468
anita.radecka@termika.pgnig.pl
https://termika.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 225878433,
Termin składania ofert: 2021-12-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie remontu urządzeń elektrycznych kotłowni w EC Żerań

Numer referencyjny: 21DOZZ910
II.1.2)Główny kod CPV
50532000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu urządzeń elektrycznych kotłowni dla kotłów OP-230 nr K-1, K-2, K-3, K-4, K-5 oraz OFz-450-A i OFz-450-B wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Prace wykonywane będą w Elektrociepłowni Żerań, Ul. Modlińska 15, Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu urządzeń elektrycznych kotłowni dla kotłów OP-230 nr K-1, K-2, K-3, K-4, K-5 oraz OFz-450-A i OFz-450-B wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 50532000

Dokument nr: 620104-2021, 21DOZZ910

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/12/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w czasie telekonferencji poprzez aplikację MS Teams. Link do spotkania zostanie udostępniony na platformie eB2B pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/ w postępowaniu 21DOZZ910.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://termika.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/12/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Prace wykonywane będą w Elektrociepłowni Żerań, Ul. Modlińska 15, Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 227-238 ustawy Pzp.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2021

Kontakt:
PGNiG TERMIKA SA
Krajowy numer identyfikacyjny: 25667
ul. Modlińska 15
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
03-216
Polska
Osoba do kontaktów: Anita Radecka
E-mail: anita.radecka@termika.pgnig.pl
Tel.: +48 225878433
Faks: +48 225878468

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.