Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do...

Przedmiot:

Wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW

Data zamieszczenia: 2021-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13 a
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 222774200, Faks: +48 222774201
zamowienia@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 222774200,
Termin składania ofert: 2022-01-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW

Numer referencyjny: 132/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
50510000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50514100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników
90913100 Usługi czyszczenia zbiorników
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- prace eksploatacyjne, konserwacyjne i remontowe:
-konserwacja letniej sieci wod.-kan;
-utrzymanie czystości stawów;
-konserwacja automatycznej sieci zraszającej i instalacji kropelkowej;
-roboty budowlane;

- prace porządkowe:
-prace porządkowe przy fontannach, wodotryskach, kaskadach, poidełkach oraz bieżąca obsługa wymienionych obiektów
-konserwacja pompowni.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w wykazie napraw i prac remontowych wraz z cenami jednostkowymi stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 50510000, 50000000, 50514100, 90913100

Dokument nr: 667369-2021, 132/PN/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie Zamawiającego - Ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

imię nazwisko: Marta Chodaniecka

mię nazwisko: Małgorzata Wicik

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/132-pn-2021/?b=94

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2021

Kontakt:
Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
ul. Hoża 13 a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-528
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Stokowska-Puchalska
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Tel.: +48 222774200
Faks: +48 222774201

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.