Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5473z ostatnich 7 dni
21960z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz sieciowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz sieciowego

Data zamieszczenia: 2021-12-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
Tel.: +48 323499298, Faks: +48 323499299
zp@zsm.com.pl
https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 323499298,
Termin składania ofert: 2022-01-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz sieciowego w ramach projektu pn. ,,Rozwój e-usług w obszarze zdrowia w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)"

Numer referencyjny: ZSM/ZP/39/2021
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego z oprogramowaniem dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z podziałem na 8 pakietów:

Zamówienie w zakresie pakietów 1, 3 - 8 realizowane jest w ramach projektu pn.: ,,Rozwój e-usług w obszarze zdrowia w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie" i jest dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) dla osi priorytetowej: II Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Zamówienia w zakresie Pakietu 2 realizowane jest ze środków własnych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich.

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń oraz nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 056 362.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 - Zestawy komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213000 Komputery osobiste
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30231300 Monitory ekranowe
48624000 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
48771000 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA realizowana będzie wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Magazynu Centralnego z Zaopatrzeniem SP ZOZ ZSM w godz.ch od 9:00 do 12:00

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup i dostawa zestawów komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym oraz systemowym wraz z konfiguracją, instalacją i usługą opieki serwisowej - 65 sztuk

Zestaw komputerowy będzie wykorzystywany dla potrzeb obsługi systemów medycznych typu HIS, RIS, aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, a także danych multimedialnych

Zamawiający oczekuje, że dostawa sprzętu opisanego w pakiecie nr 1 będzie realizowana w 3 dostawach. Termin ostatniej dostawy w terminie nie późniejszym niż 60 dniu od dania zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 476 649.23 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPSL.02.01.00-24-0A8B/20-002

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 - Urządzenia drukujące

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA realizowana będzie wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Magazynu Centralnego z Zaopatrzeniem SP ZOZ ZSM w godz.ch od 9:00 do 12:00

II.2.4)Opis zamówienia:

zakup i dostawa drukarek wraz z konfiguracją i usługa opieki serwisowej - 15 sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 536.59 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3 - Serwery NAS i macierze dyskowe

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA realizowana będzie wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Magazynu Centralnego z Zaopatrzeniem SP ZOZ ZSM w godz.ch od 9:00 do 12:00

II.2.4)Opis zamówienia:

Serwery NAS z dyskami - 10 sztuk

Macierze dyskowe z dyskami - 2 sztuki

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 94 163.41 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPSL.02.01.00-24-0A8B/20-002

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4 - Urządzenia UPS

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA realizowana będzie wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Magazynu Centralnego z Zaopatrzeniem SP ZOZ ZSM w godz.ch od 9:00 do 12:00

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenia UPS - 4 sztuki

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 627.02 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPSL.02.01.00-24-0A8B/20-002

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 5 - Serwer

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
32420000 Urządzenia sieciowe
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA realizowana będzie wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Magazynu Centralnego z Zaopatrzeniem SP ZOZ ZSM w godz.ch od 9:00 do 12:00

II.2.4)Opis zamówienia:

Serwer - 2 sztuki

Rozbudowa o dodatkowe moduły pamięci operacyjnej serwera - 1 sztuka

Licencje do rozbudowy systemu - 2 sztuki

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 140 780.99 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPSL.02.01.00-24-0A8B/20-002

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 6- Urządzenia sieciowe

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
32420000 Urządzenia sieciowe
32400000 Sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA realizowana będzie wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Magazynu Centralnego z Zaopatrzeniem SP ZOZ ZSM w godz.ch od 9:00 do 12:00

II.2.4)Opis zamówienia:

Przełączniki sieciowe 48 Portów POE - 28 sztuk

Przełącznik sieciowe 24 Portów POE - 3 sztuki

Wkładki światłowodowe - 26 sztuki

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 54 884.64 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPSL.02.01.00-24-0A8B/20-002

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 7 - System ochrony i akceleracji aplikacji sieciowych

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
32400000 Sieci
32420000 Urządzenia sieciowe
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy Ul. Strzelców Bytomskich 11.

II.2.4)Opis zamówienia:

System ochrony i akceleracji aplikacji sieciowych wraz z wdrożeniem systemu - 2 sztuki

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 72 623.46 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPSL.02.01.00-24-0A8B/20-002

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 8 - Systemy ochrony w punkcie styku typu UTM

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
32400000 Sieci
32420000 Urządzenia sieciowe
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy Ul. Strzelców Bytomskich 11.

II.2.4)Opis zamówienia:

Systemy ochrony w punkcie styku typu UTM - 2 sztuki

Wdrożenie systemu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 161 097.12 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPSL.02.01.00-24-0A8B/20-002

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 30200000, 30213000, 30230000, 30231300, 48624000, 48771000, 72268000, 30232110, 48820000, 32420000, 32400000, 72263000

Dokument nr: 669518-2021, ZSM/ZP/39/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY".

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej oraz inni uczestnicy postępowania. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy.

Barbara Gremlowska, Magdalena Gajowska

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA realizowana będzie wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Magazynu Centralnego z Zaopatrzeniem SP ZOZ ZSM w godz.ch od 9:00 do 12:00

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy Ul. Strzelców Bytomskich 11.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2021

Kontakt:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
Krajowy numer identyfikacyjny: 627-19-23-530
ul. Strzelców Bytomskich 11
Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
41-500
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@zsm.com.pl
Tel.: +48 323499298
Faks: +48 323499299

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.