Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Całoroczne utrzymanie drzewostanu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Całoroczne utrzymanie drzewostanu

Data zamieszczenia: 2021-12-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel.: +48 583412041, Faks: +48 585244609
gzdiz@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 583412041,
Termin składania ofert: 2022-02-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Całoroczne utrzymanie drzewostanu na terenie Miasta Gdańska- 3 zakresy

Numer referencyjny: 50/B/PZ/2021
II.1.2)Główny kod CPV
77300000 Usługi ogrodnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest całoroczna realizacja kompleksowych prac związanych z utrzymaniem drzewostanu rosnącego na terenie Miasta Gdańska w podziale na 3 zakresy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakres I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000 Usługi ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

ZAKRES I - Całoroczne utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych dróg publicznych oraz wewnętrznych pozostających w administracji GZDiZ w Gdańsku oraz na innych terenach gminnych Miasta Gdańska

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto wygałęzienia drzewa klasy grubości 41-60 cm / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto wykonywania prac w drzewostanie w trybie awaryjnym / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość kierowników robót z dodatkowym doświadczeniem / Waga: 5
Cena - Waga: 65
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie o 90% zakresu ilościowego usług świadczonych w okresie obowiązywania Umowy i/lub wydłużenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy, począwszy od dnia następującego bezpośrednio po dacie zakończenia realizacji Umowy tj. od dnia 01.02.2024r. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w każdym momencie, w zależności od potrzeb wynikających z realizacji Umowy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 135.000,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakres II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000 Usługi ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

ZAKRES II - Całoroczne utrzymanie drzewostanu na cmentarzach komunalnych i obiektach grobownictwa wojennego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto wygałęzienia drzewa klasy grubości 41-60 cm / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto wykonywania prac w drzewostanie w trybie awaryjnym / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość kierowników robót z dodatkowym doświadczeniem / Waga: 5
Cena - Waga: 65
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie o 90% zakresu ilościowego usług świadczonych w okresie obowiązywania Umowy i/lub wydłużenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy, począwszy od dnia następującego bezpośrednio po dacie zakończenia realizacji Umowy tj. od dnia 01.02.2024r. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w każdym momencie, w zależności od potrzeb wynikających z realizacji Umowy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 12.000,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakres III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000 Usługi ogrodnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

ZAKRES III- Całoroczne utrzymanie drzewostanu w parkach i zieleńcach oraz innych zadrzewieniach gminnych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto wygałęzienia drzewa klasy grubości 41-60 cm / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto wykonywania prac w drzewostanie w trybie awaryjnym / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość kierowników robót z dodatkowym doświadczeniem / Waga: 5
Cena - Waga: 65
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie o 90% zakresu ilościowego usług świadczonych w okresie obowiązywania Umowy i/lub wydłużenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy, począwszy od dnia następującego bezpośrednio po dacie zakończenia realizacji Umowy tj. od dnia 01.02.2024r. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w każdym momencie, w zależności od potrzeb wynikających z realizacji Umowy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 40.000,00 zł

CPV: 77300000

Dokument nr: 675051-2021, 50/B/PZ/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert elektroniczne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gzdiz.gda.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Gdańsk

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/05/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2021

Kontakt:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Krajowy numer identyfikacyjny: 5840900085
ul. Partyzantów 36
Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
80-254
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski
E-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583412041
Faks: +48 585244609

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.