Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
315z dziś
4158z ostatnich 7 dni
12498z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi zieleniarskie

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Usługi zieleniarskie

Data zamieszczenia: 2021-12-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Al. Zwycięstwa 3
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
telefon 32 266 00 71 do 75 wew. 18 i 59
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 32 266 00 71 do 75 wew. 18 i 59
Termin składania ofert: 2022-01-28 23:59:00
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
zaprasza Wykonawców do składania pisemnych ofert na przewidziane do realizacji w 2022 r. w zasobach spółdzielni następujące prace i usługi:
III. Usługi zieleniarskie t.j.:

1. 3-krotne koszenie trawy wraz z grabieniem i wywozem, pielęgnacja zieleni wysokiej, wycinka drzew, 3-krotne przycinanie żywopłotów i krzewów,

2. zakup drzew, krzewów itp.

Składanie ofert:
VII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych odrębnie na:
3. ,,Usługi zieleniarskie"
w kancelarii spółdzielni w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 3, pokój nr 6, II piętro lub w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze w siedzibie spółdzielni w terminie do dnia 28.01.2022 r. godz. 1500.

Wymagania:
Oferta powinna zawierać:

1. nazwę, dokładny adres firmy, numer telefonu oraz datę sporządzenia oferty,

2. aktualne zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

3. aktualne zaświadczenie: ZUS o niezaleganiu w uiszczaniu składek na FUS i ubezpieczenia zdrowotne oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. pełny profil i zakres oferowanych robót,

5. stawkę roboczogodziny oraz podstawowe narzuty dla danego rodzaju robót, natomiast w przypadku robót drogowo - chodnikowych dodatkowo oferent winien podać cenę 1m2 wykonania chodnika,

6. okresy gwarancji dla poszczególnych robót,

7. referencje lub oświadczenie oferenta o wykonywaniu takich lub podobnych robót,

8. oświadczenie oferenta, że wobec jego firmy nie toczy się postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne,

9. poświadczone kserokopie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (ze wskazaniem danego rodzaju robót),

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie winny być podpisane przez oferenta.
Datą złożenia oferty jest data wpływu do spółdzielni.
Przyjęcie oferty przez spółdzielnię nie gwarantuje zlecenia jakichkolwiek robót.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 04.03.2022 r.

Kontakt:
VI. Informacji o przetargu udziela dział GZM telefon 32 266 00 71 do 75 wew. 18 i 59.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.