Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,SIKORNIK"
ul. Perkoza 12
44-122 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. (32) 232 26 75, (32) 232 26 74
techniczny@sikornik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: 2000,00 zł
Nr telefonu: tel. (32) 232 26 75, (32) 232 26 74
Termin składania ofert: 2022-01-25 23:59:00
Dokumenty do pobrania
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
,, Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku mieszkalnym
przy Ul. Czajki 12 oraz Czajki 20 w Gliwicac h "
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.) Przedmiotem zamówienia jest ,,Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w
budynku mieszkalnym przy Ul. Czajki 12 (pion mieszkań nr 2-3) oraz Czajki 20
(pion mieszkań nr 1) w Gliwicach".
2.) Szczegółowy zakres prac obejmie:
a.) wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie
wymaganych przebić technologicznych, np. stropów, posadzek oraz bruzd,
b.) demontaż pionów kanalizacyjnych wraz z podejściami,
c.) demontaż pionów wodociągowych,
d.) montaż pionów kanalizacyjnych PCV wraz z podejściami,
e.) montaż pionów wodociągowych z rur PP wraz z montażem zaworów
podpionowych,
f.) sprawdzenie szczelności instalacji wodnej.

Otwarcie ofert: 3. Miejsce i termin otwarcia ofert
Data 25.01.2022 r. godz. 10 15 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sikornik" przy
ul. Perkoza 12, I piętro - sala konferencyjna.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 25.01.2022 r. do godz. 10 00
w sekretariacie Zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.06.2022 r.

Wymagania:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony z negocjacjami
Wadium: 2000,00 zł - należy je wnieść do 24.01.2022 r.
Rachunek do wpłaty wadium: PKO BP 34 1020 2401 0000 0302 0039 0518
Czas związania z ofertą:
60 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert
2. Warunki udziału w przetargu oraz wymagane dokumenty
Oferent zobowiązany jest do dostarczenia w ofercie:
1.) Wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz oferty wraz z oświadczeniem, że
Oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz warunkami umowy i że przyjmuje je
bez zastrzeżeń - Załącznik nr 1 do SIWZ,
2.) Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2
3.) Oświadczenie, że nie ma przesłanek do wykluczenia Oferenta z postępowania -
Załącznik nr 3,
4.) Wykaz wykonanych robót instalacyjnych - Załącznik nr 4,
5.) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty
sporządzenia oferty,6.) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż
3 miesiące od daty sporządzenia oferty,
7.) Dowód wpłaty wadium,
8.) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od
odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością
gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktowej obejmującej niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych
osobom trzecim i w majątku osób trzecich - suma ubezpieczenia nie mniej niż
250 000 zł.
Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i konieczność zachowania niezbędnego reżimu
sanitarnego zgodnego z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego dotyczącymi zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego otwarcie ofert
przeprowadzone zostanie bez osobistego udziału Oferentów przy czy informacje dot.
nazwy i adresu Oferentów oraz cen ofert złożonych w przetargu zostaną przekazane
wszystkim Oferentom przez Komisję elektronicznie.
4. Kryteria wyboru oferentów
1.) Konkurencyjność cenowa - max 80 pkt,
2.) Doświadczenie i wiarygodność Oferenta - max 20 pkt.
5. SIWZ udostępniona będzie przez Zamawiającego nieodpłatnie, po złożeniu stosownego
wniosku (pobierz).
6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, jak również
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania
przetargowego oraz możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji warunków
zamówienia.
7. O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów poprzez pocztę
elektroniczną (e-mail).

Kontakt:
Wyjaśnień i ewentualnych dodatkowych informacji udziela Inspektor Nadzoru - Przemysław
Jędros - tel. (32) 232 26 75, (32) 232 26 74, e-mail: techniczny@sikornik.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.