Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Data zamieszczenia: 2022-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: ITM Nieruchomości Tomasz Mazur
ul. Drzymały 6A/1
67-100 Nowa Sól
powiat: nowosolski
tel. 68 444 71 95
biuro@itmnieruchomosci.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Nowa Sól
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 444 71 95
Termin składania ofert: 2022-01-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KOWALSKIEJ 2 W MODRZYCY
ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERT NA:
"REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU"
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej - schematu jednokreskowego instalacji
i uzgodnienie jej z Enea Operator Oddział w Nowej Soli,
2. Wykonanie przebudowy istniejącego zasilania budynku - przy elewacji frontowej budynku
należy osadzić nową rozdzielnicę elektyczną na fundamencie wykonaną z poliestru
termoutwardzanego zbrojonego włóknem szklanym, od zacisków kablowych na elewacji
frontowej budynku do nowej rozdzielnicy należy ułożyć nowy przewód miedziany o przekroju
4x10 mm2 YKY, przewód po elewacji poprowadzić w rurze PCV czanej UV którą należy
mocować metalowymi uchwytami, w rozdzielnicy należy zabudować rozłącznik z cewką
napięciową wzrostową, ogranicznik przecięć typu I+II oraz rozłącznik bezpiecznikowy RBK
z zabezpieczeniami całego budynku 40A (do przeliczenia).
3. Wykonanie nowego WLZ: od nowej rozdzielnicy elektrycznej na elewacji frontowej budynku
poprowadzić dwa przewody: (1) zasilanie do lokalu gminy przewodem o przekroju 5x6 mm2
YKY - do istniejącej rozdzielnicy elektycznej w lokalu gminy w pomieszczeniu korytarza na
parterze, (2) zasilanie do lokali mieszkalnych przewodem o przekroju 5x6 mm2 YKY - do
wnęki po drzwiach do lokalu gminy na parterze klatki schodowej, demontaż i utylizacja
istniejącego przewodu na elewacji do lokalu mieszkalnego na ostatniej kondygnacji, poprawa
mocowania pozostałych istniejących przewodów zasilających, przewód po elewacji
poprowadzić w rurze PCV czanej UV którą należy mocować metalowymi uchwytami, przewód
wewnątrz budynku poprowadzić w bruździe w tynku,
4. Demontaż, wywóz i utylizacja części istniejących instalacji elektrycznych w budynku,
w szczególności: demontaż starych opraw oświetleniowych, przewodów, puszek instalacyjnych
i łączników ułożonych natynkowo na elewacji budynku i na klatce schodowej. Pozostawić
przewody ułożone w tynku.
5. Odłączenie zasilania istniejących WZL do lokali mieszkalnych, zabezpieczenia istniejących
WLZ do lokali mieszkalnych zlokalizowane rozdzielnicy w lokalu gminy, demontaż starych
zabezpieczeń WLZ, usunięcie starej skrzynki z zabezpieczeniami WLZ,
6. Rozdział przewodu ochronno-neutralnego, wykonanie głównej szyny wyrównania
potencjałów i uziemienie instalacji. Wykonanie rozdziału przewodu ochronno-neutralnego na
dwa odrębne przewody w rozdzielnicy elektrycznej na elewacji frontowej budynku. Wykonanie
uziomu szpilkowego. W głównej szynie uziemiającej należy połączyć ze sobą wszystkie
ITM Nieruchomości Tomasz Mazur 67-100 Nowa Sól Ul. Drzymały 6A/1
? 68 444 71 95 ? biuro@itmnieruchomosci.pl
? www.itmnieruchomosci.pl
NIP: 9251973006 REGON: 081211283
metalowe rurociągi, przewód ochronny instalacji elektrycznej, uziom.
7. Wykonanie wspólnej rozdzielnicy z licznikami mieszkaniowymi. Rozdzielnicę usytuować
we wnęce po drzwiach do lokalu gminy na klatce schodowej. W ramach prac Wykonawca
zamuruje, otynkuje otwór drzwiowy w który znajdowała się będzie nowa rozdzielnica.
W rozdzielnicy zamontować rozłącznik. W rozdzielnicy z licznikami mieszkaniowymi
wykonać zasilenie 3 szt. lokali mieszkalnych, zabudować na każdy lokal zabezpieczenie
C25A/1 lub inne zgodne z zawartymi umowami, nowe podstawy licznikowe, liczniki.
W drzwiach rozdzielnicy wykonać okienka w celu możliwości odczytów stanów liczników bez
konieczności otwierania rozdzielnicy. Wymagany osprzęt produkcji Eaton, Schneider, Hager,
Siemens, Legrand. Wykonać opisy każdego z aparatów. Stan obecny jest następujący: dla 3
lokali mieszkalnych dostęp z klatki schodowej liczniki znajdują się w lokalach.
8. Wykonanie rozdzielnicy z licznikiem lokalu gminy. Rozdzielnicę usytuować w miejscu
istniejącej rozdzielnicy w lokalu gminy w pomieszczeniu korytarza na parterze. W rozdzielnicy
z licznikiem gminy wykonać zasilenie lokalu gminy, zabudować zabezpieczenie C25A/3 lub
inne zgodne z zawartą umową, nową podstawę licznikową, licznik. W drzwiach rozdzielnicy
wykonać okienka w celu możliwości odczytów stanów liczników bez konieczności otwierania
rozdzielnicy. Wymagany osprzęt produkcji Eaton, Schneider, Hager, Siemens, Legrand.
Wykonać opisy każdego z aparatów.
9. Zasilenie lokali ze wspólnej rozdzielnicy z licznikami mieszkaniowymi oraz zasilenie
lokalu gminy. Od rozdzielnic z licznikami mieszkaniowymi i licznikiem gminy wykonać
zasilenie każdego z lokali mieszkalnych przewodem YDY 3x6 mm2 oraz lokalu gminy
przewodem YDY 5x6 mm2 przewód poprowadzić po klatce schodowej/w lokalu gminy w tynku
- należy wykonać tylko zasilenie dwóch lokali mieszkalnych na I piętrze oraz lokalu gminy i nie
zasilać lokalu nr 4 na poddaszu. W lokalu nr 2 zdemontować tablickę licznikową i w to miejsce
zabudować nową skrzyneczkę na 2 bezpieczniki lokalowe (do wykorzystania będzie
skrzyneczka z zabezpieczeniem przedlicznikowym lokalu). W lokalu nr 3 dojśc zasilanie do
skrzynki z zabezpieczeniami lokalowymi, która znajduje się w innym pomieszczeniu niż licznik
lokalowy. Wszystko poza wyżej wymienionymi pracami, w tym ewentualne przeniesienie
zabezpieczeń zalicznikowych lokalowych/modernizacja zabezpieczeń lokalowych na koszt
właścicicieli lokali, według odrębnych ustaleń z właścicielami lokali.
10. Zabudowanie 2 szt. wyłączników ppoż. Wewnątrz budynku należy zamontować 2 wyłączniki
ppoż.: (1) przy wejściu do klatki schodowej zabudować kasetkę z wyłącznikiem
przeciwpożarowym, (2) w lokalu gminy w pomieszczeniu korytarza na parterze zabudować
kasetkę z wyłącznikiem przeciwpożarowym. Wyłączniki będą podłączone do rozłącznika z
cewką napięciową wzrostową zlokalizowanego w nowej rozdzielnicy elektrycznej na elewacji
frontowej budynku. Przewody HDGs 2x1,5 mm2 od przycisku ppoż. do rozdzielnicy głównej
prowadzone w systemie zapewniającym ciągłość zasilania minimum 30 minut E30.
Oznakowanie znakami BHP.
11. Montaż instalacji oświetleniowej na klatce schodowej. Zamotnowanie 1 szt. oprawy
oświetleniowej wewnętrznej z czujnikiem ruchu i zmierzchowym oraz źródłem światła LED
o minimalnej mocy 10W na klatce schodowej. Lampę na I piętrze zasilić z obwodów lokalu nr
3. Instalacja oświetlenia zasialana przewodem YDY 3x1,5 mm2.

Składanie ofert:
2. Miejsce składania ofert: ITM Nieruchomości Tomasz Mazur, Ul. Drzymały 6A/1, 67-100 Nowa
Sól.
3. Ostateczny termin składania ofert: 31 stycznia 2022 roku.
4. Planowany termin realizacji: I kwartał 2022 roku - III kwartał 2022 roku.
5. Szczegółowych informacji udziela: Tomasz Mazur - Zarządca Nieruchomości, tel. 664497072,
e-mail: biuro@itmnieruchomosci.pl
6. Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem prac i dokonać oględzin miejsca wykonywania
prac.

Zakres rzeczowy robót remontowych instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Kowalskiej 2 w Modrzycy
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej - schematu jednokreskowego instalacji
i uzgodnienie jej z Enea Operator Oddział w Nowej Soli,
2. Wykonanie przebudowy istniejącego zasilania budynku - przy elewacji frontowej budynku
należy osadzić nową rozdzielnicę elektyczną na fundamencie wykonaną z poliestru
termoutwardzanego zbrojonego włóknem szklanym, od zacisków kablowych na elewacji
frontowej budynku do nowej rozdzielnicy należy ułożyć nowy przewód miedziany o przekroju
4x10 mm2 YKY, przewód po elewacji poprowadzić w rurze PCV czanej UV którą należy
mocować metalowymi uchwytami, w rozdzielnicy należy zabudować rozłącznik z cewką
napięciową wzrostową, ogranicznik przecięć typu I+II oraz rozłącznik bezpiecznikowy RBK
z zabezpieczeniami całego budynku 40A (do przeliczenia).
3. Wykonanie nowego WLZ: od nowej rozdzielnicy elektrycznej na elewacji frontowej budynku
poprowadzić dwa przewody: (1) zasilanie do lokalu gminy przewodem o przekroju 5x6 mm2
YKY - do istniejącej rozdzielnicy elektycznej w lokalu gminy w pomieszczeniu korytarza na
parterze, (2) zasilanie do lokali mieszkalnych przewodem o przekroju 5x6 mm2 YKY - do
wnęki po drzwiach do lokalu gminy na parterze klatki schodowej, demontaż i utylizacja
istniejącego przewodu na elewacji do lokalu mieszkalnego na ostatniej kondygnacji, poprawa
mocowania pozostałych istniejących przewodów zasilających, przewód po elewacji
poprowadzić w rurze PCV czanej UV którą należy mocować metalowymi uchwytami, przewód
wewnątrz budynku poprowadzić w bruździe w tynku,
4. Demontaż, wywóz i utylizacja części istniejących instalacji elektrycznych w budynku,
w szczególności: demontaż starych opraw oświetleniowych, przewodów, puszek instalacyjnych
i łączników ułożonych natynkowo na elewacji budynku i na klatce schodowej. Pozostawić
przewody ułożone w tynku.
5. Odłączenie zasilania istniejących WZL do lokali mieszkalnych, zabezpieczenia istniejących
WLZ do lokali mieszkalnych zlokalizowane rozdzielnicy w lokalu gminy, demontaż starych
zabezpieczeń WLZ, usunięcie starej skrzynki z zabezpieczeniami WLZ,
6. Rozdział przewodu ochronno-neutralnego, wykonanie głównej szyny wyrównania
potencjałów i uziemienie instalacji. Wykonanie rozdziału przewodu ochronno-neutralnego na
dwa odrębne przewody w rozdzielnicy elektrycznej na elewacji frontowej budynku. Wykonanie
uziomu szpilkowego. W głównej szynie uziemiającej należy połączyć ze sobą wszystkie
ITM Nieruchomości Tomasz Mazur 67-100 Nowa Sól Ul. Drzymały 6A/1
? 68 444 71 95 ? biuro@itmnieruchomosci.pl
? www.itmnieruchomosci.pl
NIP: 9251973006 REGON: 081211283
metalowe rurociągi, przewód ochronny instalacji elektrycznej, uziom.
7. Wykonanie wspólnej rozdzielnicy z licznikami mieszkaniowymi. Rozdzielnicę usytuować
we wnęce po drzwiach do lokalu gminy na klatce schodowej. W ramach prac Wykonawca
zamuruje, otynkuje otwór drzwiowy w który znajdowała się będzie nowa rozdzielnica.
W rozdzielnicy zamontować rozłącznik. W rozdzielnicy z licznikami mieszkaniowymi
wykonać zasilenie 3 szt. lokali mieszkalnych, zabudować na każdy lokal zabezpieczenie
C25A/1 lub inne zgodne z zawartymi umowami, nowe podstawy licznikowe, liczniki.
W drzwiach rozdzielnicy wykonać okienka w celu możliwości odczytów stanów liczników bez
konieczności otwierania rozdzielnicy. Wymagany osprzęt produkcji Eaton, Schneider, Hager,
Siemens, Legrand. Wykonać opisy każdego z aparatów. Stan obecny jest następujący: dla 3
lokali mieszkalnych dostęp z klatki schodowej liczniki znajdują się w lokalach.
8. Wykonanie rozdzielnicy z licznikiem lokalu gminy. Rozdzielnicę usytuować w miejscu
istniejącej rozdzielnicy w lokalu gminy w pomieszczeniu korytarza na parterze. W rozdzielnicy
z licznikiem gminy wykonać zasilenie lokalu gminy, zabudować zabezpieczenie C25A/3 lub
inne zgodne z zawartą umową, nową podstawę licznikową, licznik. W drzwiach rozdzielnicy
wykonać okienka w celu możliwości odczytów stanów liczników bez konieczności otwierania
rozdzielnicy. Wymagany osprzęt produkcji Eaton, Schneider, Hager, Siemens, Legrand.
Wykonać opisy każdego z aparatów.
9. Zasilenie lokali ze wspólnej rozdzielnicy z licznikami mieszkaniowymi oraz zasilenie
lokalu gminy. Od rozdzielnic z licznikami mieszkaniowymi i licznikiem gminy wykonać
zasilenie każdego z lokali mieszkalnych przewodem YDY 3x6 mm2 oraz lokalu gminy
przewodem YDY 5x6 mm2 przewód poprowadzić po klatce schodowej/w lokalu gminy w tynku
- należy wykonać tylko zasilenie dwóch lokali mieszkalnych na I piętrze oraz lokalu gminy i nie
zasilać lokalu nr 4 na poddaszu. W lokalu nr 2 zdemontować tablickę licznikową i w to miejsce
zabudować nową skrzyneczkę na 2 bezpieczniki lokalowe (do wykorzystania będzie
skrzyneczka z zabezpieczeniem przedlicznikowym lokalu). W lokalu nr 3 dojśc zasilanie do
skrzynki z zabezpieczeniami lokalowymi, która znajduje się w innym pomieszczeniu niż licznik
lokalowy. Wszystko poza wyżej wymienionymi pracami, w tym ewentualne przeniesienie
zabezpieczeń zalicznikowych lokalowych/modernizacja zabezpieczeń lokalowych na koszt
właścicicieli lokali, według odrębnych ustaleń z właścicielami lokali.
10. Zabudowanie 2 szt. wyłączników ppoż. Wewnątrz budynku należy zamontować 2 wyłączniki
ppoż.: (1) przy wejściu do klatki schodowej zabudować kasetkę z wyłącznikiem
przeciwpożarowym, (2) w lokalu gminy w pomieszczeniu korytarza na parterze zabudować
kasetkę z wyłącznikiem przeciwpożarowym. Wyłączniki będą podłączone do rozłącznika z
cewką napięciową wzrostową zlokalizowanego w nowej rozdzielnicy elektrycznej na elewacji
frontowej budynku. Przewody HDGs 2x1,5 mm2 od przycisku ppoż. do rozdzielnicy głównej
prowadzone w systemie zapewniającym ciągłość zasilania minimum 30 minut E30.
Oznakowanie znakami BHP.
11. Montaż instalacji oświetleniowej na klatce schodowej. Zamotnowanie 1 szt. oprawy
oświetleniowej wewnętrznej z czujnikiem ruchu i zmierzchowym oraz źródłem światła LED
o minimalnej mocy 10W na klatce schodowej. Lampę na I piętrze zasilić z obwodów lokalu nr
3. Instalacja oświetlenia zasialana przewodem YDY 3x1,5 mm2.
12. Uzupełnienie tynków i otworów po demontażu starych przewodów i ułożeniu nowych
przewodów.
13. Koszty wyłączeń, dopuszczeń, rozplombowania, zaplombowania pokrywa wykonawca.
14. Badania i pomiary instalacji uziemiającej.
15. Sprawdzenie i pomiary 3-fazowych oraz 1-fazowych obowodów elektrycznych niskiego
napięcia.
16. Pomiar rezystancji instalacji elektrycznej - obwody 3-fazowe i 1-fazowe.
17. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w tym: schematów (rysunków)
powykonawczych instalacji, dokumentacji pomiarowej, dokumentacji technicznej, certyfikatów,
deklaracji, kart gwarancyjnych itp.
Na wykonawcy ciąży obowiązek dokonania uzgodnienień z Enea przed przystąpiniem do prac
w szczególności w sprawach dotyczących: dostępu do złącza kablowego, mocy zamówionej przez
właścicieli lokali, uzgodnienia dokumentacji.
1. Ofertę należy złożyć w wyznaczonym miejscu składania ofert nie przekraczając wyznaczonego
trerminu składania ofert.
2. Miejsce składania ofert: ITM Nieruchomości Tomasz Mazur, Ul. Drzymały 6A/1, 67-100 Nowa
Sól.
3. Ostateczny termin składania ofert: 31 stycznia 2022 roku.

Miejsce i termin realizacji:
4. Planowany termin realizacji: I kwartał 2022 roku - III kwartał 2022 roku.

Wymagania:
6. Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem prac i dokonać oględzin miejsca wykonywania
prac.
Zakres rzeczowy robót remontowych instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Kowalskiej 2 w Modrzycy

12. Uzupełnienie tynków i otworów po demontażu starych przewodów i ułożeniu nowych
przewodów.
13. Koszty wyłączeń, dopuszczeń, rozplombowania, zaplombowania pokrywa wykonawca.
14. Badania i pomiary instalacji uziemiającej.
15. Sprawdzenie i pomiary 3-fazowych oraz 1-fazowych obowodów elektrycznych niskiego
napięcia.
16. Pomiar rezystancji instalacji elektrycznej - obwody 3-fazowe i 1-fazowe.
17. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w tym: schematów (rysunków)
powykonawczych instalacji, dokumentacji pomiarowej, dokumentacji technicznej, certyfikatów,
deklaracji, kart gwarancyjnych itp.
Na wykonawcy ciąży obowiązek dokonania uzgodnienień z Enea przed przystąpiniem do prac
w szczególności w sprawach dotyczących: dostępu do złącza kablowego, mocy zamówionej przez
właścicieli lokali, uzgodnienia dokumentacji.

Kontakt:
5. Szczegółowych informacji udziela: Tomasz Mazur - Zarządca Nieruchomości, tel. 664497072,
e-mail: biuro@itmnieruchomosci.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.