Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

PRZEGLĄD I OCENA STANU TECHNICZNEGO POKRYCIA DACHOWEGO I ORYNNOWANIA NA TRZECH BUDYNKACH...

Przedmiot:

PRZEGLĄD I OCENA STANU TECHNICZNEGO POKRYCIA DACHOWEGO I ORYNNOWANIA NA TRZECH BUDYNKACH ORAZ REALIZACJA ROBÓT NAPRAWCZYCH

Data zamieszczenia: 2022-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
Strzekęcino 11
76-024 Świeszyno
powiat: koszaliński
tel. (94) 316-12-95, fax (94) 316-13-77, tel. 694-494-428
przetargi@pmhz.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świeszyno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (94) 316-12-95,
Termin składania ofert: 2022-01-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Spółka z o.o . z/s w Strzekęcinie
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
w oparciu o zasady zawarte w art. 66 i nast. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny
(t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1145,1495)
na zadanie inwestycyjne:
,,ETAP I - PRZEGLĄD I OCENA STANU TECHNICZNEGO POKRYCIA DACHOWEGO I ORYNNOWANIA NA TRZECH
BUDYNKACH W STRZEKĘCINIE , WSKAZANIE ZAKRESU I WYCENA.
ETAP II - REALIZACJA ROBÓT NAPRAWCZYCH "
II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest zadanie inwestycyjne składające się z II etapów:
ETAP I - PRZEGLĄD I OCENA STANU TECHNICZNEGO POKRYCIA DACHOWEGO I ORYNNOWANIA NA TRZECH
BUDYNKACH W STRZEKĘCINIE, WSKAZANIE ZAKRESU I WYCENA ROBÓT
UWAGA: Prosimy o przedstawienie kosztów w odniesieniu do każdego budynku osobno.
ETAP II - REALIZACJA ROBÓT NAPRAWCZYCH POKRYCIA DACHOWEGO O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OKOŁO
4166 M 2
Lokalizacja: STRZEKĘCINO 11, 76-024 ŚWIESZYNO
III. ZAKRES BUDYNKÓW
> SZKLARNIA STRZEKĘCINO
Stropodach płaski kryty papą
Powierzchnia dachu: około 1682 M 2
> BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
Stropodach płaski, dwuspadowy kryty papą
Powierzchnia dachu: około 252 M 2
> PRZECHOWALNIA STRZEKĘCINO
NAWA GŁÓWNA - pokrycie papą termozgrzewalną
NAWA STALOWA - obudowa z płyt warstwowych izopanel
Powierzchnia dachu: około 2232 M 2
Szczegółowy zakres robót dekarskich do ustalenia na podstawie wizji lokalnej i dokonanego przedmiaru.

Składanie ofert:
IV. Termin i miejsce złożenia oferty.
1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 28 stycznia 2022 r. w siedzibie Zarządu Pomorsko
Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj.
zachodniopomorskie,
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem :
,,PRZETARG ETAP I - PRZEGLĄD STANU I WYCENA NAPRAWY POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH
W STRZEKĘCINIE" LUB ,, PRZETARG ETAP II - ROBOTY NAPRAWCZE POKRYCIA DACHOWEGO NA
BUDYNKACH W STRZEKĘCINIE"
Lub drogą elektroniczną na adres mailowy : przetargi@pmhz.pl
UWAGA:
Do oferty należy załączyć klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie
www.pmhz.pl -(zakładka Przetargi)

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zlecenia: ETAP I - DO 15 LUTEGO 2022 r.
ETAP II - DO 15 SIERPNIA 2022 r.

Wymagania:
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie przetargu
bez podania przyczyny.
Oferta powinna zawierać:
- cenę usługi, w tym zestawienie cenowe i ilościowe materiałów do wykonania zlecenia
- koszty robocizny
- łączny koszt wykonania zlecenia
- sposób i warunki płatności
- udzielone gwarancje
V. Dodatkowe informacje
1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie. Dopuszcza się prowadzenie dodatkowych
negocjacji z oferentami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu.
3. Od dnia podpisania umowy naliczany będzie termin realizacji zadania inwestycyjnego.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
zwłoki w należytym wykonaniu umowy
zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze
odstąpienia od umowy, lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca,

Kontakt:
5. Osoba do kontaktu - p. Michał Broda - tel. 694-494-428

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.