Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5473z ostatnich 7 dni
21960z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu instalacji elektrycznych

Przedmiot:

Wykonanie remontu instalacji elektrycznych

Data zamieszczenia: 2022-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zacisze" w Oleśnicy
ul. Kochanowskiego 5
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. 71 798 20 37, 71 798 20 20
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: 3000 zł.
Nr telefonu: tel. 71 798 20 37, 7
Termin składania ofert: 2022-02-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont instalacji elektrycznych w
wybranych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM ,,Zacisze" w
Oleśnicy.
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul Klonowa 4-4e; Klonowa 6-6d; Ul. Prosta 6,7
w Oleśnicy, zgodnie z przedstawionym poniżej opisem robót, załączonymi przedmiarami
robót oraz projektami budowlano wykonawczymi modernizacji instalacji elektrycznych.
2. Opis przewidzianych do wykonania prac:
2.1. Ul. Klonowa 4-4e, Ul. Klonowa 6-6d:
- wykonanie nowego zasilania rozdzielni głównych RG, zlokalizowanych na parterach
klatek schodowych z istniejących na budynku złączy kablowych,
- zabudowa tablic TG oraz wyłączników p.poż,
- wykonane nowych rozdzielni głównych RG,
- wykonanie nowego zasilania tablic licznikowych wraz z montażem nowych tablic
licznikowych oraz zabezpieczeń przedlicznikowych,
2.2. Ul. Prosta 6,7:
- wykonanie nowych rozdzielni głównych RG oraz nowego ich zasilania w systemie
TNS, z istniejących na budynku złączy kablowych,
- zabudowa na budynku wyłączników p.poż,
- wyniesienie liczników z mieszkań do dwóch szaf licznikowych z 20 licznikami każda,
które należy zabudować w piwnicy,
- wykonanie nowego zasilanie w sytemieTNS - od liczników do tablic TM w
mieszkaniach
- wymiana tablic rozdzielczych TM w mieszkaniach na nowe,
3. Szczegółowy zakres prac został wyszczególniony w załączniku nr 1 umowy
przedstawionej w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Otwarcie ofert: 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02. 2022 r. o godz. 10 00
w siedzibie Spółdzielni przy Ul. Kochanowskiego 5, w małej sali konferencyjnej na I
piętrze .

Składanie ofert:
VIII. Przebieg przetargu.
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie SM, pok. 103
do dnia 02 luty 2022 r. do godz. 9 30 .

Miejsce i termin realizacji:
II.
Termin wykonania umowy.
Termin wykonania umowy 31.10.2022 r.

Wymagania:
zwana dalej Zamawiającym , zaprasza do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
III.
W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział:
Podmioty gospodarcze figurujące w ewidencji działalności gospodarczej bądź w
rejestrze sądowym i zatrudniające pracowników posiadających wymagane uprawnienia
do wykonywania powyższych robót.
IV.
Wymagane wadium
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości :
Wadium należy wpłacić gotówką na konto SM ,,Zacisze" a kopię dowodu wpłaty
dołączyć do oferty.
Konto : Bank PKO BP Oleśnica, rachunek nr :
43 1020 5297 0000 1202 0000 0067
Dopuszcza się złożenie oferty dla wybranych budynków.
Zwrot wadium nastąpi po podpisaniu umowy z wybranym w postępowaniu
przetargowym Wykonawcą.
V.
Czas związania ofertą: 60 dniVI.
Sposób opracowania oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z napisem : ,,Przetarg na wykonanie
remontu i modernizacji instalacji elektrycznych w wybranych budynkach SM
Zacisze w Oleśnicy" w sekretariacie SM ,,Zacisze" przy ul. Kochanowskiego 5 w
Oleśnicy.
Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy
oraz:
o Załącznik nr 1 - oświadczenie o sytuacji prawno - finansowej firmy
o Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych robót , referencje
o Załącznik nr 3 - parafowany przez Oferenta wzór umowy
o Kosztorys ofertowy
o informację czy Oferent jest płatnikiem podatku VAT,
o aktualny tj. nie starszy jak 1 miesiąc , wygenerowany z CEIDG wyciąg z ewidencji
gospodarczej lub nie starszy jak 6 miesięcy wypis z KRS
(
zawierający przedmiot działalności , osoby upoważnionej do reprezentacji i
wysokości kapitału zakładowego).
o kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej ( w zakresie OC delikt
oraz OC kontrakt ) lub inny dokument zaświadczający, że Oferent jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
W przypadku przedkładania kopii jakichkolwiek dokumentów, muszą one być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
3. Komisja, w trakcie rozpatrywania złożonych ofert, może prowadzić rozmowy z
oferentami w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości zawartych w ofercie,
a także w celu określenia ostatecznej ceny ofertowej zgłoszonej przez
oferenta.
4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
5. Przetarg prowadzony będzie według ,,Regulaminu przeprowadzania przetargów
na roboty, dostawy oraz usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zacisze" w
Oleśnicy".
IX.
Informacja o wynikach.
Informacja o wynikach przetargu zostanie przekazana Oferentom na piśmie po
zakończeniu postępowania.
X.
Kryteria oceny oferty.
o Cena 80 %
o Doświadczenie zawodowe i potencjał techniczny
20 %

Kontakt:
VII.
Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami.
Dział Techniczny SM ,,Zacisze" : Marian Forenc - tylko w wtorek i czwartek w
godz. 8 00 -14 00 , tel. 71 798 20 37 ;

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.