Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa prototypów urządzeń

Przedmiot:

Dostawa prototypów urządzeń

Data zamieszczenia: 2022-01-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: INDOORWAY SP. Z O.O
TOMASZA ZANA 39A
20-634 Lublin
powiat: Lublin
606237005
julia.saniewska@indoorway.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89176
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: 606237005
Termin składania ofert: 2022-01-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0588/20 - Automated Lean Manager jako innowacyjne rozwiązanie firmy Indoorway Sp z o.o. optymalizujące procesy produkcyjne

Część 1
dostawa prototypów urządzeń

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań polegających na zaprojektowaniu, wyprodukowaniu oraz przetestowaniu urządzeń zbierających dane o przebiegu procesów przemysłowych zaplanowanych w ramach projektu pt. ,,Automated Lean Manager jako innowacyjne rozwiązanie firmy Indoorway Sp z o.o. optymalizujące procesy produkcyjne".
SKŁADAJĄC OFERTĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY.
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Część A: Minimalne wymagania techniczne dla ODBIORNIK INDOORWAY Z CZUJNIKIEM ODLEGŁOŚCI,
150 szt.:
1. Źródła zasilania ? DC 5-24V
? PoE - 802.3af (802.3at Type 1) "PoE"
2. Elementy ? Dalmierz laserowy, ultradźwiękowy lub wykorzystujący odbicie radarowe (z zasięgiem do 10 m)
? Espressif Systems ESP-WROOM-32
? Qorvo DWM1000
? Moduł zasilania PoE
? Kontroler do ethernetu SMSC LAN8720A
? Akcelerometr
? Barometr
? 2 przyciski (RESET, USER)
? Złącze RJ45
? Gniazdo DC (5.5/2.1 mm)
? 2 diody LED (Power, Activity)
? Elementy pasywne
3. Płytka ? Rozmiary 115x115mm
? Nie wyższe niż 15mm
? 10 Wycięć w płytce
? Montaż 1 stronny
4. Obudowa ? 125mmx125mmx40mm
? Wycięcia na gniazdo RJ45, gniazdo DC (5.5/2.1 mm), 2 diody LED
5. Zasilacz
0.5A(lub wyższy) 12V DC (5.5/2.1 mm)
6. Dodatkowe informacje Szczegółowy schemat PCB zostanie udostępniony wyłonionemu wykonawcy
Część B: Minimalne wymagania techniczne dla LOKALIZATORA INDOORWAY Z BAROMETREM,
240 szt.:
1. Źródła zasilania ? Podłączenie do koszyka na 3 baterie AA
2. Elementy ? Barometr Bosch BMP384
? STMicroelectronics STM32L031G6
? Qorvo DWM1000
? STMicroelectronics LIS2DW12
? Regulator napięcia
? Elementy pasywne
3. Płytka ? Rozmiar 40x26mm
? Montaż 1 stronny
4. Obudowa ? Nie większa niż 150x100x50
? Musi posiadać koszyk na 3 baterie AA
? Spełniać normę IP54
6. Dodatkowe informacje Szczegółowy schemat PCB zostanie udostępniony wyłonionemu wykonawcy
Część C: Minimalne wymagania techniczne dla ODBIORNIK INDOORWAY Z RFID,
18 szt.:
1. Źródła zasilania ? DC 5-24V
? PoE - 802.3af (802.3at Type 1) "PoE"
2. Elementy ? Czytnik RFID Zebra FX9600 lub równoważny
? Antena Zebra AN510 lub równoważny
? Espressif Systems ESP-WROOM-32
? Qorvo DWM1000
? Moduł zasilania PoE
? Kontroler do ethernetu SMSC LAN8720A
? Akcelerometr
? Barometr
? 2 przyciski (RESET, USER)
? Złącze RJ45
? Gniazdo DC (5.5/2.1 mm)
? 2 diody LED (Power, Activity)
? Elementy pasywne
3. Płytka ? Rozmiary 115x115mm
? Nie wyższe niż 15mm
? 10 Wycięć w płytce
? Montaż 1 stronny
4. Obudowa ? 125mmx125mmx40mm
? Wycięcia na gniazdo RJ45, gniazdo DC (5.5/2.1 mm), 2 diody LED
5. Zasilacz
0.5A(lub wyższy) 12V DC (5.5/2.1 mm)
6. Dodatkowe informacje Szczegółowy schemat PCB zostanie udostępniony wyłonionemu wykonawcy
Część D: Minimalne wymagania techniczne dla ODBIORNIK INDOORWAY Z GPS,
33 szt.:
1. Źródła zasilania ? DC 5-24V
? PoE - 802.3af (802.3at Type 1) "PoE"
2. Elementy ? Modem 4G-NB
? Odbiornik GPS wysokiej precyzji pozwalający na skorzystanie z DGPS lub RTK GPS
? Espressif Systems ESP-WROOM-32
? Qorvo DWM1000
? Moduł zasilania PoE
? Kontroler do ethernetu SMSC LAN8720A
? Akcelerometr
? Barometr
? 2 przyciski (RESET, USER)
? Złącze RJ45
? Gniazdo DC (5.5/2.1 mm)
? 2 diody LED (Power, Activity)
? Elementy pasywne
3. Płytka ? Rozmiary 115x115mm
? Nie wyższe niż 15mm
? 10 Wycięć w płytce
? Montaż 1 stronny
4. Obudowa ? 125mmx125mmx40mm
? Wycięcia na gniazdo RJ45, gniazdo DC (5.5/2.1 mm), 2 diody LED
5. Zasilacz
0.5A(lub wyższy) 12V DC (5.5/2.1 mm)
6. Dodatkowe informacje Szczegółowy schemat PCB zostanie udostępniony wyłonionemu wykonawcy
Część E: Minimalne wymagania techniczne dla ODBIORNIK INDOORWAY Z IMU,
9 szt.:
1. Źródła zasilania ? DC 5-24V
? PoE - 802.3af (802.3at Type 1) "PoE"
2. Elementy ? Sensor inercjalny IMU 9-osiowy wysokiej precyzji
? Espressif Systems ESP-WROOM-32
? Qorvo DWM1000
? Moduł zasilania PoE
? Kontroler do ethernetu SMSC LAN8720A
? Akcelerometr
? Barometr
? 2 przyciski (RESET, USER)
? Złącze RJ45
? Gniazdo DC (5.5/2.1 mm)
? 2 diody LED (Power, Activity)
? Elementy pasywne
3. Płytka ? Rozmiary 115x115mm
? Nie wyższe niż 15mm
? 10 Wycięć w płytce
? Montaż 1 stronny
4. Obudowa ? 125mmx125mmx40mm
? Wycięcia na gniazdo RJ45, gniazdo DC (5.5/2.1 mm), 2 diody LED
5. Zasilacz
0.5A(lub wyższy) 12V DC (5.5/2.1 mm)
6. Dodatkowe informacje Szczegółowy schemat PCB zostanie udostępniony wyłonionemu wykonawcy
Okres gwarancji
Nie dotyczy

CPV: 32200000-5, 32260000-3

Dokument nr: 2022-12010-89176, 2/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-02

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-02-01
Koniec realizacji
2022-04-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Realizacja całości zamówienia

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
? Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
? Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli:
oferent wykaże, iż w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających okres, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez niego działalności jest krótszy to w tym okresie, wyprodukował i dostarczył z sukcesem co najmniej 150 urządzeń do mikrolokalizacji wykorzystujących technologię Ultra Wideband (UWB). Oferent powinien posiadać również doświadczenie w projektowaniu oraz testowaniu urządzeń elektronicznych. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny referencji potwierdzających złożone oświadczenie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, że nie posiada zaległości w ZUS (Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) i US (Urzędzie Skarbowym).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Każdy Dostawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie.
Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek jeżeli:
oferent wykaże, iż w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających okres, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez niego działalności jest krótszy to w tym okresie, wyprodukował i dostarczył z sukcesem co najmniej 150 urządzeń do mikrolokalizacji wykorzystujących technologię Ultra Wideband (UWB). Oferent powinien posiadać również doświadczenie w projektowaniu oraz testowaniu urządzeń elektronicznych. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny referencji potwierdzających złożone oświadczenie.
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna, że Oferent spełnia w/w warunek, jeżeli: Oferent przedłoży stosowne oświadczenie, że nie posiada zaległości w ZUS (Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) i US (Urzędzie Skarbowym).
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w języku polskim. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim, chyba że oferent zażyczy sobie również w innym języku.
Oferta musi być parafowana na każdej stronie, zostać sporządzona na czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę.
Oferta musi zawierać wycenę oraz opis przedmiotu oferty i odwoływać się do specyfikacji technicznej.
Wycena powinna być dokonana w cenach netto w złotych polskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert również w innych walutach. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
W ofercie należy wskazać warunki płatności/rozliczenia.
W ofercie należy wskazać termin ważności oferty (sugerowany termin to co najmniej 60 dni) i dane osoby kontaktowej (telefon, mail).
Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie została złożona na załączniku nr 1, lub jest niezgodna z zapytaniem. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
? Wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert,
? Zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,,ZAMIANA".
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. PDF lub opcjonalnie w 1 egzemplarzu papierowym do 27.01.2021r. Do godziny 23:59 (decyduje data wpływu dokumentu*).
Niezależnie od formy składania oferty w tytule proszę wpisać numer ogłoszenia.
Indoorway Sp. z o.o.
Ul. Wróbla 35
02-736 Warszawa
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
Email: julia.saniewska@indoorway.com
*w przypadku wpłynięcia oferty w wersji papierowej (osobiście, kurierem, pocztą) dokument za doręczony uważa się, gdy zostanie dostarczony do biura Zamawiającego w dniach trwania zapytania ofertowego w godzinach od 9.00 do 17.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Indoorway Sp. z o.o. (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.
Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.
Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów, w tym do stworzonego kodu, prac projektowych, wytworzonych przez Dostawcę w wyniku realizacji niniejszego zamówienia zostaną w całość przeniesione na Zamawiającego w momencie uregulowania płatności za zlecenie. Przeniesienie odniesi się do wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 oraz art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie praw autorskich obejmuje udzielenie prawa do wykonywania praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych.
Wszelkie zmiany, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności oraz przekaże informację o zmianach potencjalnym Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań udziału w postępowaniu określonych w punkcie 6 i 10.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki postępowania). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zaoferowany przedmiot postępowania oraz wszystkie jego części składowe muszą być fabrycznie nowe.
Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia przez Oferenta więcej niż jednej oferty ocenie podlegać będzie oferta, która wpłynęła jako pierwsza. Nie dotyczy sytuacji zmiany oferty. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
Każdy z Oferentów, który złożył ofertę otrzyma informację o rozstrzygnięciu, wstrzymaniu lub odstąpieniu od postępowania w formie mailowej. Zamawiający upubliczni wyniki postępowania w Bazie konkurencyjności.
Jeżeli z wyłącznej winy Dostawcy nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 4 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 0,5% ceny przedmiotu postępowania, za każdy pełny tydzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 20% ceny zakupu opóźnionego przedmiotu.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny.
Dostawca ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu postępowania, spowodowane wadliwym pakowaniem, oznakowaniem oraz transportem, zawinionymi wyłącznie przez Dostawcę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, w zamówieniu publicznym udzielanym przez Zamawiającego (który nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP), nie mogą brać udziały podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo, ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożą oferty.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu jest naruszeniem zasady konkurencyjności.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-20
Data ostatniej zmiany
2022-01-20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ad.1 Dla kryterium "cena oferty netto" oferent, który zaproponuje najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzyma komplet punktów (100 pkt.) A każdy kolejny proporcjonalnie mniej według wzoru:
Cena = Najniższa cena netto oferty/Cena netto oferty ocenianej x 100 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
JULIA SANIEWSKA
tel.: 606237005
e-mail: julia.saniewska@indoorway.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.