Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie przeglądu technicznego urządzeń

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu technicznego urządzeń

Data zamieszczenia: 2022-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów
ul. Zamiany 13
02-786 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 643 74 44, tel: 509-778-525
k.poncyliusz@zozursynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 643 74 44, t
Termin składania ofert: 2022-01-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do
składania ofert na wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych urządzeń:
agregat prądotwórczy XD 150P2 oraz zasilacz UPS AEG40kWA.
Urządzenia znajdują się w Ursynowskim Centrum Zabiegowym przy Ul. Kajakowej 12
w Warszawie.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa urządzeń technicznych opisanych w
załączniku nr 1 formularzu asortymentowo-cenowym.
Obsługa serwisowa obejmuje okresową obsługę techniczną - przeglądy (jeden raz w roku)
oraz wymianę części eksploatacyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu urządzeń zgodnie z:
1) informacjami określonymi przez producenta urządzeń w instrukcjach serwisowych
producenta danego sprzętu.
2) projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał uprawnienia w ramach prowadzonej
działalności, pozwalające na wykonanie zamówienia oraz dostęp do dokumentacji na
podstawie której wykona zlecone prace. Uprawnienia muszą być udokumentowane
poprzez posiadanie certyfikatu / zaświadczenia odbytych szkoleń, wydanych przez
autoryzowanego przedstawiciela tj. wytwórcę, importera bądź dystrybutora sprzętu co do
którego Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie.
Zamawiający wymaga aby powyższe certyfikaty / zaświadczenia odbytych szkoleń
dołączone były wraz z formularzem ofertowo - cenowym.
3) Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza ofertowo- cenowego
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
4) Wraz z ofertą wykonawca składa wypełniony formularz asortymentowo-cenowy
przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

Dokument nr: SPZOZ.U/TECH/ 260 /2022

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.01.2022r. do godz. 10.00 w następujący
sposób:
poczta elektroniczna: k.poncyliusz@zozursynow.pl

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonanie przeglądu technicznego urządzeń w okresie 21 dni roboczych od dnia
podpisania umowy z Wykonawcą.
MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI 02-829 Warszawa, Ul. Kajakowa 12.

Wymagania:
CENA OFERTY
Cena oferty wynikająca z formularza ofertowo- cenowego winna zawierać wszystkie koszty
niezbędne do wykonania zamówienia.
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i ich wagami:
- kryterium CENA - waga 100, maksymalna ilość punktów 100,
2) Kryterium CENA - w cenę muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją
umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od
Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty
proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
3) Kryterium CENA będzie obliczane według następującego wzoru:
cena zaoferowana najniższa x waga kryterium
cena badana = uzyskana ilość punktów
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, to
jest zaoferował najkorzystniejszą cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu
zamówienia.

Kontakt:
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krzysztof Poncyliusz tel: 509-778-525 w godz. 9-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.