Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa wycinki podrostu drzew i krzewów

Przedmiot:

Usługa wycinki podrostu drzew i krzewów

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
ul. I. Krasickiego 25
42-500 Będzin
powiat: będziński
tel. (32) 267 44 82; (32) 267 04 23
biurozpk@zpk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 267 44 82;
Termin składania ofert: 2022-01-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Usługa wycinki podrostu drzew i krzewów na obszarze Łutowca (teren Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd) wraz z usunięciem biomasy.
Usługa wycinki podrostu drzew i krzewów na obszarze Łutowca (Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, na powierzchniach zawierających wzniesienia i strome zbocza) wraz z zebraniem i usunięciem biomasy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki Nr 2 i 3.

Dokument nr: OKiDK-B.5000.1.2022.EŻO L.dz.45.2022

Składanie ofert:
4. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę (skan) należy przesłać na adres e-mail: biurozpk@zpk.com.pl do 27.01.2022 r. do godz. 14:00. Ofertę można także złożyć w Sekretariacie Biura ZPKWŚ w Będzinie lub przesłać pocztą tradycyjną (ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin) - decyduje data wpływu do ZPKWŚ.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiom zamówienia: wycinka podrostu drzew i krzewów do dnia 1.03.2022 r., uprzątnięcie terenu do 11.04.2022 r.

Wymagania:
Forma i termin płatności: przelew, do 12.05.2022 r. (po protokolarnym odbiorze przedmiom zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku)
2. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Należ)' wypełnić wszystkie pola Formularza ofertowego (wzór - Załącznik nr 1).
2) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać dane adresowe Wykonawcy oraz podpis osoby/osób upoważnionej/ych do jej złożenia.
3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą łączną wartością usługi, spełniająca wymagania Zamawiającego).
6. Informacje dodatkowe:
a. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
b. rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
c. termin związania ofertą (30 dni) rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
d. informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w BIP ZPKWŚ (Zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia).
e. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.