Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5468z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ekspertyz (opinii) dendrologicznych

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyz (opinii) dendrologicznych

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Ochrony Środowiska
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 42 45 633, tel. 91 42 45 460, tel. 91 42 45 000 fax: 91 42 45 322
wosr@um.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 42 45 633, t
Termin składania ofert: 2022-01-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie pięćdziesięciu ekspertyz (opinii) dendrologicznych dotyczących stanu zdrowotnego drzew. Opinie służyć będą, jako dokument pomocniczy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania do zaopiniowania w jednej ekspertyzie kilku drzew, rosnących na tej samej nieruchomości gruntowej.
Do zadań wybranego wykonawcy w/w zadania należeć będzie wykonanie ekspertyzy zawierającej:
- parametry drzewa,
- precyzyjny opis stanu zdrowotnego drzewa w oparciu o skalę witalności wg Roloffa podaną poniżej,
Oznaczenie cyfrowe Numer stopnia witalności wg. Roloffa Opis
1 0 Drzewo w fazie silnego przyrostu pędów na długość; zarówno wierzchołkowe, jak i boczne pędy rosną dynamicznie i równomiernie, wytwarzając głównie długopędy. Latem drzewo wytwarza gęste, równomierne listowie.
2 1 Drzewo o lekko zahamowanym przyroście pędów, pędy boczne mocniej skrócone niż wierzchołkowe, przez co gałęzie mają włóczniowaty pokrój, a między nimi pojawiają się wolne przestrzenie w koronie, także w stanie ulistnionym.
3 2 Drzewo o wyraźnie zahamowanym przyroście wszystkich pędów (występują tylko krótkopędy), wzrost drzewa na wysokość stagnuje, w stanie ulistnionym widać wyraźne luki w koronie.
4 3 Drzewo o zamierających fragmentach korony bądź obumierające.
- występowanie w obrębie drzewa gatunków chronionych i ich siedlisk,
- określenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa,
- wskazanie możliwych i niezbędnych do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych lub wskazanie na konieczność usunięcia drzewa,
- rysunki z określeniem sposobu i dokładnym zakresem cięć (podanym procentowo), jeśli ekspertyza wskazuje do przycięcia konkretne gałęzie, należy zaznaczyć na rysunku miejsca cięć każdej z nich,
- mapę terenu z zaznaczonym drzewem (drzewami),
- dokumentację fotograficzną.
Ekspertyza ma określać jednoznaczny, dalszy sposób postępowania z drzewem (drzewami). Na terenach niebędących własnością Gminy Miasto Szczecin oględziny przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić w obecności właściciela nieruchomości. Czynność ta powinna zostać potwierdzona protokołem, podpisanym przez wszystkich biorących udział w czynności. Dodatkowo w cenie ekspertyzy należy uwzględnić ewentualność wzywania biegłego na dodatkowe wizje lokalne.
Ekspertyzę należy przygotować w 1 egzemplarzu w formie papierowej, w terminie 7 dni od daty otrzymania jednostkowego zamówieńia.

Składanie ofert:
5. TERMIN SKŁADANIA ofert:
do 28.01.2022 r., do godz. 12°°
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: wosr@um.szczecin.pl
lub w formie papierowej na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje max 50 ekspertyz, które należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2022 r., na podstawie jednostkowych zamówień, dotyczących jednej nieruchomości.

Wymagania:
3. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
Cena ofertowa - 100%
4. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę jednostkową za jedną ekspertyzę.
Płatność w II ratach:
I rata po wykonaniu, 25 szt. ekspertyz
II rata do 31.12.2022 r., za pozostałe wykonane i odebrane przez zamawiającego ekspertyzy.
7. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia:
a. wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Kontakt:
9. Osoby do kontaktu:
Barbara Stępień tel. 91 42 45 633 email: bstepien@um.szczecin.pl
Beata Głowacka tel. 91 42 45 460 email: bglowacka@um.szczecin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.