Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6590z ostatnich 7 dni
21989z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup kruszywa wraz z dostawą

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zakup kruszywa wraz z dostawą

Data zamieszczenia: 2022-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Nadbrzeżna 11
57-500 Bystrzyca Kłodzka
powiat: kłodzki
Tel.: +48 887173552
piotr.kensicki@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 887173552
Termin składania ofert: 2022-02-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup kruszywa 0/63 mm wraz z dostawą

Numer referencyjny: 270.03.2022
II.1.2)Główny kod CPV
14212300 Kamień pokruszony lub rozłupany
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą pojazdami o ładowności 25 ton do miejsca budowy kruszywa łamanego nie granitowego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm w ilości 1 936 ton

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

plac składowy w miejscu budowy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą pojazdami o ładowności 25 ton do miejsca budowy oznaczonym w załączniku nr 10 SWZ kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm nie granitowe w ilości 1 936 ton wg. PN-EN-13242+A1:2010 oraz PN-EN 13285:2010 lub równoważne. Zawilgocenie kruszywa w momencie załadunku nie może przekraczać 12%. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż kruszywa, jego załadunek sprzętem Wykonawcy, ważenie na wadze Wykonawcy, transport na miejsce budowy oraz rozładunek.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący analogiczne czynności jak w opisie przedmiotu zamówienia ("Opcja"). Dodatkowe zlecenia w ramach "Opcji" mogą zostać zlecone do wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia wynikającej ze złożonej oferty (ceny ofertowej).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zapewnia Wykonawcy realizację umowy na poziomie co najmniej 70% jej wartości.

CPV: 14212300, 60100000

Dokument nr: 040153-2022, 270.03.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej; Ul. Nadbrzeżna 11; 57-500 Bystrzyca Kłodzko

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/zul-bystrzyca/zamowienia-pow-130-000-zl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

plac składowy w miejscu budowy

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/04/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2022

Kontakt:
Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 881-000-67-25
ul. Nadbrzeżna 11
Bystrzyca Kłodzka
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
57-500
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kensicki
E-mail: piotr.kensicki@wroclaw.lasy.gov.pl
Tel.: +48 887173552

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.